Nyheter om ,

Myndigheter ignorerade riskerna med PFAS

Sveriges Radio kunde tidigare i veckan rapportera att Försvarsmakten och Kemikalieinspektionen känt till riskerna med PFAS-haltigt brandsläckningsskum långt före föroreningarna upptäcktes.

PFAS-utsläppen från militära brandövningsplatser pågick runtom i landet i flera decennier och Försvarsmakten har länge vidhållit att man följde anvisningar, lagar och regler för användning av brandskummet.

Men i Sveriges Radios Kalibers granskning framgår att Försvarsmakten haft tillgång till information som varnar för användning i nära anslutning till ytvatten- och grundvattensystem och att myndigheten inte reagerade på tidiga upptäckter av PFAS-förorening.

Vid före detta F14 i Halmstad upptäckte man förhöjda värden högfluorerade ämnen i grundvatten i anslutning till brandövningsplatser 2008 och 2009. Trots denna varningssignal undersöktes inte andra riskplatser som Uppsala och Kallinge.

Vid F17 i Kallinge framgår det i Kalibers granskning att Försvarsmakten 2011 protokollfört behovet att provta bland annat mark- och grundvatten på området för PFAS. En sådan undersökning genomfördes aldrig och istället var det Länsstyrelsen som upptäckte föroreningarna 2013.

Redan 1984 påvisades det högfluorerade ämnet PFOA i dricksvatten i USA och 1997 detekteras PFAS i grundvatten i anslutning till militära brandövningsplatser i USA.

Enligt Kalibers granskning tog amerikanska myndigheter kontakt med Kemikalieinspektionen 2000 och varnade för PFAS. Trotts varningarna låg fokus från svenskt håll till en början bara på ytvatten. Föroreningsfaran för mark- och grundvatten förbisågs och började nystas upp först ett decennium senare.

Organisationen Aktion Rädda Vättern välkomnar Kalibers granskning av Försvarsmaktens handlande i Kallinge men påpekar att problemet finns på fler platser i landet.

– Även på flera andra ställen i Sverige har försvaret övat brandsläckning med PFAS-skum, säger Lisa Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

Lisa Lennartsson tycker inte att myndigheterna tar sitt ansvar och menar att det ofta faller på lokala föreningar och enskilda personer att motarbeta föroreningsproblematiken.

På Blankspot har vi tidigare uppmärksammat PFAS-konflikten i Uppsala, där kommunen tagit rättslig strid mot Försvarsmakten kring PFAS-sanering.

“Reservhuvudstaden” Karlsborgs militära flygplats ligger i nära anslutning till Vättern och grundvattnet har så höga halter som 2 300 000 ng/liter PFAS uppmätts. Riktvärdet för grundvatten är 90 ng/l.

Inga saneringsåtgärder har vidtagits av Försvarsmakten vid Karlsborg. Istället vill man öka flygplatsens kapacitet och renovera för mer flyg. Även i Uppsala vill man utvidga den PFAS-beroende verksamheten. Tillsvidare råder ett tillfälligt stopp för renoveringsplanerna i Karlsborg tills Statens geologiska institut yttrat sig till miljödepartementet.

– Vi hoppas att media inte blundar för det som pågår just nu. Vi hoppas att Kaliber följer upp sitt program med en del två, där förhållandena på Karlsborgs militära flygplats redovisas, säger Lisa Lennartsson. Vi tycker också att övriga medier bör finna ett intresse i att följa upp detta. Det vore hemskt om vi ska behöva höra ett radioprogram om sex år där grävande journalister undrar hur det kom sig att Karlsborgsskandalen tystades ner?

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"