Nyheter om ,

Tarkett döms till miljonböter för Julias död på fabriken – men slipper rättegång

Efter dödsolyckan på Tarketts fabrik i Ronneby under hösten 2018 ska företaget nu betala en bot på två miljoner kronor. Det uppger tidningen BLT.

I november 2018 klämdes 24-åriga Julia Mannersten ihjäl under sitt arbetspass. Arbetsmiljöverkets utredning visade att golvföretaget Tarkett brustit och att riskerna med maskinen var kända innan olyckan, något som Blankspot kunde avslöja i september i år.

Ett strafföreläggande innebär att åklagaren anser att det finns bevis för att ett brott har begåtts, men väcker ändå inte åtal, utan skickar en blankett till Tarkett på vilken de accepterar bötesstraffet. 

I strafföreläggandet skriver kammaråklagare Christer Forssman:

”Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och brottet har begåtts av en eller flera personer som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.”

Vidare skriver åklagare Christer Forssman att man på fabriken av oaktsamhet åsidosatt ålagda kontrollrutiner och skyddsanordningar för och vid maskinen för att förebygga ohälsa och död. Denna oaktsamhet resulterade enligt strafföreläggandet operatörens död.

I strafföreläggande skriver åklagaren också att olyckan med hög grad av sannolikhet hade gått att undvika om det hade funnits tillräckliga säkerhetsrutiner och skyddsanordningar. 

Orsaken till att det ändå inte blir en rättegång fick familjen förklarat för sig under sommaren är att åklagaren trots de allvarliga bristerna inte kunnat peka ut vem som är ansvariga för dem eller att någon av cheferna begått en oaktsamhet som är straffbar. 

– Det tycker vi är konstigt eftersom det två veckor innan skedde en likadan olycka. Om man hade tagit det på allvar hade ju detta aldrig hade hänt, sa Julias pappa Jimmy Svensson till Blankspot i somras.

För brott där påföljden är begränsad till böter och villkorlig dom som stöld, snatteri, trafikförseelser och arbetsmiljöbrott används ofta ett strafföreläggande. 

Men det är något som familjen reagerar starkt på.

– Att bolaget får betala en företagsbot kring en miljon är inget som känns för en global koncern. De tar på sig ansvaret och betalarna böterna, sedan är det över enligt dem, sa Julias pappa Jimmy till Blankspot i september.  

Hur känns det?

– Vi tycker det är hemskt, att det kan få gå till så. Att det bara kan rulla på. Vad är då Julia och hennes kollegor värda för Tarkett? Det är bara för bolaget att ta in en ny nästa dag, sa Julias pappa Jimmy Svensson till Blankspot i somras.  

I ett inlägg på twitter på onsdagen efter beskedet skriver Jimmy Svensson att “nu är det klart att ingen döms för att vår kära Julia Mannersten omkom på arbetet. Endast en företagsbot på två miljoner. Mer är inte en arbetare värd. Saknar henne så jävla mycket”

I en skriftlig kommentar till SVT säger Tarketts platschef Pierre Latourre:

”Vi har samarbetat full ut med de utredningar som gjorts, och ett led i detta är att ta vår del av ansvaret för den tragiska olyckan som skedde. Även om utredningen inte kunnat fastställa exakt vad som hände, har vi lärt oss av denna dramatiska händelse. Sedan olyckan inträffade har vi vidtagit ytterligare åtgärder både i Ronneby och internationellt för att stärka vårt säkerhetsarbete, och kommer fortsätta göra det framgent.”

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"