Nyheter om ,

Sveaskog pausar sin planerade avverkning i Luokta-Mávas efter protester

Rätten till markområden står återigen på agendan när statliga Sveaskog planerat en kalavverkning ikring Luokta-Mávas sameby.

Redan för två veckor sedan, den sjätte november, protesterade samiska aktivister tillsammans med miljö- och klimataktivister från rörelsen Extinction Rebellion, utanför statliga Sveaskogs huvudkontor i Stockholm. 

De senaste dagarna har återigen röster höjts i protest, denna gång via sociala medier och hashtaggen #StandWithLuoktaMávas.

Kritiken gäller främst Sveaskogs planerade kalavverkning av naturskog kring samebyn Luokta-Mávas, som ligger i Arjeplogs kommun, i den södra delen av Norrbottens län.

Ett område som Sveaskog äger, medan samerna i byn har rätt att bruka den. 

Protestaktionen i Stockholm i början på november ämnade till att uppmärksamma de konflikter som finns mellan statliga Sveaskog och samiska byar, liksom dess naturområden. 

Cirka 700 hektar planeras att kalavverkas i Luokta-Mávas, där även renarnas vinterbetesmarker ligger, ett område som enligt många redan är hårt avverkat. 

– Om kalavverkningen genomförs kommer inte renarna att överleva ens till våren, menar Lars Anders Baer som är ordförande i Luokta-Mávas sameby, enligt ett pressmeddelande från Skydda Skogen. 

Renlav är inte något som försvinner helt vid avverkning, däremot tar det väldigt lång tid för den att växa upp igen, upp till flera decennier. 

Det går att plantera renlav, men det tar väldigt lång tid för den att växa upp igen. Foto: Wikimedia Commons.

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har skogsmark där marklav täcker mer än halva ytan, minskat med 71 procent på 60 år. De menar att detta snarare beror på olika ingrepp i naturen, än på ökat renbete, då minskningen är nästan lika stor på områden som ligger utanför renbetet.

De skogar som planeras att avverkas innehåller dessutom en rad av rödlistade arter som skulle ha svårt att klara sig efter avverkningen.

Markområdena inom Sápmi har länge varit omtvistade i Sverige, som är ett av få länder som inte antagit FN-konventionens ILO 169 vilket skulle innebära stärkta rättigheter för urbefolkningen, bland annat när det gäller just rättigheter till markområden. 

Uppdatering: Sveaskog har pausat sin planerade avverkning i de områden där bolaget inte är överens med Luokta-Mávas sameby, rapporterar TT. Beslutet togs under torsdagen efter de ökade protesterna.

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"