Blankspot om ,

Se direktsändningen från startskottet av Verkliga Sverige

Ända sedan Blankspot startade som utrikesreportagesajt 2015 har läsarna frågat efter reportage från Sverige. Nu är det dags för Verkliga Sverige. Blankspot startar en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap för att möta människorna med berättelser som annars inte skulle höras bortom lokalsamhället.När läseboken Nils Holgersson skickades ut hade precis de första flygplanen lyft och Sverige stod inför en lika stor omvandling som den vi nu befinner oss i. På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag? Vilka är bildningsbehoven? Var finns kunskapsklyftorna? Vad förklarar skillnaderna i demokratisk delaktighet runt om i landet?

Med Verkliga Sverige hoppas vi att de nedslag vi gör ska lyfta fram fler röster än de som vanligtvis hörs. Vi vill ge en bild av samtiden med perspektiv, sammanhang och nyanser. I bästa fall fungerar journalistiken som en process som inspirerar till fortsatta samtal och medvetenhet om dået, nuet och framtiden.

Selma Lagerlöf skrev Nils Holgerssons underbara resa på uppdrag av folkskollärarna, för att göra en ny läsebok för folkskolorna för att öka bildningsnivån bland de barn som hade minst ekonomiska resurser. I en berättelse fylld av fantasi gavs sedan tanken frihet och demokratin luft under vingarna.

De förändringar Sverige går igenom idag, från industri- till kunskapssamhälle, medför både utmaningar och möjligheter. Globalisering, urbanisering och digitalisering skapar klyftor, men även hopp och framtidstro. Detta vill vi belysa på ett rättvisande sätt.

Blankspot kommer att samarbeta med lokala medier och andra arenor där kunskapsutbyten mellan människor sker. Alltifrån bibliotek, bokcirklar, föreningar, idrottsklubbar, lokala facebookgrupper, teatrar, ungdomsgårdar med mera.

Reportageresan startar den 9 januari 2018 och går i mål 340 mil senare. Parallellt med detta fortsätter Blankspot bevakningen av vita fläckar runt om i världen.

Följ med på resan genom att gå med i Facebookgruppen “Verkliga Sverige”.

Läs Martin Schibbyes text om reportagesatsningen.

Samarbetspartners

Verkliga Sverige görs i samarbete med:

Nordiska Museet

Svensk biblioteksförening

Lärarstiftelsen

Studieförbundet vuxenskolan

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"