Analys om ,

Så gör vi Clubhouse till ett verktyg för journalistiken

Blankspot har i veckan provat använda Clubhouse som ett journalistiskt verktyg. Det här är våra lärdomar hittills och exempel på hur andra medier redan hunnit prova använda den röstbaserade appen.

Lämmeltåget in på appen som vi beskrev förra veckan har fortsatt. Metadiskussionerna om appens användande har varit en återkommande, lite tröttsam, diskussion i den svenska Clubhousedelen som känns som ett Almedalen på anabola.

Många har också fastnat i en problematisering av vad som händer om hat och hot letar sig in på plattformen, att det är ännu ett elitverktyg för svensk medieelit och hur Clubhouse kommer att tjäna pengar.

Mitt recept för att närma mig nya digitala fenomen är inte att tycka, utan att testa och testa och testa – under veckan har vi därför utforskat appen som journalistiskt verktyg. I slutändan blir ju appen vad vi gör den till.

Observera dock att Clubhouse-appen är än så länge bara tillgänglig för iOS, en Android-version väntas inom någon månad.

Även om appen först nu upptäckts av en större allmänhet i Sverige har den använts i drygt nio månader av andra, vid sidan av en stark närvaro av amerikanska entreprenörer inom tech, kommunikation och livsstil finns redan andra regioner, länder och frågor representerade. Främst kring Väst- och Östafrika samt i diasporan.

Research och omvärldsbevakningsverktyg

Vi har en pågående demokratibevakning på Blankspot och har därför bland annat följt en mängd demokrati- och politikrum på appen i såväl Europa som i övriga världen.

Här finns aktivister från en mängd olika regioner som genom appen hittat ett effektivt sätt att diskutera, debattera och sprida realtidskunskap om sina frågor. De konflikter som är uppkopplade genom en aktiv diaspora eller där tillgången till internet finns på plats har en möjlighet uppstått för att synliggöra sin kamp för fler.

Vi har till exempel följt konflikten i Tigray i norra Etiopien från vilken FN tagit emot rapporter om att våldtäkter och andra sexuella övergrepp har använts som vapen. Antalet rum som diskuterar vad som sker i regionen är många och aktivister i främst USA har medvetet jobbat med att gå in i andra rum där politiker, FN-anställda eller journalister diskuterar kriser för att upplysa om vad som sker i Tigray.

Kinas behandling av Uigurer har också varit ett frekvent tema och här har etablerat direktkontakt med aktivister som kommer att följas upp i reportageserien över unga demokratiaktörer. Polisbrutaliteten och korruptionen i Nigeria en annan fråga tillsammans med demokratiutvecklingen i landet, kvinnors förutsättningar i techindustrin i Etiopien såväl som svenska diskussioner inom politik för att följa hur den scenen utvecklar sig.

Behovet av nya röster är oändlig för en redaktion när vi inte kan resa som vanligt under pandemin.

Här har vi ett verktyg som i realtid – under pågående konflikter – ger oss tillgång till en mångfald av röster och människor med djup kunskap. Dessutom kan vi lyssna in och höra hur de resonerar innan kontakt tas vilket ger en kompletterande förförståelse och sammantaget har Clubhouse-rummen bidragit till att bredda våra perspektiv och fördjupa vår rapportering.

Live-rapportering om pågående konflikter

När nyheterna om kuppen i Myanmar kom i veckan genomförde vi ett samtal i ett rum på Clubhouse. Martin Schibbye ledde ett samtal med Amnesty Sverige och Svenska Burmakommittén som resulterade i ett livesänt intervjuarbete som deltagarna i rummet fick ta del av och kunde ställa frågor runt, en artikel om kuppen gjordes sedan av en annan journalist på redaktionen och dessutom finns ett poddavsnitt från samtalet.

Två samtal som annars hade skett på telefon slogs nu ihop och det blev en helt annan nerv att intervjua personer när det också fanns en publik som lyssnade.

Det passar oss också väl med den typen av transparens runt själva arbetsprocessen och appen erbjuder här ytterligare en möjlighet att tidigt involvera läsare i den journalistiska arbetsprocessen.

Input till en pågående bevakning

Vi har också provat på att starta ett eget rum i syfte att dels prova verktygets alla funktionaliteter dels få inspel till en längre pågående bevakning.

Vi bjöd in till ett samtal på engelska om reflektioner runt pandemins påverkan på demokratin. Under en timme fick vi spännande perspektiv från Japan, Tyskland, Indien och även Sverige.

Det var ett första sätt att själva mer aktivt rama in diskussionen för att få in fler perspektiv och knyta kontakter som vi kommer att fortsätta experimentera med. Vi delade också med oss av delar av vårt researcharbete i frågan.

Öka mediekunnigheten och förtroendet för medier

En fråga som ligger i Blankspots DNA är att förklara vad som skiljer journalistik från allt annat på nätet. Det har vi under snart sex år gjort dagligen, genom den närkontakt som är möjlig med våra reportrar genom hela arbetsprocessen, samt genom det utbildningsmaterial vi har tagit fram.

Här ser vi stora möjligheter med Clubhouse och kommer att fortsätta diskutera frågor om medieetik och ge insyn i det journalistiska hantverket.

Det är tydligt att frågan om mediekritik dyker upp som en tematik i många samtal. Det är lärorikt att kunna lyssna in i hur saker diskuteras och jag har valt att diskutera just medieetik flera gånger den senaste veckan.

Under ett sådant samtal etablerades en kontakt som sedan ledde till att vi startade ett rum. Under ett mycket spännande samtal startat av en grup rasifierade som ville ventilera oron för vad som händer med appen när vita influencers kommer in på Clubhouse och “tar över”.

Jag lyssnade och bjöds sedan upp på scenen. Resonerade då kort om hur jag avser att agera och erbjöd bland annat Blankspot som en plattform för att diskutera de här viktiga frågorna.

Det ledde till kontakt med sportjournalisten Jasmin Nur och under temat ”Vad händer i ditt liv som inte fångas upp av medier” hade vi senare ett långt samtal om representation i mediebranschen och frågor om hur man arbetar för att få in många röster.

Den typen av samtal kommer vi fortsätt såväl delta i som initiera själva.

I helgen deltar jag i ett samtal om mediers roll för demokratin tillsammans med ett par japanska journalister på Clubhouse. Även det helt och hållet baserat utifrån nya kontakter som knutits på Clubhouse.

Många svenska medier funderar nu på hur de ska använda Clubhouse och få ut sitt innehåll. Intressant är att titta på hur tyska tidningen Zeit använder Clubhouse som de har en tydlig strategi för. De har bland annat valt att genomföra morgonmöten med redaktionen klockan 9 varje dag. Det pågår i 30 minuter innan de återvänder till redaktionsarbetet.

De inleder med att rapportera om vad som står på agendan för dagen och beskriver syftet med rummet att “Zeit-online redaktörerna vill prata med dig om de ämnen som är av särskilt intresse för dig idag – kanske kommer det en text fram ur det.”

Hittills har deltagandet pendlat mellan 800 – 1200 personer som ger önskemål och kommenterar pågående rapportering. Redaktionen återkopplar även när de plockat upp något från förslagen.

Värt att notera är att Zeit Online bjuder in till detta under sitt eget varumärke och för den här typen av etablerade medier är det värdefullt att vara tydliga med att det är de som initierar diskussionen. Det återkopplar till frågan om transparens, mediekritik och ger den nödvändiga ramen till den flora av tyckande som förekommer annars.

Varumärket Die Zeit har 3 100 följare och Zeit Online som bjuder in till redaktionsmöten har över 12 000 följare vilket är långt mer än vad någon av de deltagande journalisterna har.

Även österrikiska tidningar är aktiva dock inte under eget varumärke men initierar många samtal och debatter om medier och aktuella frågor. Det är spännande att lyssna in när politiska redaktörer diskuterar aktuella frågor i realitd efter en politisk händelse och framför allt för lyssnarinteraktionen.

Avslutningsvis går det inte att underskatta att appen också ger en stor dos av inspiration vilket är efterlängtat efter ett år av restriktioner och social distansering. Många delar säkert min känsla av att ha sett allt på varje streamingtjänst och nästan kommit till internets slut.

Via de många samtalen på Clubhouse får man äntligen chans att dela upplevelser med andra utanför den lilla dagliga krets man möter. Just detta är till delar en magisk upplevelse i väntan på att världen bekämpat pandemin.

Igår ledde programledaren Gina Dirawi och skådespelaren Evin Ahmad ett samtal om kreativitet under pandemin. Det blev fyra timmar av konkreta tips och inspirerande exempel på nya kompetenser som utvecklats eller hittats. Ett hoppfullt samtal trots att de allra flesta som bjöd med sig av sin resa verkade inom den kreativa och kulturellan näringen som till stora delar strypts under ett helt år.

Det samtalet var ännu en pusselbit till den stora frågan som jag burit med mig i min isolering.

Vilka är vi och vilka är vi med andra?

Det rummet visade några av de perspektiven.

Välkommen att följa oss i vårt fortsatta experimenterande.

*Clubhouse-appen är än så länge bara tillgänglig för iOS, en Android-version väntas inom någon månad.


Läs också: Appen Clubhouse tar oss tillbaka till en tid då sociala medier var som mest givande