Nyheter om , ,

Fängslad före detta FIFA-tjänsteman hungerstrejkar i Qatar

Den före detta FIFA tjänstemannen Abdullah Ibhais har hungerstrejkat i snart fyra veckor. Han blev fängslad av qatariska myndigheter i mitten av november. Nu kräver hans familj och Human Rights Watch att FIFA ska revidera domen för att säkerställa att hans ärende behandlas rättvist.

Tidigt på måndagsmorgonen den 15 november fängslades Abdullah Ibhais. Han jobbade som medie- och kommunikationschef för FIFA-kommittén i Qatar och Blankspot har tidigare skrivit om hans fall.

Han greps i november år 2019 till följd av anklagelser att han ska ha mottagit mutor, och i april i år dömdes hans till fem år fängelse i en rättegång som Human Rights Watch (HRW) och Amnesty har kallat orättvis. 

Bland annat ska han ha tvingats erkänna brottet han stod åtalad för under hot, och nekats tillgång till juridisk hjälp.

Vid tidpunkten för sitt gripande väntade Ibhais på en rättegång som skulle ske den 23 november där överklagan på domen skulle hanteras, men han greps alltså innan det här kunde genomföras. 

Sen dess har han fått dela en cell med 23 andra fångar och tvingats sova direkt på ett cementgolv. Hans kontakt med utomstående har varit minimal men under föregående vecka publicerade den holländska tidningen NRC ett ljudklipp där en uppenbart svag Ibhais berättade om sin situationen, och hur han även har påbörjat en hungerstrejk som nu är inne på sin fjärde vecka.

– Jag nekades chansen att bli hörd, jag nekades chansen att säga ifrån och jag blev häktad innan min rättegång hade avslutats. Jag fängslades bara för att jag inte skulle prata, inte försvara mig själv och inte avslöja den sanna historien om vad som har hänt mig. Det är svårt, det är väldigt svårt och jag blir allt svagare, men det här är min sista utväg och jag kommer att fortsätta med det tills jag är bevisat oskyldig. För det är så det är, jag är oskyldig och jag har inte gjort något fel, säger han.

Efter att Ibhais dömdes i våras valde HRW och människorättsorganisationen Fairsquare att se över dokumentationen från hans rättegång. I samband med det fann de bevis på att domstolen hade ignorerat hur processen gick till när han erkände brotten samt faktumet att han inte hade haft en advokat närvarande efter sitt gripande.

Organisationerna analyserade även polisrapporter och vittnesuppgifter vilket ledde till att de såg att anklagelser bakom åtalet, som var grunden till gripandet, var väldigt vaga och till synes ogrundade.

Enligt dokumentationen var Ibhais erkännande den enda bevisningen på att han var skyldig till de brott han dömdes för.

– Det blir allt mer tydligt att Abdullah Ibhais sitter i fängelse på grund av misstankar och paranoia, inte på grund av bevis. Det är troligt att han kommer att kvarhållas tills FIFA accepterar en grundläggande nivå av ansvar för hans välbefinnande och kräver att han får den rättvisa rättegång han förtjänar, säger FairSquares grundare Nick McGeehan.

Den bakomliggande orsaken till gripande tros istället bero på den kritik som Ibhais lyfte mot VM-kommitténs hanteringen av landets migrantarbetare under sommaren år 2019.

Under augusti månad det året samlades tusentals migrantarbetare och demonstrerade till följd av att de inte hade fått betalt på flera månader. Enligt interna meddelande från kommitén som den norska tidningen Josimor publicerade i oktober ville Ibhais ta tag i problemet medan hans kollegor ville släta över det, och vinkla det så det inte gick att koppla ihop med VM.

Tre månader efter det blev han åtalad för mutbrott som han senare dömdes för.

Till Joismar sa Hiba Zayadin, resercher på HRW som utreder kränkningar av mänskliga rättigheter i de arabiska gulfstaterna, att Ibhais ärende är långt ifrån det enda.

– Rättegången mot Abdullah Ibhais är verkligen inte unik. Vi har dokumenterat flera fall där det har funnits tydliga brister på rättegångsförfaranden, som att ha en advokat som företräder dig under förhör och domstolarnas underlåtenhet att på ett trovärdigt sätt utreda den gripnes anklagelser om påtvingade erkännanden, säger hon.

Ett flertal människorättsorganisationer såsom Human Right Watch har fördömt Abdullah Ibhais rättegång och kräver att Qatar och FIFA ser över hans ärende.

När Josimor undersökte Ibhais rättegång framkom det även att det var FIFA kommitténs generalsekreteraren Hassan Al-Thawadi som hade påbörjat den interna utredningen av sin kollega. 

Al-Thawadi var även den som ville att demonstrationerna inte skulle förknippats med VM eller kommittén.

Enligt Khalid Ghanem Al-Kubaisi som var ansvarig för den interna utredningen hade Al-Thawadi beordrat honom att överlämna sina fynd till polisen, men när domaren ställde frågan om några sådana återfanns svarade Al-Kubaisi nej.

Efter att utslaget av rättegången blev offentligt försökte Ibhais kontakta ett flertal internationella fotbollförbund, den internationella arbetsorganisationen (ILO), olika FIFA-sponsorer samt FIFA själv för att be om hjälp men fick inga gensvar.

Till Josimor säger Nicholas McGeehan att det här kan bero på de starka relationer som finns mellan kommittén och de olika aktörerna.

– Den internationella fackföreningsrörelsen har utvecklat starka relationer med Qatars högsta kommitté och de borde åtminstone offentligt stödja uppmaningar om att han [Ibhais] ska få en rättvis rättegång. Visselblåsare som är involverade i arbetsrättsfrågor ska normalt sett kunna förlita sig på fackföreningarnas offentliga stöd, så deras tystnad hittills är oroande, säger han.

Ibhais ärende fick en allt större mediebevakning efter Josimors artikel och han har medverkade i ett flertal intervjuer för att belysa bristerna i sitt ärende. Den 15 november, samma dag som han greps, skulle han egentligen har blivit intervjuad av det norska TV-bolaget NRK men han frihetsberövades innan mötet kunde ske.

Utvecklingen rörande hans fall fortsatte att förbrylla omvärlden när de två norska journalisterna som skulle träffa honom, Halvor Ekeland och Lokman Ghorbani, greps av oklara anledningar den 21 november i Qatar. De kvarhölls i 32 timmar medan de blev förhörda och tvingades överlämna sina telefoner, datorer och kameror innan de fick lämna polisstationen. Samma dag hade de genomfört en intervju med generalsekreteraren Hassan Al-Thawadi.

Händelsen fick starka reaktioner och såväl Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt som generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet Håkan Sjöstrand fördömde händelsen och la tryck på att det var en direkt kränkning mot yttrande- och pressfriheten.

– Yttrandefriheten är grundpelaren i en fungerande demokrati, och grundläggande även för att kunna uppfylla andra mänskliga rättigheter. Det utbredda och växande trycket på yttrandefrihet och media i världen är mycket oroande. Qatariska myndigheter är väl införstådda med Norges ståndpunkter, sa Anniken Huitfeldt (Ap) till NRK.

Händelsen resulterade i att den Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) publicerade ett uttal där de skrev att gripandet var en allvarlig kränkning av pressfriheten och journalisters legitima rätt att utföra sitt jobb, och bröt mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Qatar har själv ratificerat dessa konventioner och bröt i och med det mot de när de grep journalisterna utan tydliga grunder. EBU avslutar med att säga att Qatar nu måste ta sitt ansvar för garantera säkerheten för internationella journalister och medier i landet. 

“EBU:s nyhetskommitté fördömer bestämt detta oacceptabla beteende och uppmanar Qatar att respektera yttrandefriheten och att se till att den internationella pressen kan utföra sitt arbete utan sådan inblandning från myndigheterna i framtiden.”

Enligt kritiker finns det antydningar att den ökade mediebevakningen kan ha varit en av anledningarna till att Ibhais greps innan hans överklagan hade hanterats.

Det här har även lett till att Ibhais familj har valt att uttala sig och den 16 november skrev hans mamma och tre syskon ett öppet brev om situationen, och tryckte hårt på att FIFA och kommittén i Qatar måste agera.

“Vi kräver seriösa, omedelbara och meningsfulla åtgärder från FIFA för att stoppa den extrema orättvisa som myndigheterna i det land som de valde som värd för fotbolls-VM har gjort mot Abdullah, och att de ska pressa [Qatar] så att en rättvis rättegång för Abdullah sker samt hans omedelbara frigivning då det inte finns någon motivering bakom hans frihetsberövande” skrev de.

Två dagar senare publicerade The Guardian ett uttalade från FIFA, det första som organisationen har gett om Ibhais ärende.

“FIFAs motto är att varje person förtjänar en rättegång som är rättvis och där rättegången iakttas och respekteras. FIFA har tagit emot klagomålet från Ibhais och svarat skriftligt på det efter att noggrant ha granskat tillgänglig information om hans fall. Vi har sedan dess varit i kontakt med våra qatariska motsvarigheter och vid flera tillfällen med Ibhais. FIFA kommer att fortsätta att följa detta ärende noga.” skrev organisationen.

Enligt ett meddelande som The Guardian publicerade kommer FIFA inte agera i Ibhais ärende.

Meddelandet klargör att FIFA inte har för avsikt att vidta några direkta åtgärder för att undersöka Ibhais ärende, och parallellt växer nu oron över hur den förre medie- och kommunikationschefens hälsa kommer att påverkas av hungerstrejken.

I dagsläget dricker han endast vatten, något en man i trettioårsåldern som är normalbyggd endast klarar sig i tre till fyra veckor på.

Till Josimor berättar Else-Marie Ringvold, specialist i anestetika och intensivmedicin på ett sjukhus utanför Oslo, de allvarliga effekterna när man slutar äta.

– Det kommer inte att ta lång tid innan han utvecklar allvarliga hälsoproblem, främst för att han inte får i sig tillräckligt med salt. Det leder till saltbalansen rubbas – det finns en balans mellan salter inuti och utanför cellerna. Den där ömtåliga balansen kommer att förändras ganska snabbt. Vi behöver natrium, kalium, magnesium och kalcium varje dag. Dessa näringsämnen lagras inte i kroppen i stora mängder, säger hon.

Sedan Ibhais situation blev internationellt uppmärksammad har även pressen på hans gamla arbetsplats ökat. Journalister och människorättsorganisationer har bland annat ifrågasatt bakgrunden till VM-kommittén interna utredning som senare blev grunden till Ibhais åtal. 

Det här ledde till att kommittén gjorde ett uttal där de menar på att Ibhais anklagelser om bakgrunden till sitt gripande är en lögn, och att hans fall har hanterats korrekt.

“Abdullah Ibhais påstående att han var måltavla för att ha tagit ställning i en arbetsrelaterad fråga är ett påhitt och en lögn. Anklagelserna som presenteras av Ibhais har ingen trovärdighet. Fallet mot Ibhais har sina rötter i bevis [på påstådd manipulation och missbruk av statliga medel], och har absolut ingenting att göra med personliga åsikter eller handlingar i arbetsrelaterade frågor. Verkligheten var att inga VM-arbetare var inblandade i strejken” skrev de bland annat.

Enligt Josimor har kommitén även kontaktat Ibhais advokat och krävt att han ska avgå. När advokaten vägrade ska, enligt uppgifterna från Josimor, han ha fått i svar att det beslutet kan få allvarliga konsekvenser för hans karriär och att han i framtiden kan glömma att skaffa regeringsrelaterade klienter, något Ibhais familjen inte är överraskade över.

– Vi är inte förvånade över den här utvecklingen. Det är inte första gången VM:s högsta kommitté har kontaktat Abdullahs advokat för att avgå. Vi hoppas att Abdullahs advokat kommer att stå fast den här gången och uppfylla sin moraliska plikt, och det är i praktiken inte så lätt som sagt, med tanke på de svåra omständigheterna”, säger de till Josimor.

I måndags skrev även HRW och FairSquare för andra gången till FIFA där de uppmanade organisationen att lyfta Ibhais ärende då det finns starka bevis på att han erkännande har varit framtvingat,  och att han har pekats ut till följd av händelserna under sommaren år 2019.

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.