Nyheter om ,

Epa-reportaget delade läsarna i två läger

Blankspots reportage om epa-kulturen har väckt känslor där det delats under veckan. Många finner kulturen intressant och har uppskattat att läsa reportaget – andra har rasat över krossade rutor och störig musik.

Det står klart att epa-kulturen är en vattendelare. Reaktionerna på publiceringen har varit många. Dels har de som inte tycker om att de här ”rullande tonårsrummen” – som fotojournalisten Benjamin Nørskov beskriver dem i reportaget – finns på vägarna hört av sig. De menar också att bilarna är i ett sånt dåligt skick att det är en ren trafikfara.

Se fler reaktioner på Blankspots Facebook-sida

Även det faktum att eporna bara får gå i bara 30 km/h är något som stör många: ”det kan handla om andras liv om inte ambulans och brandbilar och poliser kan ta sig fram” skriver en läsare.

Den här kritiska bilden bemöts givetvis över mer eller mindre hängivna epaförespråkare som menar att: ”Du beskriver de flesta som skrothögar, håller ej med. Dom flesta är faktiskt skapliga men undantag finns absolut.”

Men flera anser också att man kan styra upp det hela en aning: ”hårdare krav för att få ett epa kort och hårdare kontroller av polis.”

En diskussion och tanke som många gånger kommer upp när man pratar med folk i epa-kretsar är skillnader och likheter med en EU-mopedbil.

Se fler reaktioner på Blankspots Facebook-sida

En EU-mopedbil är en liten bil med en 50 kubiks motor och får gå i 45 km/h. Många menar att den är gjord i mycket högre grad av plast och inte alls är lika krocksäker som en epa, varför det är orimligt att den får gå 15 km/h snabbare än en epa.

Se fler reaktioner på Blankspots Facebook-sida

En av alla de som kommentar reportaget på sociala medier har en lösning på problemet: ”Epor som får köra 30 km/h är säkrare än en EU-bil 45 km/h. Gör om reglerna för epan så blir det mindre gnäll på långsamma fordon.”

En annan läsare funderar på om man kan ta resonemanget ytterligare ett steg och uppmanar landets lagstiftare att lyfta blicken: ”titta på länder där ungdomar redan vid 15-16 års ålder får köra vanliga bilar” han menar också att om man ger ungdomar det ansvaret det innebär kommer de att skärpa till sig.

En läsare kom med förslaget att göra en coffetable-bok med fina foton och information om bilarna och kulturen. En annan tanke som ligger nära till hands är att undersöka huruvida epa-kulturen bäddar för raggarkulturen i äldre ålder.

Eller finns det några liknande rörelser som väcker så mycket engagemang och känslor som den här?

Mot bakgrund av alla reaktioner har vi funderat på att gå vidare och fördjupa oss ytterligare i ämnet. Kom gärna med förslag på vad vi i så fall bör uppmärksamma.

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"