Blankspot om

Frågor och svar om utvisningarna till Afghanistan

  Mycket är fortfarande oklart om utvisningarna av de afghaner som just nu genomförs. Blankspot har under arbetet med projektet “Uppdrag: Afghanistan” fått många frågor om vad som sker och försöker här löpande att besvara några av dem.   Vad ligger bakom utvisningarna?  Den 5 oktober skrev Sverige ett avtal med Afghanistan om att flyktingar, som […]

 

Mycket är fortfarande oklart om utvisningarna av de afghaner som just nu genomförs. Blankspot har under arbetet med projektet “Uppdrag: Afghanistan” fått många frågor om vad som sker och försöker här löpande att besvara några av dem.

 

Vad ligger bakom utvisningarna?

 Den 5 oktober skrev Sverige ett avtal med Afghanistan om att flyktingar, som fått avslag på sin asylansökan, kan sändas tillbaka. Avtalet bygger på en överenskommelse som EU tidigare hade ingått med Afghanistan. Sveriges regering vill att afghanerna ska resa självmant men om det inte sker kommer de att utvisas de med tvång.

Hur många kommer att utvisas?

Hittills i år har drygt 800 afghaner återvänt från Sverige frivilligt och 11 har utvisats med tvång. Hur många som totalt kommer att lämna Sverige är oklart men i dagsläget väntar omkring 36000 personer, med rötter i Afghanistan, på beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Hur många av dessa som får lämna Sverige återstår att se.

Vilka garantier finns för att de utvisade inte råkar illa ut när de kommer till Afghanistan?

I Sveriges avtal med Afghanistan står det att länderna ska ”stödja ett värdigt, säkert och ordnat återvändande till Afghanistan” och att man ska ”uppnå full respekt för internationella mänskliga rättigheter och humanitära normer”. Men i avtalet finns inga överenskommelser om sanktioner som träder i kraft om något av länderna skulle bryta mot avtalet.

Blankspot kommer löpande att rapportera om vad som händer med de afghaner som hittills har utvisats och granska om några brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer i samband med utvisningarna.

Hur är säkerhetssituationen i Afghanistan?

Det Afghanistan som flyktingar återvänder till har sedan 2014 inte längre skydd av internationella trupper. Stora säkerhetsproblem kvarstår i landet. I alla afghanska provinser förutom fem pågår väpnade konflikter. Nyligen uppgav även Migrationsverket att säkerhetssituationen hade försämrats i landet. Deras bedömning finns här.

Kunde tvångsutvisningar ha undvikits om alla asylsökande hade fått information om migrationsverkets nya säkerhetsbedömning?

 Troligen inte. Migrationsverket har visserligen gjort bedömningen att säkerhetsläget i Afghanistan har förvärrats men det påverkar inte direkt utvisningsbesluten. De som har fått beslut om utvisning kommer att skickas till Afghanistan trots ett försämrat säkerhetsläge.

Har de utvisade fått något ekonomiskt stöd för att klara att etablera sig i Afghanistan?

De som återvänder kan ansöka om ett så kallat återetableringsstöd. Stödet ska betalas ut kontant och uppgår till 30000 kronor för vuxna och 15000 för barn. Det maximala beloppet för en familj är 75000 kronor.

Det är ännu oklart hur många av de som hittills har utvisats som har fått återetableringsstöd och om det har betalts ut som det skulle.

Hur behandlas de tvångsutvisade afghanerna under resan?

Enligt Sveriges avtal med Afghanistan ska den ledsagande personalen på flyget ha genomgått en särskild utbildning och ”behandla alla återvändande med medkänsla och respekt”.

Bland de 11 personer som utvisades den 12 december uppges flera personer ha fått bära handfängsel och våld ska ha förekommit under flygresan. En av de utvisade beskrev stämningen på planet som mycket ”spänd”.

Gränspolisen, som ansvarade för utvisningen, tillbakavisar dock detta och uppger att resan den 12 december gick lugnt till.

Har Afghanistan fått någon kompensation för att ta emot de utvisade?

I dagsläget vet vi inte det. Den svenska regeringen hävdar att de vare sig har erbjudit bistånd eller någon annan kompensation till Afghanistan för att ta emot de utvisade och de som frivilligt återvänder. Om EU har erbjudit Afghanistans regering något är också oklart.

Vilka försörjningsmöjligheter har de återvändande afghanerna?

Det varierar från person till person men Afghanistan brukar beskrivas som en ”failed state”, med omfattande korruption, usel statsförvaltning och låg tillväxt. År 2015 var det världens 13:e fattigaste land.

Afghanistanexperten Anders Fänge har varnat för att de återvändande kommer tvingas bli tiggare, kriminella eller gå med i talibanrörelsen.

 

Detta dokument uppdateras kontinuerligt. Skriv gärna en kommentar och hör av dig om det finns fler obesvarade frågor eller om ny information dyker upp.

**

Följ Uppdrag Afghanistan:

Det sista dygnen har över 2 500 personer bidragit till att vi ska kunna ta fram journalistik om Afghanistan genom att ha swishat till oss. Det vi hittills publicerat finns här: Afghanistan.

Fortsätt att stödja just denna satsning på en migrationskorrespondent genom att swisha till 123 554 35 41 (glöm ej att ange mailadress och märk bidraget med Afghanistan) eller sätta in valfritt belopp här. Bankgironumret är 640-8835.

Vi har också startat en grupp för reportaget ”Uppdrag Afghanistan” där ni alla kan bidra med er kunskap och följa reportageteamets arbete. Gå med i gruppen redan nu.