Analys om ,

Brit Stakston: Tiktok är inte källan till allt ont på nätet

I veckan var det Tiktoks tur att stå till svars inför kongressen. Många tror nu på ett förbud för appen i USA. Brit Stakston ser med oro på de ökade kraven på kontroll av ungas nätanvändande. – Vi på väg mot en mörk tid för ungas yttrandefrihet.

Så var det dags igen. För trettioandra gången frågades ännu ett techbolag ut i den amerikanska kongressen. Denna gång hade utfrågningen såväl säkerhetspolitisk som handelspolitisk bakgrund när den kinesiska appen Tiktok stod i fokus.

Tiktoks lätt pressade vd Shou Zi Chew gav inte heller han så många övertygande svar. Särskilt inte den om det finns några band till Kina. I stort påminde det hela mycket om när Zuckerberg ställdes till svar för fem år sedan.

Grundfrågan som ställdes då ”Can we trust folks like you?” var densamma denna gång.

En annan likhet var att utfrågningen då som nu präglades av en stor brist på sakkunskap blandat med otydliga frågor som tillexempel om TikTok använde det lokala wifi-nätet. Shou Chew å sin sida misslyckades om och om igen att ge raka svara på de frågor som var avgörande.

Utfrågningen visade att det, vid sidan om det potentiella säkerhetshot som en så extremt potent och omtyckt app ägd av en totalitär regering kan innebära för USA, även finns andra mer närstående hot för techbolagen.

Det framkom bitvis en oroväckande och förenklande syn bland vissa kongressledamöter kring hur farligt Tiktok men också andra sociala medier är. Dessa grundproblem finns ju kvar och kommer att följa med till andra existerande eller kommande plattformar. Tror man att varje enskild bild som en användare exponeras för leder till påverkan av individen blir en framtid utan totalitär styrning av innehåll svår att se framför sig.

Barnläkaren och den republikanska kongressledamoten Kim Schrier tog upp delar av de åtgärder som Tiktok nyligen installerat för att påminna unga användare om att logga ut från appen och vädjade om hjälp att få barn och vuxna bort från appen.

– Vad gör ni när ni får reda på att nästan ingen väljer bort appen efter 60 minuter? Vad kan ni göra för att ta bort denna börda från barnen och föräldrarna och ändra era algoritmer så att de inte är så beroendeframkallande, frågade Kim Schrier.

Han tog också som barnläkare upp rapporter om ätstörningar hos barn i lågstadiet.

– Jag vill att du påskyndar processen så mycket som möjligt eftersom föräldrar där ute är oroliga, och jag är orolig som barnläkare. Föräldrar kan inte ens ta sig själva från dessa plattformar. Och barnen, de kommer aldrig sluta av sig själva. Och därför behöver vi att du gör din del. Det kommer att påverka företagets resultat, men det kan rädda den här generationen.

Utfrågningen i stort syftade både till att få reda på hur TikTok värnar användarnas integritet, hur appen skyddar barn, vilka datasäkerhetsåtgärder som finns och vilken relation Tiktok har till det kinesiska kommunistpartiet.

Men ordförande för utskottet, republikanen Cathy McMorris Rodger, gav redan i sin inledning en tydlig bild av hur liten förhoppning hon hade om att få svar på något av det och hur farligt hon anser att Tiktok är för USA.

– Tiktok övervakar oss alla, och det kinesiska kommunistpartiet kan använda datan som ett verktyg för att manipulera USA som helhet. Vi litar inte på att TikTok någonsin kommer att anamma amerikanska värderingar, värderingar för frihet, mänskliga rättigheter och innovation. Tiktok har upprepade gånger valt vägen för mer kontroll, mer övervakning och mer manipulation. Din plattform borde förbjudas. Jag förväntar mig att du i dag säger vad som helst för att undvika detta resultat.

Ledamot efter ledamot framförde sedan liknande kritiska perspektiv under den över fem timmar långa utfrågningen. Tonläget var ofta högt och de fem minuter som varje ledamot hade till sitt förfogande avslutades av många med allvarliga påståenden som Shou Chew inte gavs möjlighet att bemöta på grund av att tidsfristen vältajmat var slut efter de hårdaste anklagelserna.

Frustrationen var stor bland kongressledamöterna. Inte bara för de ofta hopplöst duckande svaren från Shou Chew utan lika ofta av ren okunskap. Tillfällen då det blev extra snurrigt var när några kongressledamöter verkade anse att den kinesiska versionen av Tiktok det vill säga Douyin var en bättre produkt som inte den amerikanska publiken fick ta del av.

Republikanske kongressledamoten Brett Guthrie uttryckte irritation över att Tiktok minsann kan förse sina kinesiska användare med en perfekt app, som utbildar unga och där inga dåliga aktörer och den desinformation som finns. Den amerikanska versionen däremot menade Guthrie exponerar däremot unga för desinformation, olika utmaningar med dödlig utgång och appen skapar kontaktytor mellan gängkriminella och unga samt exponerar dem för droger som Fentanyl.

– USA-upplevelsen av TikTok bör jämföras med andra amerikanska företag eftersom det är en vanlig förändring för tjänster här, försökte Shou Chew flika in. Han kunde ju tydliggöra skillnaden mellan en app i ett totalitärt land med brandväggar som fullständigt begränsar tillgången till fri information och Tiktok i USA där användare har en fullständig yttrandefrihet och en global publik.

Brett Guthrie menade också att moderbolaget har tekniken för att förhindra sakeri Kina, men att de inte agerar för att förhindra det här. Å ena sidan kritiserar alltså kongressen Tiktok för att samla in data och kartlägga användare och å andra sidan ställdes det frågor om varför appen inte använde samma strikta (censurerings)riktlinjer som i Kina.

– Varför? Varför? Det är en skillnad. Det är därför jag frågar!

Shou Chew å sin sida var inte särskilt övertygande i några av försöken att garantera att Tiktok står fritt från kinesiskt inflytande och varken ägs och kontrolleras av Kina. Det kinesiska moderbolaget Bytedance ägs till 60 procent ägs av investerare inklusive amerikanska institutioner. I övrigt äger de kinesiska grundarna 20 procent och de övriga 20 procenten ägs av medarbetare i hela världen. Under utfrågningen medgav Shou Chew att även han ägde aktier i Tiktok.

Förvirringen kring relationen mellan Bytedance och Tiktok samt mellan Bytedance och deras övriga bolag i sin portfölj var stor. Att Tiktok och dess kinesiska motsvarighet Douyin är två olika företag med olika styrelser och huruvida de verkligen är helt separerade var svårt att förstå för enskilda kongressledamöter. En del menade att eftersom enskilda styrelseledamöter för Douyin tillhör det kinesiska kommunistpartiet kan man se det som bevis för hur nära kontakterna mellan det amerikanska Tiktok och den kinesiska regeringen är. Även detta klarade Shou Chew inte att reda ut på ett trovärdigt sätt.

När det kom till datahanteringen uppgav Shou Chew att appens data lagras i USA och Singapore och att Tiktok inte är ett hot med den nationella säkerheten i USA. FBI och flera europeiska säkerhetstjänster anser det motsatta. Shou Chew menade att den kinesiska regeringen aldrig efterfrågat data och att Tiktok sedan de etablerade sig i USA inte delar data med Kina.

Han återkom ofta till Project Texas som är ett pågående transparensarbete där Tiktok vill ge insyn i hur appens kod och algoritmerna fungerar. Här kommer experter och oberoende tredjepartsaktörer från USA få tillgång till all data för att kunna utreda och analysera om grundkoden för Tiktok innehåller några bakdörrar som ger tillgång till annat än vad koden på ytan ser ut att göra.

Project Texas startades som en konsekvens av Donald Trumps hot om förbud för appen. Servarna som lagrar datan för Tiktok i USA kontrolleras av det amerikanska företaget Oracle.

Ett annat återkommande huvudbudskap från Shou Chew var att de gör allt i sin makt för att skydda de över 150 miljoner enskilda användarna och de 5 miljoner småföretagare som använder appen i USA.  

Flera av frågorna kring moderering kretsade kring farliga trender bland unga och gestaltades med två mycket tragiska dödsfall. Dessutom visade en republikansk kongressledamot upp en video med ett dödshot mot utskottsordföranden Mc Morris Rodger som funnits en längre tid på plattformen.

– Den här videon har varit uppe i 41 dagar. Det är ett direkt hot mot ordföranden för detta utskott, oss i det här rummet, och ändå finns det fortfarande kvar på plattformen. Och du förväntar dig att vi ska tro att du är kapabel att upprätthålla data, säkerhet, integritet och säkerhet för 150 miljoner amerikaner när du inte ens kan skydda människorna i det här rummet, sa kongressledamoten Kat Cammack.

Hon fortsatte att argumentera för hur detta visade på sårbarheten och avslutade sitt anförande med att konstatera ”du vet mycket väl (damn well) att du vare sig kan skydda denna kommittés data och säkerhet eller de 150 miljoner användarna av din app eftersom den är en förlängning av det kinesiska kommunistpartiet”.

Här var tiden slut och Shou Chew kunde inte replikera.

Inlägget i fråga togs bort under utfrågningen men återkom som ett bevis för hur dåligt modereringen på plattformen var. Gällande det enskilda inlägget vore det intressant att se en analys av vem som låg bakom det och hur det kom sig att det publicerades innan utfrågningen ens var offentlig.

Poängen med hur hat och hot hanteras på plattformen blev tydlig genom detta exempel. Inte ens i dessa frågor bottnade Shou Chew och han kunde inte pedagogiskt förklara exakt hur problematisk moderering är, varför inga system kommer hitta allt, att användare också är en del av det arbetet och hur mycket de investerat och kommer att investera i detta. Vilket också alla andra bolag inom detta fält av techindustri gör. Modering ska ju också balanseras mot den yttrandefrihet som råder i USA.

Ett annat sammanhang där det blev väldigt tydligt att Shou Chew pressades var när han duckade direkta frågor om sin syn på den pågående attackerna mot muslimska uighurer, där han förnekade däremot att det förekom censur.

 – Vi tar inte bort den typen av innehåll. TikTok är en plats för yttrandefrihet. Om du använder vår app kan du fortsätta att uttrycka innehåll om det ämnet och många andra, sa Shou Chew

Kommer det då bli ett förbud av Tiktok?

Tveksamt trots det tydliga budskapet från kongressen under utfrågningen. Sist när det begav sig landade jag i fem motargument.

Det starkaste av dem som gäller än idag är det som handlar om sociala medieplattformarnas framtid. Vid sidan av de säkerhetspolitiska aspekterna kommer inte ett förbud mot Tiktok adressera något av allt det andra som också dominerade utfrågningen.

Utmaningen gäller inte bara Tiktok utan handlar fortsatt om användarnas datahantering och hur unga kan skyddas på bästa sätt på den här typen av globala marknadsplatser med tillgång till global användardata.

USA måste finnas lösningar för hur detta kan regleras långsiktigt utan att bygga en amerikansk brandvägg och följa efter den kinesiskt valda vägen.

Det som satt extra press på ett förbud sedan 2020 är också hur det säkerhetspolitiska läget har utvecklat sig. Det är än tydligare nu vilken potentiell påverkan som kan ske när en totalitär stat får datatillgång på detta slag.

Med det sagt är dock frågan vad konsekvensen av detta handelskrig mellan techsupernationerna Kina och USA ändå blir. Facebook, Twitter och Google är inte tillåtna i Kina men både Apple och Tesla är exempel på amerikanska bolag som har närvaro i Kina.

Och vad kommer de 150 miljoner amerikanska användarna att tycka om att den amerikanska regeringen tar ifrån dem deras möjligheter att använda sin yttrandefrihet och kreativitet på just den här plattformen.

Och de 5 miljoner småföretagare som just startat sina verksamheter som kreatörer på Tiktok? Det finns även en stor mängd företag som upplever att annonsinvesteringarna i Tiktok träffar rätt i den unga målgruppen. För stora delar av den kreativa industrin är Tiktok den främsta och viktigaste annonskanalen.  

Och hur kommer då slutligen den amerikanska internetlagstiftningen att påverkas? Många av frågorna i utfrågningen av Tiktok ställdes som om sektion 230 inte fanns vilket är den lagstiftning som skyddar nätbolagen idag från juridiskt ansvar för vad deras användare publicerar.

Sammantaget går dock denna fas av det handelspolitiska kriget in i ett slutskede.

Det kommer inte bli ett förbud från en dag till en annan utan det första steget blir i så fall, efter att Joe Biden skrivit under en sådan order, att handelsdepartementet får tillstånd att genomföra olika åtgärder mot Tiktok. Troligen blir det i första hand krav på ett amerikanskt ägande och ett fortsatt arbete för att slutföra Project Texas.

Frågan kommer då ytterst att ligga i händerna hos Kina – om de tillåter att Tiktok i USA blir ett helt eget bolag och får ta med sig koden.

Den stora frågan framåt, om ungas psykiska ohälsa, som visade sig under utfrågningen gör dock att en sak är säker. De problemen måste adresseras på alla plattformar och har verkligen inte enbart med Tiktok att göra.  

Internet och sociala medier kommer med en massa problem och om vuxna fullständigt abdikerar från sin uppgift att själva koppla ner sig, förstå och intressera sig för ungas nätanvändning finns det ingen stat utom totalitära som kan lösa detta. Tekniken finns redan här. Och det jobbiga svaret är att man måste sätta sig in i allt det där.

Jag är övertygad om att det går att hitta lösningar mellan reella säkerhetshot mot en nation och dragningskraften till en kreativ social app som vänt upp och ner på populärkulturens spelplan.

Diskussionen om Tiktok är välbehövlig och lärorik.

Under allt fokus på Tiktok som varit det senaste halvåret kan man inte undgå att se hur det i okunskap om tekniken växer fram allt mer ökade krav på kontroll av ungas nätanvändande.

I Utah har man i veckan antagit ett lagförslag som innebär en mängd restriktioner för unga och ger vårdnadshavaren full tillgång till alla funktioner inklusive direktmeddelanden på apparna rapporterar BBC. Det inkluderar bland annat ett digitalt utegångsförbud som blockerar barns tillträde till sociala medier mellan 22:30 och 06:30. Liknande lagförslag ligger hos Arkansas, Texas, Ohio och Louisiana samt demokratiskt styrda delstaten New Jersey.

Återigen är detta naiva drömmar om tekniska lösningar på komplexa utmaningar för ungas uppväxt i en digital tid.

Och om lagstiftare med förtjusning fortsätter att sneglar på det som Kina implementerat för unga via den kinesiska versionen av Tiktok då är vi på väg mot en mörk tid för ungas yttrandefrihet.

Vill du läsa fler analyser av Brit Stakston så stöd Blankspot med valfritt belopp.