Nyheter om , ,

Reportrar utan gränser: ”Släpp in journalister i Nagorno-Karabach”

I en nyhet från pressfrihetsorganisationen Reportrar utan gränser uppmanar de Azerbajdzjan och Ryssland att tillåta journalister passera fritt till Nagorno-Karabach.

Reportrar utan gränser skriver i ett uttalande att sedan blockaden vid Latjinkorridoren inleddes den 12 december har Nagorno-Karabach blivit isolerat från omvärlden, och endast ett fåtal lokala journalister har möjlighet att nå ut med information.

Latjinkorridoren är den enda väg som förbinder Armenien med Nagorno-Karabach och bevakas formellt av ryska fredsbevarande trupper efter kriget 2020.

I december tog sig azerbajdzjanska självutnämnda miljöaktivister till den passage vid korridoren som ligger vid staden Sjusja (Sjusji på armeniska). Efter tre månader är det få som tror på att aktivisterna är något annat än godkända och samordnade av regeringen.

Bland annat finns rapporter om att studenter rekryteras av lärare vid universitet.

[Läs mer: Blockaden i bild: ”Det är kallt och vi är hungriga”]

Vidare skriver Reportrar utan gränser att det nästintill uteslutande är journalister från azerbajdzjansk statsmedia som har tillgång till området. De fåtal fria azerbajdzjanska medierna som finns i landet har nekats passage genom kontrollstationerna.

Utländska journalister som givits tillträde till blockaden är där under statliga guiders kontroll, skriver organisationen.

En journalist som de talat med, den spanska David López Frías, för El Periódico de España, reste till Azerbajdzjan i slutet på februari.

Han ägnade en kväll vid Latjinkorridoren där han intervjuades av azerbajdzjanska medier.

Till Reportrar utan gränser uppger han att han felciterats. I stället för att ha citerats om att vägen är blockerad uppger de azerbajdzjanska medierna att han säger att vägen är öppen.

Hans besök skedde strax efter att Internationella domstolen i Haag den 22 februari uppdragit åt Azerbajdzjan att med ”alla tillgängliga medel” garantera fri passage (unimpeded på engelska).

Reportrar utan gränsers ansvarige för Östeuropa och Centralasien, Jeanne Cavelier, säger att Azerbajdzjan försöker påverka den internationella opinionen om konflikten:

– Denna blottade lögn från ett regeringskontrollerat media är ytterligare ett bevis på en önskan från de azerbajdzjanska myndigheternas sida att manipulera den nationella och internationella opinionen. De bryter inte bara mot 2020 års eldupphöravtal genom att stödja dessa “miljöaktivister”, utan de förhindrar också all korrekt bevakning av blockaden av Latjinkorridoren och dess fruktansvärda humanitära återverkningar.

Inga utländska journalister har fått tillstånd att resa in i den armeniskbefolkade delen av Nagorno-Karabach sedan mars 2021.

Formellt är det de ryska fredsbevarande trupperna som nekar tillträde. Endast personer med armeniskt eller ryskt medborgarskap gavs tillåtelse att passera Latjinkorridoren – fram till dess att blockaden inleddes.

Sedan dess uppger lokala myndigheter i Nagorno-Karabach att civila endast kan resa med Internationella rödakorsfederationens bilar och att tillstånd kommer från Azerbajdzjan.

En utländsk journalist, den kanadensiske Liam Hunt, som besökt Latjinkorridoren uppgav först på sitt Twitterkonto att det råder fri rörlighet vid blockaden. Hans bilder visar dock bara Rödakorsbilar och ryska trupper.

Efter ett par dagar justerade han sin rapportering och underströk att Azerbajdzjan behöver göra mer för att tillåta fri rörlighet. Därtill lade han upp flera intervjuer med ”miljöaktivister”, där deras miljöagenda ifrågasattes.

Vidare uppger azerbajdzjanska utrikesdepartementet i sin årsrapport för 2022 att man under året arrangerade resor till Nagorno-Karabach för strax över 200 utländska journalister.

Blankspots tidigare granskningar visar att flera av “pressresorna” är helt eller delvis bekostade av den azerbajdzjanska staten.

Toppbild: En rödakorsbil är på väg från Nagorno-Karbachs huvudstad Stepanakert till Latjinkorridoren. Foto: Marut Vanyan