Analys om ,

Krönika: Zelenskyjs digitala kamp för frihet är möjlig tack vare landets digitala transformation

President Zelenskyjs realtidsuppdateringar i sociala medier följer den digitala strategi som präglat Ukraina sedan 2019. En strategi som åstadkommit globalt stöd och fått politiker att fatta extraordinära beslut på kort tid.


Strax före krigsutbrottet talade Zelenskyj direkt till det ryska folket på ryska. Denna direkta vädjan till medborgarna i den Ryska federationen att inte angripa sitt fredliga grannfolk visar varför en stå stor del av världen nu är en del av Ukrainas kamp. Han visade att det är Putin mot alla människor i regionen.

Den kamp Ukraina för blev en kamp även för oss, Europa och världen.

Men Zelenskyjs framgång med sin digitala kommunikation i sociala medier bygger också på att Ukraina genomgått en tydlig digital transformation, något som också präglat utvecklingen av den ukrainska e-förvaltningen. Det låter torrt men bidrar också till trovärdigheten, den interna synkroniseringen och digitala beredskapen.

Det gynnar också Ukraina att man med tiden fått stor kunskap om hur Ryssland arbetar med desinformation och påverkan. Den ukrainska regeringen har också sett exempel på hur Taiwan utsätts för stora mängder av desinformationen från Kina. En av de stora lärdomarna från den regionen är vikten av att snabbt bemöta desinformation eller rykten som syftar till att misskreditera.

Detta är en tydligt strategi av Zelenskyj och han har använt det återkommande för att dementera rykten, till exempel om att han flytt och lämnat Kiev.


Den ukrainska regeringens förberedelse för en aktiv digitala närvaro märks av hur den vice premiärministern Mykhailo Fedorov, som också är digital minister, två dagar efter invasionen efterlyste it-experter till en digital armé för att genom civila förstärka insatserna för att bemöta cyberattacker.

Allmänheten med it-kunskaper kunde ansluta sig för att delta i det digitala slagfältet i det ukrainska hybridkriget. Utländska medborgare kunde också bidra ekonomiskt till den ukrainska armén.

Ukraina är ett väl digitaliserat land med en levande it-industri där 85% av alla över 15 år har tillgång till internet. Sedan 2019 finns det en minister för digital transformation som prioriterat den digitala utvecklingen inom alla delar av samhället och strävar efter ett juridiskt erkännande för digitala dokument.

Idag har en fjärdedel av de dryga 43 miljoner ukrainska medborgarna anslutit sig till Diia-portalen, som är ett digitalt ekosystem som ger tillgång till olika digitala dokument och tjänster samt drygt 70 andra offentliga onlinetjänster för medborgare och företag som nås smidigt via den portalen.

Tidigare i år blev Ukraina den första nationen i världen att ge digitala pass samma juridiska status som de traditionella passen i papper. Ukraina är också ett av endast fyra europeiska länder med helt digitala körkort. Även under pandemin har digitala verktyg använts för såväl smittspårning samt digitala covid-intyg.

För att analysera Zelenskyjs kommunikation idag behöver man utgå ifrån hur digitaliserat landet var före kriget. Och hans förmåga att kunna kommunicera och beröra.

Zelenskyj hade en stor digital närvaro och ett stort följarantal redan före invasionen. Med en lång och framgångsrik skådespelarkarriär bakom sig där han medverkat i en rad olika underhållningsprogram med stort genomslag. Följarantalet växte ytterligare under hans politiska karriär som ledde till valvinsten 2019 med dryga 73% av rösterna.

I sociala medier har han i dagsläget drygt 15 miljoner följare på instagram, 5 miljoner på twitter, 2,5 miljoner på facebook och 1.5 miljoner följare på hans officiella telegram-kanal. Det som leder till den stora spridningen är hur innehållet sedan sprids och omarbetas vidare på Tiktok, Youtube, Signal och framför allt meddelandetjänsten Telegram som används allra mest i regionen.

Utan tvekan har han genom sin digitala närvaro mobiliserat ett globalt stöd för det ukrainska folket, men även för hans regering och ekonomiskt stöd för den ukrainska armen.

Zelenskyj har effektivt fått ut sitt budskap och gjort ukrainarnas kamp för sitt land till allas vår kamp. Det handlar om fred i Ukraina men även om allas vår frihet. Han har berört många av världens ledare och de har fattat extraordinära beslut på väldigt kort tid.

Civilbefolkningen ställer sig bakom sin ledare och sitt land och det blir inte tydligare än när civila agerar som mänskliga sköldar framför ryska stridsvagnar.

Zelenskyjs flöde består av vädjanden till omvärlden och uppdateringar. Han berättar vilka kontakter som tagits med vem och om vad, senaste skeendet i kriget och en mängd intervjuer på plats samt unika och livesända vädjanden till exklusiva politiska arenor som EU-parlamentet och det brittiska underhuset.

President Zelenskyf framför det brittiska underhuset. Det var första gången som en internationell politisk ledare getts tillträde till rummet. Stående innovationer gavs vid början och slut.

Dessutom delar han med sig av det engagemang som visats Ukraina runt om i världen eller berättar om när han möter allmänheten under stora demonstrationer, såsom till exempel i Prag.


Han vänder sig även dagligen direkt till följarna över hela världen och ber oss om att vara ”vårt bästa jag som människa”. Liknande budskap har även många av de direkt drabbade ur civilbefolkningen.

Även de ber om att omvärlden inte ska glömma utan fortsätta att berätta och stödja deras rätt till sitt land. Deras bilder ur en ny vardag under ett krig är oerhört kraftfulla för att väcka engagemang.

14 dagar in i kriget börjar en viss förändring skönjas i Zelenskyjs innehåll med en större grad av frustration och besvikelse när det är tydligt att det trots allt finns gränser för hur snabbt politiska beslut om inträde i EU eller stängning av luftrummet kan tas.

Trots det förmedlar han ännu sammantaget en målmedvetenhet och fortsatt kampvilja för ukrainas frihet.

Kommer Zelenskyj ha väckt en övertro på förmågan till att kunna besegra Ryssland eller lyckades han göra det omöjliga?

Det är en fråga för historiker i framtiden. Likaså vad han valt att berätta eller inte.

Det vi vet nu är att de båda länderna hittills fullständigt överraskat de flesta militärexperter. Ukraina har bjudit ett större motstånd än vad Putin förväntat sig och Ryssland verkar inte alls så effektiva som man kunde trott.

Att hålla lågan vid liv hos det hjältemodiga ukrainska folket trots det uppenbara underläget och hålla tillbaka den ryska invasionen har väckt en mänsklig urkraft som blivit än starkare tack vare digiala kanaler.

Men det faktum att så många oskyldiga civila nu dör kommer troligen snart sätta en stor intern press på den ukrainska regeringen när alla inte är fortsatt lika hängivna.

Och det kommer synas digitalt.

Det finns också en fara i hur den mediala logiken driver på skeenden. Vi är mitt inne i stora världspolitiska händelser som kan rubba världsbalansen på sätt som det ännu inte går att förutse konsekvenserna av. Mitt i denna historieskrivning fångar det nya medielandskapet upp hjältar på rekordtid och jagar konstant innehåll.

En stor tillgång för Zelenskyj är hur han utstrålar värme, passion och medmänsklighet. Hans sätt att vädja direkt till människor om vår medmänsklighet står också i bjärt kontrast till den totala kontrollen över all kommunikation som kommer från det auktoritära ledarskapet från Putin och Kreml.

Zelinskyjs användande av sociala medier påminner mig om ett samtal med Jesse Jackson i Almedalen för 11 år sedan. Jag frågade honom då om vad sociala medier hade kunnat betyda för honom och Martin Luther King i den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen under 1960-talet. Han menade att apartheid hade fallit tidigare då kunskap om övergreppen hade kunnat nå fler snabbare och att ”barriärerna skulle ha fallit tidigare… det hade varit en kanal för tillväxt av nya möjligheter och hopp.”

Lästips:

Zelenskyjs stjärna fortsätter att stiga, TT i SVD.

Twittertråd om hur digitala tjänster stöttar invasionen i Ukraina av Webfoundation