Nyheter om , ,

Trumps abortmotstånd slår hårt mot fattiga kvinnor

Omringad av sju män skrev Donald Trump under en presidentorder om bistånd och aborter. Bilden, som spreds över världen i slutet av januari, symboliserade en slakt av landets internationella hälsobistånd. I Zambia blir konsekvenserna dramatiska.För Joan Kamwale kom valresultatet i USA som en chock. Hon förstod att en republikansk president skulle dra undan finansieringen till den organisation hon leder – Planned parenthood i Zambia.

– Vi förlorade 60 procent av vår årsbudget i ett slag, berättar Kamwale. Tyvärr var vi inte alls beredda på detta.

Zambia är ett land där varje kvinna föder fler än fem barn i genomsnitt och där många flickor blir gravida redan i högstadiet. 2015 fanns 1,2 miljoner hiv-smittade i landet. I 90 procent av fallen anses överföringen bero på att man inte använt kondom vid heterosexuellt samlag.

Planned parenthood Zambias fokus är familjeplanering – dvs främst information om preventivmedel som skydd mot graviditet, men den största delen av budgeten går till hiv-prevention och behandling. De genomför säkra aborter i fall där det finns hälsorisker för modern men det är en väldigt liten del av verksamheten, bara två procent går till aborter.

– Vi är den största och äldsta organisationen i Zambia som jobbar med familjeplanering. Och vi har ett gott samarbete med myndigheterna. Så jag hoppas vi ska kunna få stöd från staten. Men vi måste också hitta andra finansiärer samtidigt som vi ska försöka göra mer med mindre pengar, så att vi kan fortsätta att erbjuda våra tjänster till de allra mest behövande, säger Joan Kamwale.

Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin, är också medveten om effekten. Hon nämner organisationen Marie Stopes International (MSI) som är en av många exempel på aktörer som påverkas av Trumps politik.

– MSI räknar med att det amerikanska bortfallet specifikt till MSI mellan 2017 och 2020 kan leda till 6,5 miljoner oönskade graviditer, 2,2 miljoner aborter (varav 2,1 miljoner osäkra aborter) och 21 700 fall av mödradödlighet, säger hon.

 Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin.

Trump agerar i detta avseende som tidigare republikanska presidenter. Men han aviserar också att det kommer mer. Han vill inte enbart återinföra de globala anti-abortregler utan vill dra ner hälsobiståndet ännu mer radikalt.

Direkt efter att ha signerat presidentordern om bistånd och aborter sade Trumps pressekreterare Sean Spicer att det inte är någon hemlighet att presidenten är en ”pro-life”-president”.

– Han vill stå upp för alla amerikaner, inklusive de ännu inte födda, och återinförandet av denna policy är inte bara något som ger eko av de värderingarna utan också respekterar skattebetalarna.

Spicers utalande avslöjade att reglerna var symbolpolitik som skulle tillfredsställa en amerikansk publik. För reglerna har inget med amerikanska aborter att göra. Det finns heller ingenting som tidigare visat att Donald Trump bryr sig om aborter.

Signeringen är också en seger för vicepresidenten Mike Pence som är djupt troende, han beskriver sig som ”born-again” och han är en övertygad abortmotståndare.

De så kallade munkavlereglerna förbjuder utländska mottagare av amerikanskt familjeplaneringsbistånd att samtidigt bedriva abortvård, även om de amerikanska pengarna går till annat. Reglerna tillkom under FN:s befolkningskonferens i Mexico city 1984, när Ronald Reagan var president. Sedan dess har klausulerna införts respektive avskaffats för varje skifte mellan republikaner och demokrater som president.

Direkt efter signeringen kom uppgifter om att Trumps utvidgade regler kommer att påverka 15 gånger mer bistånd än tidigare, men ingen vet ännu hur brett det kommer att slå.

Exemplen från omvärlden om hur munkavlereglerna slår mot de allra fattigaste är många.

I Colombia är inte aborter olagliga men stigmat är stort och väldigt många barn föds oplanerade. Det sägs att kring 50 procent av alla graviditeter är oönskade och att 19 procent av alla flickor mellan 15 och 19 är gravida. Men i delar av landet är siffrorna mycket högre.

Organisationen Profamilia är en familjeplaneringsklinik i Colombia. De driver 33 kliniker i landet och har kontakt med 600 000 människor om året. 90 procent av dem är kvinnor och de flesta är mycket fattiga.

Det stöd de får från den amerikanska biståndsmyndigheten USAID riktas främst till de allra mest sårbara grupperna i de allra fattigaste områdena i Colombia. Det stöder kommer organisationen att förlora på grund av munkavleregeln.

Mikaela Hildebrand är sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning. Hon berättar att man förstås var beredda på munkavleregeln skulle återkomma i och med att en republikan valdes till president.

– Familjeplaneringsbiståndet från USAID är på 600 miljoner dollar. Trump har utökat munkavleregeln till att gälla hela det globala hälsobiståndet. Men vi vet fortfarande inte hur det kommer att genomföras. Det globala hälsobiståndet är 9,5 miljarder dollar totalt.

Redan tidigare har USA regler som förbjuder finansiering av abortverksamhet även när finansieringen går via FN. Under George W Bushs regeringstid undanhöll USA pengarna till UNFPA med motiveringen att pengarna användes till aborter och tvångssteriliseringar i Kina.

Härom veckan stod det klart att även Donald Trump drar tillbaka stödet till FN:s befolkningsfond UNFPA som stödjer familjeplanering i 150 länder. Neddragningen är på 32 miljoner dollar.

Mikaela Hildebrand säger att det inte finns något tvivel kring vilka effekterna blir av Trumps regler. Eftersom munkavlereglerna har kommit och gått och haft olika inverkan på olika delar av världen finns studier som klart och tydligt visar att det blir fler aborter när anti-abort-restriktionerna är i kraft.

– Munkavleregeln leder till mindre tillgång till preventivmedel och information vilket leder till att fler kvinnor blir ofrivilligt gravida och gör abort.

 

**

Bidra till reportageserien: I Facebookgruppen: ”Uppdrag: Trump och demokratin” kan man följa  arbetet, interagera med andra omvärldsintresserade och bidra till Blankspots journalistik med tips, frågor till intervjupersoner och allmänna tankar och uppslag. Läs också om tankarna bakom reportageserien här.