Nyheter om

Ilska i Etiopien efter Trumpkommentar om att ”spränga dammen”

USA frös nyligen delar av sitt bistånd till Etiopien, som en konsekvens av Etiopiens beslut att börja fylla dammen utan grannländernas godkännande. I ett uttalande av Donald Trump under fredagen trappades konflikten upp.

I närvaro av flera internationella medier så ringde USA:s president Donald trump i fredags upp Sudans premiärminister Abdalla Hamdok och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Syftet med att bjuda in journalister till Vita Huset var att berätta om att de båda länderna nu återupprättat sina diplomatiska relationer. Något som Donald Trump i valspurten tar åt sig äran för.

Under samtalet så kom de tre statscheferna in på det etiopiska dammbygget och Donald Trump uttryckte missnöje över att Etiopien redan börjat fylla dammen och sa att det kunde leda till en farlig situation: ”eftersom Egypten inte kommer att kunna leva på det sättet”. Han lade sedan till att: ”jag säger det högt och tydligt – de kanske spränger den dammen. Om de måste göra något.”

Sudans premiärminister Abdalla Hamdok uttryckte som svar på Trumps oro en stark tro på att samtal och diplomati skulle kunna leda till att dammbygget kom alla tre länderna till godo – men Trumps uttalanden fick snabbt Etiopien att reagera. 

I ett uttalande avvisar Etiopiens premiärminister tanken på allt annat än fredliga diskussioner för att lösa konflikten med länderna nedströms och i Addis Abeba kallades också den den amerikanska ambassadören upp till den etiopiska utrikesdepartementet för att klargöra vad Trump hade menat med sin kommentar. 

Det är heller inte första gången som Donald Trump markerar mot Etiopien. Nyligen så drog landet tillbaka en del av biståndet som en markering för att landet börjat fylla dammens reservoar. Bland områdena som påverkas av beslutet om minskat bistånd med 100 miljoner, finns åtgärder mot undernäring, 

Grunden till konflikten är att Egypten liksom Sudan är beroende av Nilens vatten, både för det egna jordbruket och för vattenförsörjningen. När Etiopien har färdigställt dammen så är man rädd för att flödet av vatten nedströms ska minska och att det i sin tur ska leda till mindre skördar. 

I nästan tio år har länderna förhandlat kring det stora etiopiska dammbygget, men utan att komma fram till en lösning. Mest akut är läget för Egypten, vars vattenförsörjning till nästan 90 procent kommer från Nilen.

Hur konflikten kommer att utvecklas framöver beror nu framför allt på hur snabbt Etiopien väljer att fylla dammen. 

Etiopien vill att dammen snabbt ska kunna generera stora mängder elektricitet och vara helt fylld på ungefär fem år. Egypten vill å sin sida att det ska gå långsamt för att inte äventyra den egna vattenförsörjningen och tycker att 10-20 år är en rimligare tidsperiod så att inte vattennivåerna sjunker drastiskt

Etiopien menar att de som alla andra länder har rätt att utveckla vattenkraften som resurs och att länderna nedströms tvärtom kommer att gynnas av ett mer jämnt vattenflöde. 

En färdig damm skulle innebära en massiv ökning av Etiopiens elproduktion och ge miljoner av Etiopier tillgång till elektricitet samtidigt som det underlättar för utländska investeringar i landets industrialisering. 

Förhandlingarna mellan de tre länderna Sudan, Etiopien och Egypten leddes under hösten av USA men nu har länderna enats om att låta den Afrikanska unionen vara ramen för de fortsatta samtalen.  

I uttalandet från Etiopiens premiärminister under helgen sa han också, utan att direkt referera till den amerikanska presidentens kommentar, att: “Etiopien kommer inte att böja sig för aggressioner av något slag”. 

Att komma med hot om att dammen ska sprängas menade Abiy Ahmed också var: “vilseledande, oproduktivt och ett tydligt brott mot internationell lag”. 

I ett annat uttalande från utrikesdepartementet menade också Etiopien att Donald Trumps hetsade till krig mellan Etiopien och Egypten och inte ”återspeglar det långvariga partnerskapet och den strategiska alliansen mellan Etiopien och USA och är inte heller förenligt med internationell lag”. 

Även William Davison som är analytiker vid International Crisis Group menar i en intervju med Al Jazeera att Donald Trumps kommentar är “högst olämpliga” och att de visar på en brist på förståelse för situationen i regionen.

– Idén om att detta ska leda till en konflikt är osannolik, framför allt alla idéer om bombningar. Det skulle ju resultera i katastrofala konsekvenser vad gäller Etiopiens medverkan i samtal, säger William Davison till Al Jazeera.

Han menar också att Etiopiens plan för att fylla dammen i grunden är rättvis och att det grundläggande problemet är avsaknaden av multilaterala avtal som reglerar Nilens vatten.

– Etiopiens position är inte oresonlig, säger William Davison till Al Jazeera.

Bild: Montaget bygger på bilder av Jacey Fortin CC-BY0 (dammen) och Michael Vadon (Trump).

Hjälp oss skriva mer om Etiopien!

Det är svårt att hitta något exempel i världen där utvecklingen har gått så fort som på Afrikas horn den senaste tiden. Utvecklingen vi rapporterat om är både skrämmande och hoppfull. Historia skrivs nu och vi på Blankspot vill tillsammans med dig vara med och skildra den.

Blankspot har genomfört flera reportageresor till regionen de senaste åren och vi planerar för nya. Rapporteringen på plats kompletteras med seminarier, meet-ups och live-sända intervjuer med berörda runt om i världen.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem.  Följ arbetet med reportagen och bidra med din kunskap i facebookgruppen: ”Uppdrag: Etiopien och Eritrea”.