Nyheter om

EU-parlamentariker kräver hårdare tag mot Eritrea

Den 5 november delades den översatta versionen av Dawit Isaaks bok Hopp / Historien om Moses och Mannas kärlek & andra texter ut till EU-parlamentet. I samband med detta anordnades också ett panelsamtal.

I samtalet deltog David Lega, EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker för Centerpartiet och Daniela Kravetz, FN:s speciellt utsända representant för människorättsfrågor i Eritrea.

En röd tråd i panelen var hur situationen i Eritrea kan förändras och vad man kan göra för Dawit Isaaks frigivning.

Daniela Kravetz menade att ett första steg framåt i processen vore om Eritrea öppnade upp sig mer för omvärlden.

FN-arbetare måste få fri tillgång till landet för att ytterligare samarbetsprogram ska bli verklighet. Kravetz menade också att program kring till exempel teknisk utveckling skulle gynna hela landet och skapa förutsättningar för ökat folkstyre.

– Jag försöker upprätta lite bättre relationer med regimen. Men det är svårt. Jag får inte ens resa in i landet, sa Daniela Kravetz.

Även Abir Al-Sahlani menade att istället för att rikta biståndet mot regeringen bör EU även undersöka biståndsmöjligheterna till organisationer som gör en faktisk skillnad och som är fristående från regimen.

David Lega och Alice Bah Kuhnke menade att EU borde ställa högre krav på mänskliga rättigheter vid bistånds- och handelsavtal och att dessa krav måste följas upp på ett bättre vis. EU måste få permanenta instrument och kontrollmekanismer på plats som följer upp och agerar när avtal som involverar mänskliga rättigheter bryts.

Enligt Bah Kuhnke måste man också se sig om efter alternativa vägar för att påverka Eritrea på.

– Vi som ett enat EU, men även som individuella medlemsländer måste samarbeta på olika sätt med länder som har starka band till Eritrea. Däribland Kina, Ryssland och Förenade Arabemiraterna. Genom dessa länder finns det vägar att sätta press på Eritreas president.

David Lega, som sitter i EU-parlamentets grupp för mänskliga rättigheter, menade att Dawit Isaak borde få Sacharov-priset, som EU delar ut.

– Det vore ett sätt att rikta strålkastaren mot förtrycket i Eritrea.

Hela samtalet kan ses i efterhand här.