Nyheter om ,

Forskare: Kraftigt ökad spädbarnsdöd till följd av Nepals ”lockdown”

De negativa effekterna för barnhälsan till följd av corona-restriktionerna i Nepal har varit stora. Forskare vid Uppsala universitet har nu kunnat visa att det skett en halvering av antalet kvinnor som förlöser på sjukhus.

– Pandemin har tagit oss 20 år tillbaka i tiden när det gäller mödra- och barnhälsa i Nepal, säger Ashish KC, forskare på institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Redan tidigt under pandemin märkte sjukhus runt om i Nepal att plötsligt kom inte längre gravida kvinnor in för att föda. Ashish KC och hans kollegor som genomfört studier i landet under lång tid fick också rapporter från barnmorskor och läkare om att de fall som kom in var allt mer komplicerade. 

– Orsakerna var flera, men huvudskälet var att kvinnorna var rädda för att smittas av viruset. De var också rädda för att isoleras på sjukhuset i veckor och inte kunna resa hem igen. Det andra skälet var transporter. När landet gick in lock-down blev det svårt att ta sig till sjukhusen. 

Forskarna började detaljgranska över 20 000 förlossningar och under tiden studien pågick kunde de se hur antalet kvinnor som förlöstes vid de nio sjukhusen sjönk med hälften. Dessutom var det tre gånger ökad risk att barn som föddes på sjukhus dog under den första månaden efter förlossningen.

Det tyder också att de verkliga dödstalen var ännu högre då många nyfödda inte fick kvalificerad vård för eventuella komplikationer. 

– Vi kände direkt att vi måste berätta för omvärlden om vilka mönster vi såg så att fler kunde agera, berättar Ashish KC på telefon.

Studien som nu har publiceras i tidskriften Lancet Global Health jämför data från nio sjukhus före och efter att restriktionerna infördes 21 mars i år och enligt Ashish KC kommer det ta lång tid för sjukhuset att bygga upp förtroendet igen.

Antalet kvinnor som föder barn på sjukhus har minskat med hälften i Nepal sedan landet i mars i år införde restriktioner för att bromsa spridningen av covid-19. Foto: Srijana Sharma.

– Vi kommer inte att vara tillbaka i någon form av normalitet inom de tre till fem kommande åren. För att lindra oron som nu finns för att söka sig till sjukhus och föda kommer det att krävas stora informationsinsatser i hela Nepal av lokalsamhällena och av myndigheterna. Dessutom kommer det krävas att man löser frågan om transporter, säger Ashish KC.

De alarmerande siffrorna i Nepal tror Ashish KC att det finns mycket att lära av. Erfarenheter finns från ebolabekämpningen där också andelen som sökte vård sjönk, men till skillnad från situationen i Västafrika är Covid-19 en global företeelse och ett nytt och okänt virus.

– Det centrala för att bekämpa en pandemi är förberedelser. Att från en dag till en annan helt stänga ner ett land får som vi sett stora konsekvenser. Det måste ske gradvis och man måste fundera över effekten av att människor inte söker vård. 

För länder som Nepal med bergiga avlägsna byar och storstäder som Kathmandu tror Ashish KC att det är svårt att hitta en paketlösning som fungerar för hela landet. 

– Pandemibekämpning i dag är också en fråga om kommunikation och en lärdom är att man inte kan ha en typ av “lock-down” för hela landet när det ser så pass olika ut på olika platser. 

Att åtgärderna som tagits för att stoppa smittspridningen av covid-19 i Nepal har lett till att andelen spädbarn som dör ökat är något som forskarna hoppas leder till eftertanke runt om i världen.

Men trots de bekymmersamma resultaten, som har vänt den tidigare positiva trenden i Nepal, finns det även positiva rapporter från de sjukhus man följt.  

– Hygienen har förbättrats på sjukhusen runt om i landet. Vid förlossningen är det viktigt med goda hygieniska förhållanden och det används mer handskar, tvättas händare oftare och vad gäller barnavården så har hud mot hud kontakten ökat mellan mammor och nyfödda samtidigt som det är fler som ammar, bägge sakerna är nyckelfaktorer för att rädda fler nyfödda, förklarar Ashish KC.

Läs hela studien här.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.