Nyheter om , ,

Inför rättegången mot Lundin – bolaget rasar på börsen

Tidigare har åklagaren yrkat på ett skadeståndsbelopp på cirka 1,4 miljarder kronor. Nu justeras beloppet till 2,4 miljarder på grund av ett tidigare räknefel. Beskedet fick aktien att rasa 9,2 procent på Stockholmsbörsen.

Under två och ett halvt år kommer målet som rör medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sydsudan mellan åren 1999-2003 pågå mot Orrön Energy (före detta Lundin) och dess ordförande och vd. 

När Ludin sålde av verksamheten i Sudan gjorde bolaget en vinst på cirka 700 miljoner kronor. 

Enligt åtalet hade bolaget hittat olja i områden som låg utanför regimens kontroll. Vid samma tidpunkt inleddes en militäroffensiv in i regionen med syfte att skapa förutsättningar för oljeprospektering. 

Åklagarna hävdar att företrädarna för bolaget, Lundin och Schneiter, styrkt regimens uppsåt att begå folkrättsbrott genom att ha velat verka på platsen.

Försvaret “bestrider både den metod som åklagaren använt för beräkningen av det yrkade beloppet och förverkandeyrkandet i sig”. De är även kritiska mot åklagaren för att han lämnat in denna justering så pass sent men de menar också att inget belopp är skäligt eftersom det enligt dem inte finns några kopplingar mellan de påstådda brotten och företagets vinster. 

De menar också att åklagaren blandar ihop anfall som skett på andra områden än där Lundin hade verksamhet med de anfall som nämns i gärningsbeskrivningen.

Förutom företagsboten finns det i åtalet även skadeståndskrav från målsägandena vilka uppgår till 110 miljoner kronor. 

Även här menar försvaret att detta borde hanteras som enskilda mål och inte behandlas tillsammans. Först bör enligt Ian Lundin brottmålet avgöras och sedan de enskilda tvistemålen. 

Alexandre Schneiters advokater skriver: ”Samtliga anspråk som nu riktats mot Alexandre Schneiter avser emellertid enskilda/individualiserade händelser såsom försök till mord och förlust av egendom. Det kan redan av detta skäl ifrågasättas om omständigheterna är sådana att de ryms inom åtalets rättskraft. Om de inte ryms inom åtalets rättskraft utan utgör en annan gärning så väcker det frågan om avvisning. Om omständigheterna ryms inom åtalets rättskraft är de ändå nya och kräver en omfattande arbetsinsats att bemöta, vilket väcker frågan om avskiljande”. 

Toppbild: Sattelitbild över Lundin områden i Sudan som uppges visa hur befolkningen lämnat området. Originalet här.

**

Stöd gärna vår läsarfinansierade journalistik. Vi vet att alla inte har råd att betala för journalistik. Därför är våra reportage och artiklar fria att läsa för alla. Men vi hoppas att några av er som läser detta kan bidra så vi kan rapportera från den historiska rättegången.