Nyheter om ,

12 händelser som bidrog till en mer jämställd värld 2020

Internationella kvinnodagen har sedan 1978 tillhört FN:s högtidsdagar. Dagen är till för att uppmärksamma ojämställdhet över världen med stort fokus på kvinnors utsatthet. Men under 2020 skedde också en del framsteg.

Januari: Ny abortlag i Indien

Den 29:e januari 2020 godkändes ett lagförslag av Indiens ministerråd om ändring av en lag gällande “medicinskt avbrott av graviditeter”. Lagförslaget togs sedan upp av parlamentet som genomförde ändringen av landets abortlag.

I den nya lagen har rätten att utföra abort flyttats från vecka 20 till vecka 24. Även kvinnor, gifta och ogifta, som har blivit gravida trots att de har använt preventivmedel får göra abort. Det här var något som inte var tillåtet innan.

I utkastet av lagen som påbörjades redan 2008 skulle abort endast vara möjligt för gifta kvinnor. Däremot är det större chans att ogifta kvinnor blir socialt och ekonomiskt utsatta om de tvingas genomgå en graviditet de inte önskar vilket gjorde att de blev inkluderade i slutändan.

Trots stora insatser under de senaste åren är det fortfarande ganska ovanligt att använda preventivmedel i Indien. Enligt en studie från 2018 av Guttmacher Institute är 50 procent av graviditeterna i de sex största staterna oavsiktliga. En uppskattning av oavsiktliga graviditeter är viktig eftersom många av dem leder till aborter, och tillgången på billiga och säkra aborttjänster är i sådana fall ett måste.

Under 2015 publicerades en studie i The Lancet Global Health där det uppskattades att 15,6 miljoner aborter utfördes i Indien 2015. Detta innebär en abortfrekvens på 47 per 1000 kvinnor i åldrarna 15-49.

Läs mer: The Indien Express och ORF

Februari: FN vill se fler kvinnor i rymden

Den 11:e februari 2020, på den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen, tillkännagavs lanseringen av Space 4 Women-projektet.

Space 4 Women är ett projekt skapat av The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) som är ett FN organ dedikerat till rymdfrågor.

Space 4 Women-projekt skapades för att uppmuntra kvinnor och flickor att utbilda sig inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt skapa möjligheter att dela kunskaper och karriärmöjligheter.

Projektet hoppas kunna stärka medvetenheten, kapaciteten och färdigheter för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt inom dessa frågor.

Av de 560 personer som har rest till rymden är endast 11 procent kvinnor, och ser man på den totala sysselsättningen i rymdsektorn är endast cirka 20-22 procent av de anställda kvinnor vilket är ungefär på samma nivå som det var för 30 år sedan. 

Genom att utforma ett globalt mentornätverk på SpaceWoman-webbplatsen hoppas UNOOSA att unga kvinnor ska uppmuntras, få råd och bli vägleddaa genom hela sin karriärresa från utbildning till yrken inom STEM-sektorer (vilket inkluderar vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik).

Läs mer: UNNOSA, Space4Women, FN,

Mars: Utbildning även för gravida i Sierra Leone

Den 30 mars 2020 upphävdes en lag i Sierra Leone som har hindrat gravida flickor att gå i skolan sedan 2015. Förbudet infördes efter Ebolakrisen, och utfärdades då det skedde en ökning av graviditeter bland flickor i skolåldern.

Västafrikas högsta domstol beslutade i december 2019 att flickorna diskriminerades av lagen och att deras mänskliga rättigheter kränktes. Domaren kritiserade också de parallella inlärningscentrum som hade inrättats och sa att det var ”en annan form av diskriminering” och beordrade att de skulle avskaffas.

Just tonårsgraviditet är en stor fråga i Sierra Leone och enligt UNICEF är det uppemot 40 procent av landets flickor som gifts bort före sin 18-årsdag.

President Julius Maada Bio har sedan beslutet blev offentligt sagt att hans nya regering från och med nu ska fatta beslut baserade på både bevis och konstitutionell grund.

Läs mer: BBC och Amnesty

April: Ny lesbisk synlighetsvecka i Storbritannien

Mellan den 20:e till den 26:e april 2020 organiserade den LBTQ fokuserade mediegruppen, DIVA Media Group, den första lesbiska synlighetsveckan.

På programmet var fokuset att fira och stödja lesbiska, bisexuella, transpersoner och queera kvinnor över hela Storbritannien men också på en internationell nivå.

På grund av den pågående pandemin genomfördes veckan med digitala föreläsningar och workshop. 

Efter genomförande gick mediegruppen ut och sa att de hoppas kunna göra det här till ett årligt evenemang, och med tiden göra veckan till en självklar del av HBTQ-kalendern.

Sedan 2008 har den 26 april varit den officiella lesbiska synlighetsdagen

Läs mer: Lesbian Visibility Week

Maj: Homosexuella får gifta sig i Costa Rica

Den 26 maj 2020 blev Costa Rica det första landet i centralamerika som gjorde homosexuellt giftemål lagligt.

Landets konstitutionella domstol slog i augusti 2018 fast att ett förbud mot äktenskap av samma kön var emot konstitutionen och gav parlamentet 18 månader att lagstifta om det. Om inte det skedde skulle bestämmelserna som kriminaliserar samkönat äktenskap automatiskt upphävas.

Under april månad 2020 försökte över 20 lagstiftare försena det samkönade äktenskapsbeslutet men utan resultat. Costa Rica blev det sjätte landet i Latinamerika som legaliserade samkönade äktenskap och det 28 medlemslandet i FN som erkänner äktenskap av samma kön. 

Trots betydande motstånd från religiösa grupper har homosexuella äktenskap blivit allt mer accepterade i Latinamerika och i länder såsom Argentina, Ecuador och Brasilien är det numera lagligt.

När det stod klart att samkönade äktenskap var lagliga sa Enrique Sanchez, som är Costa Ricas första öppet homosexuella kongressledamot, att beslutet representerar höjdpunkten av en kamp som har pågått under många år, och av många människor.

Legalisering av homosexuella äktenskap var ett stort kampanjlöfte av president Carlos Alvarado Quesada, som tillträdde i maj 2018.

Läs mer: Aljazeera och Human Rights watch

Juni: Nytt statligt centrum för kvinnliga brottsoffer i Kenya

Den 3 juni 2020 grundades det första regeringsdrivna centrumet för kvinnor och flickor som har utsatts för sexuellt våld i området Makueni County i Kenya.

Centrumet har plats för 18 personer som kan få bo där i upp till två veckor samt tillgång till utbildad sjukhuspersonal.

Antalet fall av sexuell våld i Makueni County har minskat sedan Covid-19 med runt 50 procent.

En anledning kan vara utegångsförbudet som har rått under pandemin då vanligtvis många överfall sker på kvällen. Däremot tros minskningen också bero på att vissa människor har brutit mot utegångsförbudet och sedan råkat ut för ett övergrepp som de därmed inte vågat anmäla.

Under 2020 lanserade även Kenya ett nationellt centrum vid namn “Policare” som specialiserar sig på stöd vid sexuell våld. Personerna som söker hjälp där har tillgång till poliser, kriminaltekniska utredare, medicinsk personal, psykologer, åklagare, domare, advokater, könsexperter och kriminalvårdspersonal.

Läs mer: Kenyas News Agency

Juli: Ny lag kriminaliserar könsstympning i Sudan

Den 10 juli 2020 ratificerade Sudans styrande råd en lag som kriminaliserar könsstympning av kvinnor (FGM). Beslutet togs tre månader efter att Sudans övergångsregering hade godkänt att en ändring skulle göras.

Blankspot har tidigare skrivit om situationen i Sudan och om de stora förändringarna som har skett där under de senaste åren.

Sedan 2019 har flera reformer införts för att förbättra för kvinnor. Den nya lagen som förbjuder FGM innebär att en person som utför ingreppet kan bli dömd till upp till tre år.

Lagen har tagits emot med öppna armar då Sudan, likt många andra länder i Afrika, har en väldigt hög siffra över antal flickor som tvingas genomgå FGM. Enligt FN så är det nästan nio av tio flickor i Sudan som blir offer för könsstympning.

I sin mest brutala form innebär det att både blygläpparna och klitoris tas bort, ofta under ohälsosamma förhållanden och utan smärtstillande. Såret sys sedan hårt ihop vilket ofta orsakar cystor och infektioner. Komplikationer kopplade till FGM kan göra så att kvinnan får väldigt ont under sex och riskerar att lida av kraftiga problem vid kommande eventuella förlossningar.

Augusti: Kvinnor får resa ut från Saudiarabien utan tillstånd av sina män

Den 1:a augusti 2020 offentliggjordes en ändring i “reselagen” i Saudiarabien. Lagen, som infördes ett år innan, är nu könsneutral vilket avlägsnar diskriminerande begränsningar för kvinnor.

Innan har lagen tillämpas på män över 21 års ålder men nu kan även kvinnor som är i samma ålder resa utomlands fritt och få pass utan tillstånd från sin manliga vårdnadshavare. Både män och kvinnor som är under 21 behöver däremot fortfarande vårdnadshavarens tillstånd för ett pass.

Det finns vissa undantag, exempelvis om personen är gift, har ett statligt stipendium för att studera utomlands eller är anställd och har officiella uppdrag utomlands. Dessutom kan mödrar som har primär vårdnad om sina barn nu också ansöka om pass och ge resetillstånd för sina barn.

Däremot uppstod snabbt problem vid lagändringen. Plattformen Absher, som saudiska medborgare använder för att begära ut eller förnya pass, har inte uppdaterats för att återspegla lagförändringarna. Passavdelningen har dock meddelat via Twitter att kvinnor kan ansöka om eller förnya pass personligen på deras kontor tills appen är uppdaterad.

Även om lagändringen är ett framsteg fortsätter kvinnor att utsättas för diskriminering i förhållande till äktenskap, familj, skilsmässa och beslut som rör barn (t.ex. vårdnad om barn). Män kan exempelvis fortfarande lämna in mål mot döttrar, hustrur eller kvinnliga släktingar för ”olydnad”, vilket kan leda till att de tvingas bo hos deras manliga vårdnadshavare eller arresteras och placeras i fängelse.

Läs mer: Human Rights Watch

September: Ny lag stärker kvinnors skydd i Kuwait

Efter år av aktivism infördes en ny lag gällande våld i hemmet i Kuwaiti den 20 september 2020.  Lagen innebär att en kommitté ska bildas med företrädare från olika ministerier men även det civila samhället. Deras arbete blir att utarbeta en politik för att bekämpa och skydda kvinnor från våld i hemmet. 

Kommittén kan även lägga fram rekommendationer för att ändra eller upphäva lagar som strider mot den nya lagen.

I samband med den nya lagstiftningen kommer också ytterligare skydd inrättas samt en “hotline” för de som utsatts för våld i hemmet. Via den nya telefonlinjen kan man få rådgivning och juridisk hjälp för att förhindra att den som misshandlat framöver kontaktar sitt offer.

Behovet av lagen har understrukits flera gånger, senast den 9 september 2020 när en kvinna vid namn Fatima al-Ajmi, 35 år och gravid, sköts upprepade gånger och dödades av en familjemedlem. Anledningen ska ha varit att hon ville gifta sig med en man hon själv valt. 

Den nya lagen har dock några allvarliga luckor: Även om den innehåller en påföljd om den som misshandlat bryter mot ett beslut så finns inga åtgärder inriktade mot misshandel i hemmet som eget brott. Det innebär att offret inte är skyddat av lagen om de inte ansöker om besöksförbud.

Lagen gäller inte heller tidigare partners eller personer som är engagerade i relationer utanför äktenskapet, inklusive de som är förlovade för att gifta sig eller har ingått inofficiella äktenskap.

Oktober: FN uppdaterar plan för global jämställdhet

Den 1:a oktober 2020 så enades över 100 länder att vidta konkreta åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och flickor överallt. Överenskommelsen gjordes via ett virtuellt möte under temat “Påskynda förverkligandet av jämställdhet mellan kvinnor och män och alla kvinnor och flickor”.

Mötet markerade 25-årsjubileet av pekingdeklarationen – den mest omfattande färdplanen för kvinnors och flickors bemyndigande. Pekingdeklarationen togs fram för att uppmana länder att avlägsna systematiska och strukturella hinder som gör att kvinnor och flickor inte kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter inom sociala, ekonomiska, politiska och miljömässiga områden. 

Resultatet 25 år efter att planen togs fram var dock inte tillräckliga enligt de globala ledarna.  Fördelningen av makt och resurser mellan kvinnor och män i den offentliga och privata sfären är fortfarande inte jämnt, och nya effekter i samband med pandemin har ökat klyftan ytterligare.

Det är därför som de nya åtgärderna fokuserar på samma ämnen som i pekingdeklarationen med några ytterligare tillägg som riktar in sig på effekter av pandemin, såsom det ökade kvinnovåldet i hemmet och arbetslösheten bland kvinnor.

Åtgärder kommer också vidtas för att mildra effekterna av klimatförändringar och uppnå jämställdhet i det offentliga och politiska livet, inklusive i parlamenten och i länder och samhällen runt om i världen.

Ytterligare delar av planen grundar sig i  “Decade of actions” planen som togs fram 2019. Planen innehåller 17 delmål, varav nummer fem är angående jämställdhet.

Läs mer: Decade of action, Mål 5, Pekingdeklarationen

November: Nya Zeelands nya utrikesminister från ursprungsbefolkningen Māori

Nanaia Mahuta är Nya Zeelands första kvinnliga utrikesminister med inhemsk påbrå från ursprungsbefolkningen Māori.

Den 2:a november 2020 utsåg Nya Zeeland sin första kvinnliga utrikesminister med inhemskt påbrå från ursprungsbefolkningen Māori.

Nanaia Mahuta, som för fyra år sedan också blev landets första kvinnliga parlamentsledamot, har en moko kauae vilket är en en traditionell tatuering på hakan. 

En moko kauae är symbolisk och innehåller information om en persons härkomst, historia och status. Det finns också heliga protokoll kring hur en moko ska appliceras på en person. Historiskt har det skett med hjälp av mejslar men nu används ofta tatueringsmaskiner.

Nya Zeelands nuvarande parlament är ett av de mest inkluderande i världen. Bland annat är hälften av de sittande lagstiftarna kvinnor och uppemot 10 procent av parlamentarikerna är HBTQ-personer. 

Efter att det blev officiellt att Mahuta skulle inta platsen som utrikesminister skrev en journalist som även bär en moko kauae, att “det första ansiktet som människor ser på internationell nivå är någon som talar, ser ut och låter som en maori. Nya Zeelands ansikte är inhemskt.”

Läs mer: Hon Nanaia Mahuta

December: Abort legaliseras i Argentina

Den 30:e december 2020 genomfördes ett lagförslag i Argentina som legaliserade abort fram till den fjortonde graviditetsveckan. 

Beslutet är ett banbrytande drag då landet innan endast har tillåtit abort i undantagsfall, såsom vid våldtäkt eller när moderns hälsa är i fara. 

Den tidigare abortlagen trädde i kraft 1921 och har länge blivit ifrågasatt utan att någon förändring har skett. Bland annat röstades ett lagförslag ner senast 2018.

Vad som skiljde sig från 2018 mot 2020 var att stora delar av senaten inte fokuserade på om de var personligen för eller emot abort, utan istället betonades det ansvar som de folkvalda har för landets kvinnor.

Det är främst farorna med olagliga aborter, som utan en ny lag kommer fortgå, som stått i centrum för debatten. Uppemot en halv miljon kvinnor tros årligen genomgå olagliga aborter och en stor del av dem får senare vårdas på sjukhus på grund av komplikationer.

Den nya lagen röstades igenom efter en 12 timmars lång debatt och slutresultatet blev 38 röster för, 29 emot och en nedlagd.

I dagsläget är abort helt föbjudet i stora delar av latinamerika, såsom i El salvador, Nicaragua och Dominikanska republiken. Däremot hoppas vissa att lagförändringen i Argentina kan skapa en dominoeffekt i resten av regionen och på så vis förändra situationen för många andra kvinnor.

Läs mer: Amnesty och BBC

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.