Analys om ,

Så skadar pandemin demokratin i världen

Jorden runt ställs mänskliga rättigheter och den politiska processen på undantag i kampen mot viruset. Här sammanställer Blankspot hur.

Listan uppdateras löpande och innehåller ett urval av det som tillsammans bildar ett mönster av auktoritär smitta.

Albanien

Här råder det stränga karantänsregler. Med hänvisning till den lagsstiftning som införts på grund av corona riskerar man böter på upp till 40 000 euro om man bryter till nödlagarna. Detta kan handlar om att man bryter karantänsregler, anordnar sociala sammankomster eller säljer mat och medicin med orimliga prishöjningar. Säljer man mat och medicin som bryter mot säkerhetsreglerna kan man risker böter på upp till 83 000 euro.

Inkasserandet av böterna verkställs omedelbart. Även om den bötfällde avser att överklaga beslutet till domstol vilket i Albanien förmodligen kommer ta åratal att få prövat.

Bilförare som bryter mot karantänsreglernas rörelsebegränsningar får sitt körkort indraget under tre år.

TV-program får inte ha fler än två gäster närvarande samtidigt.

Utegångsförbudet gäller 16 timmar om dagen. Man får ta sig till arbetet eller handla mellan 05.00 och 13.00.

Armenien

Ett antal tidningar och webbplatser har tvingats att radera viss information, efter antagandet av strikta regler som förbjuder publicering av “information av medicinsk och epidemiologisk art om virusutbrottet, som inte helt överensstämmer med officiella källor” enligt uppgift från Europarådet.

Utegångsförbud nattetid som nyligen förlängdes och gäller nu mellan klockan 17.00 – 05.00. För att minska antalet människor utomhus under dagtid har man aviserat att inköp endast får göras vissa dagar beroende på kön. Män och kvinnor får inte lämna sina hem på samma dag. Män får lämna karantänen på tisdagar, torsdagar och lördagar. Kvinnor måndagar, onsdagar och fredagar.

Maximal tid utomhus för det man behöver göra är två timmar. Under söndagen får ingen lämna sitt hem.

Azerbajdzjan

Personer över 65 år får ej lämna sitt hem. Ny lagstiftning på plats för brott mot pandemins nödsituation. Upp till tre års fängelse eller böter på ca 1 500-3 000 USD för brott mot epidemilagarna eller om man bidragit till spridningen av corona. Finns också ändringar i lagen om åtgärder för de som sprider “falsk information som kan skada medborgarnas liv eller hälsa.” Det finns en stor oro att president Aliyevs regering ser corona som ett perfekt tillfälle för att dra åt tumskruvarna ytterligare för kontrollen av landet.

Belarus

Den belarusiske presidenten Alexander Lukashenko driver en linje där han ifrågsätter allvaret runt corona på ett sätt som nu börjar mötas av stor oro och kritik. Han har raljerat över allvaret och menat att det är en psykos och man hellre bör dricka vodka, kör traktorer, tar bastubad eller spelar ishockey som motgift mot corona. Nu har dock skolorna förlängt sin ledighet runt påsk så det är kanske ett första tecken på att restriktioner kommer att införas från officiellt håll.

Bolivia

Med anledning av viruset skjuts det nationella valet som skulle hållas den 3 maj upp på obestämd framtid. I valet skulle bolivianerna välja vem som ska efterträda socialistledaren Evo Morales.

Bosnien och Hercegovina

Här kan man numera straffas för “informationsspridning som bidragit till att orsaka panik eller sprida falsk information”.

Den här typen av inskränkningar begränsar journalisters arbete och yttrandefriheten på sociala medier. Böter för privatpersoner ligger på 500 – 1 500 euro och för företag på cirka 1 500 till 4 500 euro.

Bulgarien

För att övervaka smittade personer som är i karantän kan den bulgariska polisen begära och få telefon- och internetoperatörers information om dem. Polisen kan spåra deras platsinformation och övervaka vem de pratar med och vilka webbplatser de besöker, men polisen uppger att det inte gäller innehållet i konversationerna.

Danmark

Vårt nordiska grannland stängde sina gränser snabbt och införde stränga restriktioner. Här har man också passat på att genomföra en del åtstramningslagar, en form av coronalagar. De kan tillämpas på de som stjäl skyddsmedel såsom handsprit eller användas för att utöka möjligheter för polisen att stänga eller blockera webbplatser som sprider falsk information. Här hade det räckt att tillämpa rådande lagstiftning och dessa nya lagar blir mer av en onödig men långsiktigt farlig maktdemonstration.

Egypten

Fyra framstående kvinnliga aktivister har arresterats efter att de arrangerat en protest i centrala Kairo med krav på frisläppande av fångar av rädsla för koronasmitta i fängelser. De anklagas för att “genomfört en protest”, “spridit falsk information” och “innehaft material som sprider falsk information”. Åklagaren släppte dem mot borgen i väntan på utredning. Trots att de betalade detta direkt hölls de kvar i fängelset över en natt utan laglig grund. Nu är alla fyra fria rapporterar Amnesty UK.

Etiopien

Det etiopiska valet som hade varit det första demokratiska valet sedan 1995 har tvingats skjutas upp det. Den etiopiska valmyndigheten meddelade att det inte går att upprätta vallängder, utbildning av rösträknare och utdelandet av vallokalsinformation när virusspridningen pågår.  Läs mer här.

Filippinerna

Presidenten Rodrigo Duterete har i ett tv-tal uppmanat polis och militär att döda de som bryter karantänen om det behövs under den strikta lockdown som råder. 20 000 personer har arresterats för att ha brutit mot restriktionerna. Vittnesmål finns om hur de allra fattigaste fängslas och hemlösa jagas.

Frankrike

Här råder stränga utegångsförbud som gäller fram till den 11 maj. Man får endast lämna sin lägenhet en timme per dag och endast röra sig inom en kilometers radie från sitt hem. Om och när restriktionerna kan släppas i maj kommer 70+ och kroniskt sjuka fortfarande behöva stanna i karantän.

En andra omgång av det franska lokalvalet har skjutits upp.

Hongkong

I dagstidningen Ming Pao publicerades en debattartikel av två välrenommerade mikrobiologer som ville förklara viruset och vad man kunnat lära sig under de senaste 17 åren. Man betonar att konspirationsteorier om att det är USA som spridit viruset kan avfärdas och beskriver att den verkliga källan till coronaviruset är Kinas handel med vilda djur och att detta måste sluta.

Artikeln möttes av stor kritik i Kina på sociala medier och krav på deras avgång på grund av rasism ledde till att de snart drog tillbaka sin artikel vilket har lett till en diskussion om akademisk frihet.

Demokratirörelserna i Hongkong har tvingats inomhus men många tror att detta ger dem en möjlighet att omgruppera sig och lägga nya strategier. Stor oro finns dock för att de övervakningsarmband som delas ut till de som anländer till landet för att säkerställa att de följer den 14 dagar långa karantänen kan komma att vidgas till alla medborgare. I förlängningen kan det då innebära att demonstranternas rörelsemönster kan detaljövervakas.

Indien

I landet med 1,3 miljarder människor råder världens största lockdown sedan den 24 mars. I oron för smitta och desinformation online sker det attacker mot vårdpersonal över hela landet. De som kämpar i frontlinjen mot viruset tvingas bort från sina hem av hyresvärdar och ut på gatan. Detta har även drabbat bud, flygplatspersonal och andra som är yrkesverksamma under utegångsförbudet.

Den 2 april lanserades ännu en coronaapp Aarogya Setu. som varnar om man befinner sig inom sex meters radie av en smittad person. Mer än en miljon har redan installerat appen och det finns minst 11 andra appar som gör det möjligt att göra självundersökningar, kartlägga om man befunnit sig i närheten av smittade och var man rör sig som smittad.

En databas med hundratals passagerare som återvänt från länder med coronavirus läckte ut online och delades snabbt via Whats App och generellt växer här en allt starkare stigmatisering och uthängning i digitala kanaler av smittade.

Kritik har också väckts mot dessa appars otydlighet över vilken data som används av vem och under vilken tidsperiod datan samlas in och sätter återigen fingret på avsaknaden av en dataskyddslagstiftning i Indien.

Här stämplas knytnäven vid inresa med flyg. Märkningen lyder ”Proud to protect Mumbaikars. Home quarantined.” och följs av ett datum för när karantänen är över och i karantänen får man ett dagligt samtal från en hälsoarbetare.

Våld mot de som bryter mot utegångsförbudet har rapporterats.

Det finns delstater där tillgången till internet stryps helt eller går ner till 2G som till exempel i Jammu och Kashmir.

Israel

Israels premiärminister Netanyahu är en i mängden av världsledare som nu passar på – i tider av oro – att utöka sin egen makt. Den planerade korruptionsrättegången mot premiärministern skjuts också upp på grund coronaviruset och smittorisken.  Vid sidan av åtgärder som påverkar parlamentets makt eller rättssäkerheten använder man sig också av mobilspårning och andra övervakningsmetoder för att spåra smittade.

I Israel har en nödåtgärd implementerats för att spåra användares mobildata och på så sätt punktmarkera misstänkta smittade personer. Tekniken används för att kontrollera så att de misstänkt smittade inte bryter mot karantänsreglerna.

Data som sedan kan användas för att varna andra om att de varit i närheten av smittade personer. Denna åtgärd tillsattes under ett sammanträde en natt och utan parlamentets godkännande. Invånare i Israel som ej kände till den här nödåtgärden förvånades när de plötsligt fick sms som informerade dem om att de varit i områden där de kunnat komma i kontakt med en smittad person.

De smittade i Israel övervakas också dygnet runt med både bild och ljud. Det görs med hänvisning för att deras allmäntillstånd ska kunna följas men har väckt kritik eftersom det inte bara gäller dem som får intensivvård. Hälsoministern kommenterar det med att det är en åtgärd för att minimera vårdpersonalens kontakt med de som är coronasmittade.

Jordanien

Här infördes troligen de strängaste karantänreglerna i världen med upp till ett års fängelse även för de som lämnade sitt hem för matinköp. Dessa stränga restriktioner infördes lördagen den 21 mars klockan 7 på morgonen och sirener hördes över huvudstaden Amman. De hade aviserats klockan 16 kvällen innan och orsakade då kaos i bagerier och mataffärer. Totalt 800 personer arresterades för att inte följa karantänsreglerna och riskerar fängelse för det. Fyra dagar senare backade regeringen från de stränga begränsningarna efter att statliga matutdelningar inte fungerade och en växande upprorskänsla i staden. Numer tillåts man lämna hemmet för matinköp. Utegångsförbudet gäller mellan klockan 18.00 och 10.00.

Kambodja

I kampen mot COVID-19 presenterar Kambodjas regering åtgärder som ger möjlighet att förbjuda organisationer, beslagta deras tillgångar samt avlyssna och censurera kommunikation. För människorättsförsvarare skulle åtgärderna vara förödande, varnar Civil Right Defenders.

Kenya

Här precis som i många andra länder på den afrikanska kontinenten genomfördes omedelbara stopp för inresande flyg och utegångsförbud när de första konfirmerade fallen av coronasmittade dök upp. Utegångsförbudet gäller mellan skymningen och gryningen, 19.00 – 05.00. Det slår hårt mot den informella ekonomin av gatuförsäljare med långa restider och en stor lönsamhet på kvällarna. Utmaningarna med utegångsförbudet blir enorma med förlorad dagsinkomst, trångboddhet och utan tillgång till vatten. Finns allt fler rapporter om ett överdrivet polisvåld där med hjälp av tårgas, batonger och pistoler verkställer utegångsförbudet. En 13-årig pojke har skjutits i samband med kontroll av utegångsförbudsregler.

Reaktioner runt utegångsförbudet kan följas på hashtaggen #kenyacurfew.

Kina

I Kina används betaltjänstappen Alipay även för att mäta användarnas hälsostatus. För att få resa i lokaltrafiken eller besöka stormarknader visar man upp en QR-kod som visar färger. Visar den grönt får du röra dig fritt, vid gult eller rött ska man anmäla sig. Den gula eller röda koden kan betyda att man haft kontakt med en infekterad person, varit i smittodrabbade regioner eller rapporterat symptom online i något skede tidigare.

Man har som användare ingen insyn alls i hur färgkodningen går till och kan inte heller påverka utfallet.

Det har nu visat sig att en del av denna apps insamlade data skickar platsinformation och identifieringsnummer till polisen. Användarna hade ingen vetskap om detta och inte heller insyn i hur datan överhuvudtaget används eller delas vidare. Appmakarna försvarar sig med att hänvisa alla frågor till myndigheterna.

Alipay-appen används redan i drygt 200 städer i Kina och planeras nu att rullas ut i hela landet. Med dessa stora mängder av data hoppas man kunna lämna mer exakta förutsägelser om smittspridningen i de olika regionerna..

Vid sidan av detta används till exempel infraröda temperaturmätare och det redan uppbyggda övervakningssystemet där man bland annat använder sig av ansiktsigenkänning.

Oroande är också hoten mot pressfriheten som blivit än mer tydliga under coronaepidemin. Censurens har blivit starkare. Det följer en väl etablerad linje av hur medier bedriver ett marionettspel.

Kosovo

I en tid då de flesta regeringar stärker sin position är Kosovo istället ett exempel på en bräcklig koalition som sedan 52 dagar fallit samman i oenighet om coronastrategin. Istället för att förenas föll regeringen efter en 12 timmar lång förhandling den 26 mars och man måste nu välja en ny premiärminister inom 15 dagar.

Sedan dess har människor skramlat med kastruller klockan 20 på kvällarna för att protestera mot att det inte finns en pålitlig och stabil regering i denna svåra kris. Många minns med sorg hur man skramlade med kastruller för 30 år sedan i början på 1990-talet i protester mot Milošević .

Oenigheten om huruvida ett nödläge skulle utlysas eller ej förvärrade konflikten som funnits sedan tidigare mellan koalitionsparterna.

Malaysia

4 000 personer har arresterats för att de brutit mot de stränga karantärsreglerna och det finns vittnesmål om att den militära bevakningen av hur reglerna följs blir allt hårdare. Utöver de som bryter mot utegångsförbudet så har människor också arresterats för att sprida felaktig information om viruset online vilket också leder till ökad självcensur hos journalister i landet.

Mexico

I Jojutla, en kommun i södra delstaten Morelos använder man drönare som annars används för brottsbekämpning till att övervaka när människor möts i parker och på torg. Man ber människor att gå hem och hänvisar till hemmet som den säkraste platsen i kampen mot viruset.

Montenegro

Information om en av de första coronapatienterna publicerades online med namn, bild och även anhöriga hängdes ut vilket ledde till näthat.

Myndigheterna har offentliggjort alla personer som är i obligatorisk karantän efter att ha återvänt från utlandet. Listorna innehåller fullständigt namn, isoleringsdatum och ort. Ett beslut som togs av regeringen efter att människor inte respekterade karantänsreglerna och med hänvisning till att dessa personer utsätter andra för fara. De personer vars namn publicerades utsattes för en storm av näthat.

Premiärminister Duško Marković motiverade beslutet om namnpublicering med att “rätten till hälsa och liv trumfar över rätten till ovillkorligt skydd av personuppgifter”.

Nederländerna

Parlamentet har bara möten en gång per vecka och behandlar just nu enbart frågor om pandemin.

Nigeria

Pressfrihetsorganisationen CPJ oroar sig för hur pressfriheten hotas i Nigeria. Med hänvisning till coronarestriktioner om hur många som kan träffas samtidigt hindras journalister från att göra sitt arbete.

Här kämpar man parallellt med mycket falsk information, rykten om hur man kan räddas från corona och konspirationsteorier som riskerar människors liv.

Nordmakedonien

Ställt in val på grund av viruset, läs mer här.

Norge

Norska Folkhelseinstituttet har lanserat en app, som bygger på frivillighet, där man rapporterar in om man fått smittan och där man kartlägger den smittades rörelsemönster och tidigare närkontakt.

Med hjälp av mobilpositionering och bluetooth analyseras datan 14 dagar bakåt i tiden och appen kan skicka sms-varningar till andra, som också laddat ned appen och som varit i närheten av en smittad.

Närkontakt definieras i den här appen utifrån att två telefoner som bägge har appen installerad har varit närmare varandra än två meter i över 15 minuter. Man kommer då att upplysas om vilken dag användarna varit i närkontakt, men inte exakt tid eller namnet på den smittade.

Datan lagras i 30 dagar innan den raderas.

Panama

Utegångsförbud nattetid som nyligen förlängdes och gäller nu mellan klockan 17.00 – 05.00. För att minska antalet människor utomhus under dagtid har man aviserat att inköp endast får göras vissa dagar beroende på kön. Män och kvinnor får inte lämna sina hem på samma dag. Män får lämna karantänen på tisdagar, torsdagar och lördagar. Kvinnor måndagar, onsdagar och fredagar. Maximal tid utomhus för det man behöver göra är två timmar. Under söndagen får ingen lämna sitt hem.

Paraguay

Utegångsförbud till 12 april. Poliser i Paraguay har publicerat videos med sig själva där de straffar människor som brutit karantänen. I klippen som publicerats av The Guardian förnedras de som stoppats och får elektriska stötar, ombeds hoppa och upprepa “Jag kommer inte att lämna mitt hus igen” . Det har väckt starka reaktioner i sociala medier. Landets inrikesminister, Euclides Acevedo, stödjer dock åtgärderna.

Peru

Sedan i fredags avgör även här könet vilken dag man får lämna sitt hem under utegångsförbudet. Kvinnor tillåts lämna sin karantän för nödvändiga inköp på tisdagar, torsdagar och lördagar. Män tillåts lämna hemmen under måndagar, onsdagar och fredagar. Under söndagar gäller ett generellt utegångsförbud under vilken ingen får lämna sitt hem. 

Polen

Presidentvalet planeras att hållas den 10 maj trots att karantänsreglerna omöjliggör ett fritt val. Enligt oppositionen kommer president Andrzej Duda vara den enda kandidaten som kan bedriva en valkampanj. Förra månaden fick den sittande presidenten 17 timmars tv-tid i statstelevisionen och oppositionen totalt 31 minuter.

Hemkarantänsappen Kwarantanna domowa använder mobilens platstjänst och ansiktsigenkänning. Den skickar slumpmässiga förfrågningar till användaren om att ta selfies. Om man inte svarar inom 20 minuter meddelas polisen.

Böter finns på upp till 30 000 PLN (6 540 euro) vilket är nästan sex gånger den genomsnittliga bruttolönen i Polen under det fjärde kvartalet 2019.

Har man inte mobilappen gör polisen regelbundna kontroller att man är på den ort man ska under sin karantän.

De så omdiskuterade hbtq-fria zonerna som lokala råd ställt sig bakom i över en tredjedel av landet, kan ge en fingervisning om svårigheten att vistas i karantän i dessa regioner som hbtq-person.

Rumänien

I Rumänien tillåter ett dekret myndigheterna att ta bort innehåll och blockera webbplatser som innehåller falsk information om utvecklingen av coronaviruset och de förebyggande åtgärder som regeringen utlyser. Denna nedsläckning av sajter kan göras utan möjlighet att överklaga beslutet.

Oro finns hos människorättsorganisationer i Rumänien att detta är början på en allt starkare censur.

Ryssland

I Moskva installeras nu under coronakrisen ett övervakningssystem utrustat med ansiktsigenkänningsteknik, trots protester från aktivister. Ryssland som länge varit förtjust i den digitala teknikens möjlighet att övervaka medborgare förmodas ta många ytterligare steg i den riktningen nu. 

Ryssland är också i denna kris avsändare av mycket desinformation. Narrativen som förmedlas driver alla möjliga slags olika och motstridiga berättelser. Från bisarra konspirationsteorier till att Europa eller EU reagerat för lite eller för hysteriskt och det mest dominerande att viruset har tillverkats i USA. Läs mer här.Schweiz

Sedan den 21 mars är det förbjudet att träffas i grupper större än fem personer. Telekombolaget Swisscom uppges samarbeta med myndigheter och dela med sig av platsinformation för SIM-kort som används. Detta sker när det är fler än 20 telefoner som befinner sig på samma plats i ett 100 kvm stort område uppger Le Temps. Datan ska bara användas när man rör sig inom offentliga områden och inte privata byggnader. Swisscom uppger att datan är anonymiserad när den skickas till hälsomyndigheterna och enbart har som syfte att kontrollera folksamlingar.

Serbien

Här råder helglånga utegångsförbud, från klockan 13 på lördagen till klockan 05 på måndagmorgonen. Under vardagar är det utegångsförbud från klockan 17 till 05. Människor äldre än 65 år i städer och över 70 på landsbygden har förbjudits att gå ut helt. med undantag på lördagar mellan klockan 15.00 – 20.00 för att handla. Det begränsade undantaget för en timmes promenad med hund har avskaffats. Max två personer får samlas utomhus och 28 dagars karantän vid inresa efter 14 mars.

Polis och militär övervakar.

En serbisk journalist arresterades förra veckan för att ha påståtts orsakat allmän oro och skadat ett sjukhus rykte efter ha skrivit en kritisk artikel med rapport om bristen på skyddsutrustning. Hon släpptes dagen efter.

Singapore

Smittspåringsappen TraceTogether har varit ett framgångsrikt verktyg för samhällsstyrd kontaktspårning. Den är en förlaga för liknande apputveckling i andra länder. Med Bluetooth identifieras andra telefoner i närheten med appen installerad. Om man blir smittad kan den samlade information användas för att identifiera de kontakter man haft de senaste 14 dagarna baserat på hur nära telefonerna varit och hur lång tid mötet var.Slovenien

Den nya coronamyndigheten i Slovenien som upprättats med hänvisining till nödlagar namngav via sitt twitterkonto @KrizniStabRS fyra personer som lämnat karantän. Personerna var en filosof, poet, antropolog och journalisten Zgaga som var kritisk mot den här nya krismyndigheten och hade efterfrågat information.

Den prisbelönade journalisten Zgaga har i över 10 år granskat den nytillträdde högernationalistiska premiärministern Janez Jansa som nu leder en fyrpartiregering.

Med hjälp av det kontroversiella nya krisorganet som upprättades den 13 mars avskedade Jansa på kort tid cheferna för försvarsmakten, den militära underrättelsebyrån och den nationella polisen och ersatte dem med personer som tidigare avslöjats vara inblandade i allvarliga skandaler.

Den 24 mars upplöstes även krismyndigheten men de beslut som genomfördes gäller ännu.

Storbritannien

Den hastigt införda coronalagstiftningen som inrättades av ministrar, i varje del av Storbritannien, utan debatt eller omröstning ger regeringen omfattande befogenheter som skiljer från annan ny lagstiftning. De har ingen solnedgångsklausul, som innebär att lagstiftning automatiskt upphör att gälla efter ett visst antal år, utan den gäller i två år med möjlighet till förlängning i sex månaders intervaller med hänvisning till flexibilitet.

Lagarna ger till exempel polisen möjlighet att hålla kvar någon för testning om den misstänks vara smittad, stänga icke-samhällsnödvändiga butiker och förhindra någon att utöva sin rörelsefrihet och samling i grupp. Polisen i Derbyshire har tagit detta till nya nivåer när man har använt drönare för att fotografera människor som är utomhus med sin hund eller för att träna i ett populärt naturområde. Videon visades på twitter och polisen kritiserades för “corona shaming”. Ytterligare ett bevis på att den här typen av nödlagar tar saker ett par steg för långt och använder teknik för allt mer påträngande övervakningsmetoder.

Till och med Polisförbundet har ifrågasätt rimligheten i deras nya befogenheter som gör att de kan kvarhålla alla som misstänks vara smittade. Det riskerar därmed att förvandla det som borde vara patienter till fångar.

En mängd val planerade för den 6 maj 2020 har skjutits upp till maj 2021. Detta innefattar allt från borgmästarval, kyrkoval, lokala omröstningar, val polis- och kriminalkommissarier.

Sverige

Även här i Sverige vill regeringen stärka sin makt i det rådande krisläget. Hanterandet av detta förslag var från början inte demokratiskt helt okomplicerat och hamnar därför på denna lista över glidningar i den demokratiska processen som bör bevakas.

Det första underlaget verkade vara dåligt berett och genomfördes på kort tid. Det är förvånande att en så pass svag minoritetsregering inte valde att värna mer om den borgfred som råder genom att säkerställa att så känsliga förslag presenteras väl förberedda i en förankringsprocess. Det är också värt att notera att detta meddelades sent en helgkväll vilket man gör när saker ska gå under radarn.

Förslaget skickades ursprungligen till endast tolv remissinstanser och med enbart 24 timmars svarstid en helgdag. 

Idag har man efter förhandlingar med samtliga partiledare fått ett brett stöd i riksdagen.

Sverige följer alltså den allmänna trenden med att regeringar stärker sin egen makt. Denna förstärkta makt genom ändringar i smittskyddslagen ger regeringen på egen hand en möjlighet att begränsa tillgång till offentliga platser som bibliotek, hamnar, köpcenter och järnvägsstationer. Detta görs för att skyndsamt kunna agera vid behov.

Beslut fattas efter påskhelgen och ska gälla till den sista juni och gäller enbart för coronarelaterade åtgärder. Oppositionen som inledningsvis var kritiska efter helgens mer slarvigt formulerad förslag valde att ställa sig bakom detta när riksdagens kontrollmakt kvarstår. Riksdagen kan pröva och upphäva eventuella förslag. Beslut kan överklagas till domstol.

I Sverige beslutade också regeringen i mitten av mars att förbjuda sammankomster och evenemang med fler än 500 deltagare. Förbudet utökades den 29 mars till att gälla 50 personer och gäller tillsvidare. Regeringen kommer att löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs. Detta är stora ingrepp i den grundlagsskyddade mötes- rörelsefriheten och ett historiskt extraordinärt beslut.

Sydafrika

Här råder en tre veckor lång lock down. Sydafrika precis som många andra länder i Afrika har agerat snabbt och mer effektivt än många andra länder runt om i världen. Men också hänsynslöst för att förhindra att smittan sprids.

Polis och militär har dock även här rapporterats använda övervåld för att verkställa utegångsförbudet. Människor förödmjukas, misshandlas och har även skjutits i Johannesburg och andra platser. Förvirring och oro har skapats av förordningar som inte varit tydliga eller när minstrar ändrat sig från en dag till en annan.

Att införa social distansering och kunna ha effektiv hygien i Sydafrikas fattigaste, mest trångbodda kåkstäder är en nästan omöjlig uppgift. Coronakrisen visar priset som de allra fattigaste kommer att få betala för år av korruption och ekonomisk stagnation som underminerat viktiga demokratiska institutioner.

Sydkorea

Den app som används i Sydkorea för smittspårning har nu också lett till att människor trakasseras och förföljs. Notiser med smittvarningar kommer hela tiden. Information om att någon smittats, hur den personen smittats och att man varit i närheten av dessa personer. Mer information finns via regeringens webbplats för hälsa och välfärd. Det anges inga namn eller adresser men är såpass detaljerat att det ofta går att lista ut. BBC rapporterar om att ifall man har en patients ärendenummer kan man på nätet få all detaljinformation inklusive namn, foto och adress.

Läkaren Lee Su-young på Myongjisjukhuset i Goyang, Gyeonggi, säger till BBC i Sydkorea att några av hennes patienter “är mer rädda för att bli anklagade än att dö av viruset”. Det finns en stor oro att pekas ut för att ha smittat någon. Läkaren menar att en sådan utveckling kan leda till att människor gömmer sig helt vilket inte är bra för den långsiktiga strategin i kampen mot viruset.

Sydkorea har arbetat med digital smittspårning sedan utbredningen av mersviruset 2015. Näthat är ett utbrett problem i Sydkorea och leder ibland till självmord.

Turkiet

31 städers gränser har stängts för all trafik undantaget mattransporter och liknande sedan förra veckan. Maskkrav har införts nyligen. Alla över 65 år har sedan ett par veckor varit i sträng karantän. Eftersom de unga inte respekterade den allmänna uppmaningen om att hålla sig hemma har de under 20 år också satts i husarrest.

I Turkiet har Erdoğan startat en “National Solidarity Campaign” som väckt stor uppmärksamhet. Det har kommenterats med hur man i andra länder får stöd av regeringar som medborgare och att det i Turkiet är tvärtom. Erdoğan donerade sju månadslöner för att sjösätta kampanjen och uppmanade andra politiker och företagsledare att göra samma sak.

Välkända journalisten Fatih Portakal från Fox twittrade bland annat om att Ankara snart kommer be varje medborgare bidra till kampen mot det nya coronaviruset.

Hon stäms nu och anklagas för att ha spridit lögner och manipulerat människor i sociala medier. Portakal har 7 miljoner följare på twitter och 1.6 miljoner följare på instagram.

Ungern

Viktor Orbán var bland de första att införa nya lagar i det nödläge som råder. De nya lagarna innebär att man kan få fängelse i upp till fem år om man sprider ”falska nyheter” och/eller bidrar till att förvärra epidemin genom att kritisera regeringens åtgärder eller försvåra arbetet mot smittan. Detta inkluderar medierna.

Lämnar man karantänen riskerar man att dömas till åtta års fängelse. Inga val eller folkomröstningar kan ske i Ungern under en obestämd framtid. Läs mer här.

Regeringen har redan passat på att lägga förslag om att under de närmaste tio åren hemligstämpla allt om arbetet med järnvägslinjen mellan Budapest och Belgrad. Ett gigantiskt infrastrukturprojekt som finansieras av Kina. Det har också lagts ett förslag om att könsidentitet inte får ändras i officiella identitetshandlingar. Viktor Orbán och hans parti har också försökt ta makt ifrån landets borgmästare. Detta mötte dock genast motstånd. Läs mer här.

Venezuela

Ett land vars politiska läge, djupa ekonomiska kris och dessutom med ett av världens svagaste hälsosystem kan bli ett av de länder som kan drabbats allra hårdast av viruset.

Här kämpar man ännu med stora utbrott av difteri, mässling och malaria. Utegångsförbudet lämnar människor inför ett omöjligt val. Att förhindra smittspridningen genom att stanna hemma eller gå ut och försöka tjäna den daglön som man är helt beroende av för att överleva.

Journalisten Darvinson Rojas uppges av OMCT, en världsorganisation mot tortyr, ha arresterats den 21 mars 2020 för att på twitter ha publicerat statistik av COVID-19-fall som inte bekräftats av regeringen. Han släpptes sedan villkorligt den 2 april. Han anklagades utan ett juridiskt biträde vid sin sida för “förespråkande av hat” och “anstiftan till brott” och släpptes med borgen i väntan på dom. Amnesty International anser att dessa anklagelser har politiska motiv och handlar om att tysta hans rapportering om pandemin i Venezuela och kräver att målet mot honom läggs ner.

Vietnam

I kampen mot koronaviruset inrättade Vietnam en mycket strikt karantänpolitik och genomförde fullständig spårning av alla människor som kom i kontakt med viruset. Det innebär att man följde upp smittspridningen i många led och alla dessa personer också sattes i sträng karantän. Lockdowns av hela städer har använts för att förhindra att viruset sprider sig. Den 12 februari sattes en stad på 10 000 personer nära Hanoi under karantän i tre veckor trots att det då endast fanns 10 bekräftade COVID-19 fall i hela landet. Detta kombinerat med ett omfattande system för offentlig övervakning och militär.

En del privata skolor har frivilligt börjat använda sig av distansundervisning. Även vissa biografer, caféer och restauranger har valt att stänga ner efter att ha tagit del av internationella nyheter om pandemin.

Enligt Financial Times spekuleras det i att Lukashenkos ovillighet i att prioritera viruskampen är hans oro att det kan påverka hans kommande valkampanj i augusti och landets ekonomi.

I avsaknad av officiella förhållningsregler vänder sig människor till sociala medier. En statusuppdatering som av en läkare publicerad på VK uttryckte sin oro för utvecklingen i Vitebsk i ett inlägg fick stor spridning. Enligt vitryska medier greps läkaren och fick förklara sig inför en åklagare.

För många väcker myndigheters mörkande av allvaret runt corona om det mörkande som skedde i samband med Tjernobyl.

Österrike

När regionen Tyrolen försattes i karantän blev det först känt genom regeringens presskonferens. Det orsakade ett stort kaos lokalt när skidturister i panik ville lämna “smittzonen”. Ischgl som hotspot för smittspridningen i Europa kommer också att utredas i detalj. Hur tidigt fanns signalerna men ignorerades? Och vilka visste.

Oppositionen reagerade nyligen mot den strida strömmen av snabba beslut där underlagen kommer i sista stund. De ifrågasätter om detta verkligen är förenligt med den parlamentariska processen och efterfrågar att involveras i de föreslagna åtgärderna i ett tidigare skede.

Trots att asylrätten är en mänsklig rättighet har man, med hänvisning till coronakrisen, stoppat möjligheten att starta en asylprocess. Läs mer här.

En app för frivillig smittspårning har lanserats. De som ej har mobiltelefon erbjuds att få en nyckelbricka för att på så sätt bidra till att spåra smittspridning. Nu pågår en diskussion om det bör bli obligatoriskt att använda appen.

**

Läs också analysen “Auktoritär smitta”‘om vad alla dessa åtgärder tillsammans bildar för mönster.

**

Läs mer här:

Bulgaria: Police to access to citizens’ telephone and Internet data

Bracelets for all as new quarantine takes effect

Covid-19 pandemic adversely affects digital rights in the Balkans

Coronavirus: Mumbai civic body turns to phone GPS to enforce home quarantine rules

Fury in Kenya over police brutality amid coronavirus curfew

Gender divide: Peru, Panama limit men and women to alternate days out to stall virus

In Panama, coronavirus lockdown means separating men and women

Hungary to keep details of Beijing-funded rail link secret

Moscow Silently Expands Surveillance of Citizens

Poland launches app to track people in coronavirus quarantine

Privacy International

Bulgaria, if coronavirus tests freedom of expression

Venezuela, already in crisis mode, struggles to fight coronavirus

‘Stigmatised’: India’s coronavirus ‘heroes’ come under attack

Is India fighting COVID-19 the “mass surveillance” way?

Kosovo government first to fall in worldwide coronavirus crisis

Venezuela: Press release: The coronavirus as a pretext to silence defenders and journalists

Venezuela: Prisoner of conscience remains on trial

Malaysia Arrests Thousands Amid Coronavirus Lockdown

‘Shoot them dead’: extreme Covid-19 lockdown policing around the world – video report

Jojutla usa drones para evitar concentraciones en parques y plazas

Coronavirus monitoring poses dangers for civil liberties

Swisscom aidera la Confédération à détecter les attroupements via les téléphones

Egypt: Call for release of at-risk prisoners amid coronavirus crisis

Mitigate risks of Covid-19 for Jammu and Kashmir by immediately restoring full access to internet services

Nigeria imposes harsh restrictions for journalist movement and access, citing coronavirus

Health Misinformation: False Stories from Ebola to Coronavirus

Sydafrikas hänsynslöst effektiv kamp mot coronavirus

Coronavirus: 400 arrested in Jordan for violating nationwide curfew

Jordan eases lockdown after total curfew leads to chaos

Coronavirus: Turkey imposes curfew on youth, shuts borders of 31 cities

Belarus faces growing criticism for dismissive coronavirus response

As China Cracks Down on Coronavirus Coverage, Journalists Fight Back

Albania Adopts Punitive Fines for Breaching Coronavirus Restrictions

What Remains of the Turkish Press

Turkey’s Erdogan sues Fox TV anchorman for coronavirus social media post

**

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan.

Som läsare försöker vi hjälpa dig att navigera i denna nya tid och vi hoppas ni har haft nytta av vår rapportering av 
vad vi sett som obevakade delar av pandemin. För att kunna göra reportagen som annars inte skulle bli gjorda och ta fram mer journalistik behöver vi bli fler.

Så om du kan kan: 
För 70 kronor i månaden kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspots journalistik är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till din granne.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.