Nyheter om

Rädda Barnen: Situation för barn i Afghanistan allt värre

Den 7 oktober 2001 inleddes den militära interventionen i Afghanistan av USA och dess allierade. 18 år senare larmar Rädda Barnen om att barnen drabbats hårt av krigets vardag.

På årsdagen för den militära interventionen lyfte Rädda Barnen den dystra situation för afghanska barn och uppmanade omvärlden till handling.

– Det är dags att stoppa detta krig mot barn. Om internationella humanitära lagar kränks blir barnen lidande, det måste till en självständig utredning som håller förbrytare till svars. Det internationella samfundet får inte glömma dessa barn, som är i direkt behov av stöd vad gäller mental hälsa, utbildning och trygghet, sa Onno van Manen, chef för Rädda Barnen i Afghanistan.

Rädda Barnens markering sker samtidigt som NATO, USA och afghanska styrkor trappat upp sina mark-och luftangrepp mot talibanerna, ISIS och Al-Qaida som i sin tur blivit djärvare i sina attacker.

Det upptrappade våldet drabbar först och främst civilbefolkningen och det är inte ovanligt att läsa om skadade eller dödade barn bland de dagliga nyheterna. I slutet av september dödades minst 35 bröllopsgäster, varav flera barn, sina liv i en koalitionsattack på ett talibanskt fäste i Helmand provinsen.

Onno van Manen fortsatte uttalandet med: “Denna dag markerar inte hur en, utan flera generationer berövats sin barndom. För alla afghanska barns skull och för Afghanistans framtid så måste de krigande parterna göra allt som står i deras makt för att stoppa dödligt våld och stympande av barn under denna fruktansvärda konflikt och följa internationella regler och standarder. Detta inkluderar att skolor och sjukhus inte attackeras.”

Skolor är tydliga måltavlor för attacker i Afghanistan.

Enligt Unicef tripplades attackerna mot afghanska skolor under 2018 jämfört med 2017 och minst 700 skolor hölls stängda på grund av våldet. Som en följd av detta har fler än 3.7 miljoner barn berövats möjligheten till skolgång varav 60 procent av dessa är flickor.

Enligt Rädda Barnen har över 12 500 barn dödats eller skadats allvarligt mellan 2015 och 2018.  

3.8 miljoner barn är i behov av humanitär hjälp och 600 000 av dessa barn är svårt undernärda.  Hittills i år har fler än 280 000 civila tingats fly sina hem som en följd av både naturkatastrofer och krig, mer än hälften av dessa är barn.

Otto van Manen betonar att det långvariga kriget innebär en enorm påfrestning för landets barn.

– Föreställ dig att du fyller 18 år utan att ha känt till något förutom konflikter och krig i ditt land. Det dagliga livet i Afghanistan innebär en rädsla för explosioner, att inte kunna gå i skolan och osäkerheten ifall dina föräldrar eller syskon kommer hem eftersom de kanske dödats. Våld har funnits överallt de senaste månaderna: i bara augusti dödades i snitt 74 personer dagligen.

Otto van Manen avslutade uttalandet med att belysa den avtrubbande effekt kriget har haft på landets barn och att det måste till en förändring.

– Det är oroväckande att se hur barn habitueras inför våldet. De hör en explosion, blir rädda, rycker på axlarna och går vidare. Barn är uthålliga men inget barn borde tycka att ljudet av explosioner eller attackhelikoptrar är normalt. Barn i Afghanistan måste beskyddas, känna trygghet, kunna gå i skolan och arbeta mot en ljusare framtid.

**

Foto: Staff Sgt. Marcus J. Quarterman / US ARMY.