Analys om , ,

Är kampen mot viruset överordnat demokratin?

Det som sker nu är inte bara en stor hälsofara och början på en ekonomisk kris – det är också den perfekta stormen för att rasera demokratier i Europa. Det skriver Brit Stakston i en analys av utvecklingen i Ungern.

I land efter land har det de senaste veckorna införts inskränkningar som påverkar möjligheten att utöva de demokratiska rättigheterna.

Det gäller såväl den fria rörlighet som den starka rätten till att utöva mötes- och demonstrationsfrihet. Grundläggande rättsprinciper påverkas och många domstolar bordlägger tills vidare ärenden. Beslut har fattats i olika länder utan att man alltid följt protokoll för hur beslut tas och i vilken ordning. Åtgärder för att förhindra spridandet av viruset kräver ibland en snabbhet som säkerligen bitvis är utmanande för demokratins trögrörlighet. I Österrike infördes till exempel stränga karantänsregler för Tyrolen utan att någon i förbundslänet kände till det.

Man fick veta det via regeringens presskonferens.

Frågan som vi redan nu måste ställa oss och som riskerar att bli farlig om så inte sker är: vad händer efter pandemin?

Vi lever nu i exceptionella tider och de kommer att pågå under en längre period. Men hur ser processen ut efteråt, när dessa begränsningar återigen ska lättas på. Kan det till och med bli så att i vissa länder slinker det med ytterligare begränsade lagstiftning i det allmänna kaoset med hänvisningar till att läget är så akut.

Här kommer man att behöva vara vaksam över den demokratiska utvecklingen i en rad länder. När man väl börjat införa inskränkningar och dessutom ofta på dessa helt nya sätt på grund av det akuta läget så kan det skada synen på den demokratiska processen eller vara svåra att backa från.

Ett land i Europa som man bör hålla ögonen på är Ungern. De har som många andra länder infört undantagstillstånd på grund av Coronasmittan. Soldater övervakar redan 140 samhällskritiska företag, bland annat energibolag, och är synliga på gator och torg.

När andra länder infört undantagsregler har man månat om att avisera att de ska gälla under en så begränsad period som möjligt. Och även om antalet veckor kan komma att skjutas upp vartefter så nämns det tillfälliga i åtgärderna ständigt.

I Ungern aviserade man i lördags på regeringens webbplats att man vill att undantagstillståndet ska förlängas på obestämd framtid.

Lagförslaget innehåller även en klausul om att parlamentet, om det blir nödvändigt, kan tvingas att ta en paus i sitt arbete. Regeringen ska ges rätten att ändra gällande lagar genom dekret. Enligt lagförslaget ska man ska kunna införa behövliga exceptionella åtgärder för att med hänvisning till läget kunna garantera ”stabilitet i liv, hälsa samt medborgarnas och ekonomins personliga och materiella säkerhet “.

Några av de föreslagna förändringarna i strafflagstiftningen är att överträdelser av karantänsreglerna ska kunna leda till fängelsestraff i upp till åtta år om brottet mot coronakarantänen visar sig orsaka människors död.

I lagförslaget ingår också möjligheten att straffa de som sprider falska uppgifter och lögner om viruset och hindrar en effektiv kamp mot smittan. Detta föreslås kunna straffas med upp till fem års fängelse.

Med all rätt oroar sig premiärminister Viktor Orbáns politiska motståndare för vad som händer om den ungerska högerregeringen får denna makt. Det kommer ge Orbán tillåtelse att styra helt efter egen vilja och förändra maktbalansen till parlamentets nackdel och regeringens fördel.

Detta lagförslag ska också ses i ljuset av hur Orbán redan anklagat migranter för att ha orsakat spridningen i Ungern. Det första coronafallet i Ungern antogs orsakats av en iransk student som studerade lagligt på Semmelweisskliniken.

Trots detta användes det av Orbán för att förstärka sin antimmigrationspolitik. Det ledde också till att 13 andra iranska studenter togs i förvar och senare utvisades för att ha brutit mot karantänsregler efter att de protesterat mot de oklara och ohygieniska villkor de spärrats in.  

Det har senare visat sig att det första fallet var en ungersk kvinna som varit i Italien.

Parlamentet ska nu rösta om detta lagförslag under den kommande veckan och det krävs fyra femtedelars majoritet för att lagen ska antas.  

Med de nya lagarna på plats skulle det vara fritt för Orbán att till exempel fängsla alla utländska medborgare.

En annan uppenbar fara för hela Europa är användandet av ny teknik och de kommande ökade kraven på digital övervakning i jakten på att förstå hur viruset sprider sig. Det har ju redan tillämpats av Kina, Sydkorea, Iran och Israel.

Det kommer ske samma sak här. Utmaningen ligger i att det man i ett kritiskt hälsoläge ser som positivt för att förstå viruset spridning sedan kan missbrukas. För i alla sådana nya datainsamlingar är det högst oklart om vad som sedan händer med all denna data och för hur länge en ens sådan sådan digital övervakning ska kunna pågå.

Det som sker nu är inte bara en stor hälsofara och början på en ekonomisk kris – det är också den perfekta stormen för att rasera demokratier i Europa.

Uppdaterat kl 15.00 30 mars 2020:

Vid midnatt natten till den 31 mars 2020 träder detta i kraft efter att det ungerska parlamentet har godkänt lagförslaget. Det ger Viktor Orbán rätten att styra Ungern genom dekret. Detta undantagstillstånd har inget slutdatum. Ungern är nu in Viktor Orbáns händer efter att parlamentet satts ur spel på detta sätt.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.