Nyheter om

Efter kriget: Nagorno-Karabach upphör att existera som stat

Republiken Artsach, Nagorno-Karabach, upphör existera som självstyrande stat. Beskedet kommer efter ett presidentdekret.

Efter ett presidentdekret från Republiken Artsach, det armeniska namnet för Nagorno-Karabach, upphör de facto-staten att existera från och med 1 januari 2024.

Presidentdekretet kommer efter en azerbajdzjansk militäroffensiv som tvingade armén i Nagorno-Karabach att lägga ner vapnen den 20 september. Sedan dess uppger, hittills, den armeniska regeringen att fler än 60 000 av Nagorno-Karabachs armeniska invånare flytt regionen.

De närmsta dagarna väntas fler komma.

Presidentdekretet lyder:

”Den 1 januari 2024 kommer Republiken Artsach att upphöra att existera – presidentdekret

Presidenten för Republiken Artsach, Samvel Shahramanyan, har undertecknat ett dekret om åtgärder som uppstår efter den situation som skapades efter den 19 september 2023.

Enligt dekretet, på grund av den komplicerade militärpolitiska situation som uppstått, med utgångspunkt från prioriteringen att säkerställa den fysiska säkerheten och de vitala intressena för folket i Artsach, med hänsyn till det avtal som nåtts genom medling av den ryska fredsbevarande styrkans ledning med representanter för Republiken Azerbajdzjan att fritt, frivilligt och obehindrat pass för invånarna i Nagorno-Karabach, inklusive militärpersonal som lämnat sina vapen, med sin egendom i sina fordon genom Latjinkorridoren ska säkerställas, och att presidenten för Republiken Artsakh ska beakta det avtal som nåtts med representanter för den ryska fredsbevarande styrkan.

1 Att upplösa alla statliga institutioner och organisationer under deras departementala underordning fram till den 1 januari 2024, och Republiken Nagorno-Karabach (Artsach) kommer att upphöra att existera.

2 Befolkningen i Nagorno-Karabach, inklusive de som är utanför republiken, efter att detta dekret har trätt i kraft, ska bekanta sig med återintegrationsvillkoren som presenteras av Republiken Azerbajdzjan för att fatta ett självständigt och individuellt beslut om möjligheten att stanna (återvända) till Nagorno-Karabach.

Detta dekret träder i kraft omedelbart efter dess publicering.”

Azerbajdzjan har kritiserats av världssamfundet, däribland EU, USA och en rad människorättsorganisationer, för att bruka militärt våld mot armenierna i Nagorno-Karabach. Analytiker, som Tomas de Waal, menar att det till följd av Azerbajdzjans agerande sker en de facto-etnisk rensning av armenier i Nagorno-Karabach.

Republiken Artsach har de facto varit självstyrande från Azerbajdzjan sedan ett blodigt krig på 1990-talet, men har inte erkänts av något land i väntan på utfallet från FN-stödda fredsförhandlingar som Azerbajdzjan övergav 2020 till förmån för ett sex veckor långt krig.

Blankspot rapporterar på plats från Armenien om händelseutvecklingen i Nagorno-Karabach. Större reportage kommer.

Toppbild: Republiken Artsachs flagga. Foto Rasmus Canbäck.