Nyheter om , ,

Ny FN-rapport: Migrantarbetare klagar fortsatt över uteblivna löner i Qatar

Trots omfattande reformer har Qatar misslyckats med att säkra löneutbetalningarna för tusentals migrantarbetare. Det framkommer i två nya rapporter från FN:s internationella arbetsorganisation.

Sedan Qatar blev tilldelat värdskapet för det kommande VM har landet gjort betydande arbetsreformer, men flera väsentliga problem kvarstår. Det konstaterar den Internationella arbetsorganisation (ILO) i två nya rapporter.

Organisationen skriver att landets tillämpning av de nya lagarna som bland annat reglerar arbetstimmar, förbättrade möjligheter för anställda att byta jobb samt införande av en minimilön har resulterat i positiva utfall men att mycket arbete återstår.

I rapporten framkommer det bland annat att ILO har fått in över 34 000 anmälningar under det senaste året från migrantarbetare, främst genom organisationens nya plattform online där man kan skicka in klagomål. Under samma period inkom ytterligare 227 anonyma anmälningar via organisationens andra plattform för visselblåsare.

Den största andelen av anmälningar gäller uteblivna löner, ett problem som tidigare har uppdagats av bland annat det svenska byggnadsarbetareförbundet och flera människorättsorganisationer.

I två nya rapporter skriver den Internationella arbetsorganisation (ILO) om framstegen, men också det kvarvarande arbetet, i Qatar för landets migrantarbetare.

ILO och Qatars regering inledde ett samarbete i april år 2018 efter att flera internationella fackföreningar hade lämnat in klagomål till ILO gällande Qatars bristande arbetsnormer. Ett centralt problem var det kritiserade Kafala-systemet som gav arbetsgivare stor makt över de anställda. 2018 meddelade Qatar att de hade börjat upphäva systemet och två år senare ansågs det ha avskaffats totalt. Men rapporter från bland annat människorättsorganisationen Amnesty som har publicerats under 2021 och 2022 visar att systemet fortfarande är i bruk i flera delar av landet, och att en stor del av de utlovade reformerna inte hade implementerats i praktiken.

Däremot skriver ILO i sin rapport att mellan november år 2020 till augusti år 2022 har totalt 348 455 ansökningar om byte av jobb godkänts av arbetsministeriet i Qatar (MOL), något organisationen är positiv till.

I rapporten framkommer det även att 98 procent av de anställda som tillfrågades sade sig få sin lön i tid. 11 procent av dem fick lönen kontant, något som är ett brott mot arbetslagstiftningen.

ILO skriver även att Qatars ändring av minimilönen, som idag är på 250 dollar i månaden, har gett goda resultat och att över 280 000 anställda har fått sina löner höjda. Men i jämförelse med landets BNP per capita, som är 62 000 dollar i månaden, är minimilönen långt ifrån tillräcklig. Exempelvis kan inte en anställd med minimilön öppna ett bankkonto då inkomsten är för låg för att få ett konto godkänt.

Organisationen lyfter även Qatars Löneskyddssystem (WPS) som möjliggör för landets regering att övervaka löner och ersättningar som betalas ut till arbetare. ILO skriver att i dagsläget finns där 67 128 företag som är registrerade i WPS, och av dessa så har överträdelser hittats i 913 fall. 

Qatar har även blivit kritiserade för att ha utfärdat standardiserade dödsorsaksintyg för migrantarbetare som avlider i landet, något som har lett till att deras familjer sällan bli kompenserade. 

De sista siffrorna på dödsantalet som regeringen utfärdade var från år 2020. I en rapport som ILO publicerade gällande det här året var det minst 50 arbetare som ska ha avlidit i byggprojekt under året och mer än 500 ska ha skadats allvarligt medan ytterligare 37 600 ska ha fått lindriga till måttliga skador.

Efter det har inga nya siffror blivit tillgängliga från landets regering.

Ytterligare ett kvarvarande problem i landet är migrantarbetarnas rätt att samordna och delta i fackliga organisationer. Det är även förbjudet att delta i demonstrationer, något som resulterade i att flera migrantarbetare deporterades under hösten till följd av att de hade deltagit i proteser efter att deras löner hade uteblivit.

I de nya rapporterna skriver ILO att Qatars arbetsmarknadsministeriet (MOL) har inrättat en arbetsplatssamarbetsenhet för att främja och stödja etableringen av kommittéer inom företag som ska bestå av utvalda arbetare. I dagsläget ska det enligt ILO finnas 70 sådana kommittéer men att målet är att de ska finnas en inom alla yrkesgrupper, och företag, i landet. De skriver även att arbetet i emiraten inte är färdigt och att samarbetet kommer att fortgå efter VM.

– Vi inser alla att vi ännu inte är i mål, och vi kommer att bygga på denna solida grund för att ta itu med luckorna i genomförandet och säkerställa att alla arbetare och arbetsgivare kan dra full nytta av dessa stora reformer, säger Ruba Jarada.

Läs ILO:s nya rapporter “Progress report on the technical cooperation programme between the Government of Qatar and the ILO” och “Labour reforms in the State of Qatar – Coming together around a shared vision

Toppbild: Wikimedia commons

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.