Nyheter om ,

Unik kartläggning: de flesta utvisade planerar att fly igen

Merparten av de afghaner som har tvångsutvisats från Sverige lever under svåra förhållanden och planerar att fly igen. Det visar Blankspots kartläggning av vad som har hänt med 67 personer som har utvisats till Afghanistan under de senaste två åren.

Blankspot har sedan i december 2016 i flera reportage undersökt hur det har gått för de afghaner som har utvisats till Kabul efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Sverige.

I grafiken intill kan du läsa om hur det har gått för 40 av de 67 asylsökande afghanerna efter det att svenska myndigheter beslutat sig för att verkställa deras utvisningar*.  Kartläggningen kan för första gången visa vad de svenska utvisningarna, som skulle ske under värdiga former, har lett till.

För merparten av de 40 personerna har utvisningen inneburit svåra umbäranden efter att kriminalvårdens personal släppte av dem på Kabuls flygplats. De flesta berättar att de lever under usla förhållanden – särskilt de som saknar anhöriga och nätverk i landet. En person uppger att han under en lång period led brist på mat och flera säger att de har blivit trakasserade av landets polis.

Andra utvisade, som har en hotbild mot sig i Afghanistan, tvingas hålla sig gömda. En utvisad misshandlades svårt av polisen i något som misstänks vara en vendetta efter en familjekonflikt – precis den farhåga han hade uppgett för Migrationsverket innan han utvisades.

Av de utvisade är tre personer försvunna, enligt deras anhöriga. I ett fall har inte personen hörts av alls efter deportationen vid Lucia 2016. I ett annat fall har Sverige bett Afghanistan att undersöka vad som har hänt efter att han befaras ha omkommit, men utan resultat.

Ingen utvisad som Blankspot har kontakt med uppger att de har anslutit sig till talibanerna, ISIS eller något annat terrornätverk. Snarare är det just sådana våldsbejakande rörelser som de flesta säger sig vilja slippa ifrån.

Merparten av de 40 utvisade planerar därför att fly igen. Många uppger att de tänker ta sig tillbaka till Sverige via andra länder. Bland de som utvisades under våren 2017 försöker nästan alla skaffa sig nödvändiga resehandlingar för att så fort som möjligt kunna lämna Afghanistan.

Några personer uppger att de har tagit sig till sina hemprovinser för att få ett pass utfärdat därifrån. I vissa fall har det inneburit riskfyllda resor. En utvisad har till exempel tagit sig till den svårt konfliktdrabbade provinsen Helmand och har därefter inte hörts av.

Bara en av de utvisade uppger att han har lyckats skaffa sig ett tillfälligt jobb efter att ha återvänt till Afghanistan. Många överlever tack vare pengar som de jobbade ihop i Sverige eller så har de fått pengar skickade till sig från vänner och bekanta i Sverige.

Av de som har fått ut ett så kallat återvändandebidrag, på 30 000 kronor, har pengarna i huvudsak använts till att betala basala saker som mat och husrum. Ingen uppger att de har kunnat använda pengarna till något som kommer att ge en varaktig försörjning i Afghanistan.

Bland de personer som utvisades från Sverige under 2016 har påfallande många lämnat Afghanistan. Flera av dem befinner sig i grannländerna Iran eller Pakistan. Men eftersom även dessa länder utvisar stora mängder afghaner är det oklart hur länge de kan stanna där.

I kartläggningen finns även flera personer som har fått beslut om verkställande av utvisning men som ändå är kvar i Sverige.  Antingen har de inte fått några resehandlingar utfärdade från Afghanistan eller så har de inte släppts in vid ankomsten till Kabul. De har då skickats tillbaka direkt med flyg till Sverige.

Att de har nekats inträde i Afghanistan kan bero på flera saker men i de flesta fall har inte Afghanistan velat ta emot dem. Antingen för att personerna har en allt för stor hotbild mot sig eller så har Afghanistan velat undvika familjesplittring när Sverige har försökt utvisa pappor som har sin fru och sina barn kvar i Sverige.

På bilden från vänster: Alireza, Mustafa, Wares, Jawad och Josef.

*I en del fall har det inte gått att få kontakt med de utvisade eller så saknas det information om var de befinner sig. Några av de utvisades namn har inte heller gått att spåra. Men de flesta har vi kunnat få direktkontakt med, eller kontakta via anhöriga och vänner i Sverige.

I kartläggningen förekommer både personer som utvisats med tvång och som återvänd frivilligt. 

Se hela kartläggningen

Hjälp oss skriva mer om Migration!

Blankspots journalistik göms inte bakom en betalvägg. Stöd det fortsatta arbetet med att bevaka Migration genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli prenumerant.