Nyheter om

Svenskt initiativ bakom ökat stöd till Jemen

Jemen har drabbats hårt av inbördeskriget mellan regeringsarmén och rebellerna. Trots att det är en av världens största humanitära kriser och 22 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd saknas det pengar för att lindra lidandet.

Som Blankspot tidigare rapporterat är Jemens befolkning i stort behov av humanitär hjälp. I början av april hölls en givarkonferens i Geneve för att samla in pengar till landets svältande invånare. Tillsammans med Schweiz och FN var Sverige initiativtagare till konferensen.

Två miljarder amerikanska dollar samlades in, vilket är nästan dubbelt så mycket som vid förra årets konferens.

Under många år har Sverige varit en av de största givarna av humanitärt bistånd till Jemen, även innan den nuvarande konflikten intensifierades under 2015 och i år utökades det till 328 miljoner kronor.

Sida beskriver sitt stöd som strikt behovsbaserat. Stödet går till civilbefolkning i både södra- och norra Jemen, det vill säga både till områden kontrollerande av huthirebellerna och av Saudiarabien.

Men fortfarande saknas pengar. FN uppskattar att bara ca 75 procent av biståndsbehovet tillgodosågs under fjolåret.

— Detta innebär tyvärr att en ganska stor population inte får tillgång till humanitärt stöd. Hårda prioriteringar måste göras för att kunna nå de familjer och individer som är i störst behov av stöd, säger Susanne Mikhail som är chef för den humanitära enheten på Sida.

Internflyktingar som Blankspots reportageteam träffade i ett flyktingläger i södra Jemen vittnade om hur matleveranser som skickats genom FN:s livsmedelsorgan World Food Program (WFP) hamnar i fel händer och i vissa fall säljs på marknader.

Susanne Mikhail. Foto: Sida

Sverige stöder inte WFP direkt, men genom UD ger Sverige ett så kallat kärnstöd till organisationen som bland annat går till kriser som Jemen.

— Det förekommer att familjer säljer en del av maten de tilldelats för att kunna diversifiera kosten genom att kunna köpa produkter som mjölk, ägg och kött. Sida följer den humanitära responsen i Jemen noggrant och undersöker skyndsamt om oegentligheter rapporteras.

Foto: Andreas Staahl