Nyheter om ,

Rättelse kring EU-parlamentarikers reseregler

I februari publicerade Blankspot en artikel tillsammans med EU Observer om den polska parlamentarikern Tomasz Porebas resa till Azerbajdzjan. Vi har nu rättat ett av påståendena i texten och förtydligat andra delar.

Tomasz Poreba, medlem i det polska regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) reste till Azerbajdzjan i fjol. Resan var en av flera som Blankspot rapporterat om och vi publicerade artikeln “Ännu en irreguljär resa till Azerbajdzjan väcker frågan om behovet av nya EU-regler”

Tomasz Poreba är europaparlamentariker och medlem i EU-parlamentets utskott för transport och turism. Men han är också ordförande för tankesmedjan New Direction – en konservativ tankesmedja i Bryssel.

Om Poreba inofficiellt representerade EU-parlamentet skulle han ha deklarerat och förkunnat sin vistelse, vilket uppförandekoden stipulerar. Men om han istället för parlamentariker var där som medlem i tankesmedjan, och de stod för kostnaderna, är reglerna annorlunda.

Tomasz Poreba återkom efter publiceringen och menade att han följt de regler som finns kring hur resan skulle ha redovisats.

Var gränsdragningen går mellan uppdraget som representant för tankesmedjan och som representant för parlamentet är diffus och Blankspot har därför tagit bort en mening i ursprungsartikeln som slog fast att han borde ha redovisat sin resa och istället förtydligat den gråzon som finns för denna typ av resor.

Meningen som börjar med: ”Tydligt är att Poreba och andra bryter mot EU-parlamentets transparensregler” är borttagen. 

Dessutom har följande förtydligande ändringar införts i texten.

Meningen: “Om Poreba representerade EU-parlamentet”, har ändrats till “Om Poreba inofficiellt representerade EU-parlamentet.” Även meningen som löd “Även om New Direction stod för samtliga kostnader, så ska parlamentariker, enligt uppförandekoden, deklarera samtliga tredjepartskostnader som är värda mer än 150 euro. Vilket en resa till Azerbajdzjan är”, har ändrats till “Om New Direction stod för samtliga kostnader, så behövde inte parlamentarikern deklarera dem i EU-registret, enligt ett komplicerat regelsystem.”

För att förtydliga gråzonen har även meningen: “Däremot finns en gråzon. Om en politisk tankesmedja står för kostnaden och representation behöver parlamentarikern inte deklarera. Var gränsdragningen går när uppdraget från representant för tankesmedjan till representant för parlamentet är diffus” ändrats till “Det finns en gråzon. Om en politisk tankesmedja står för kostnaden och representation behöver parlamentarikern inte deklarera. Var gränsdragningen går när uppdraget från representant för tankesmedjan till representant för parlamentet är diffus“.

Vi har även förtydligat i artikeln att vi har ändrat formuleringarna.

Både Blankspot och EU-observer har påmint Poreba under våren om att han gärna får skriva själv om resan i en replik som vi då kommer att publicera.

Vi har i dag, än en gång, gett Poreba möjligheten att framföra sin version av händelserna i form av ett skriftligt svarsinlägg vilket då kommer att publiceras i vårt nyhetsbrevet på EUobserver samt på Blankspots webbplats.

Texten och de korrigeringar som gjorts kan läsas här.

/ Martin Schibbye, chefredaktör Blankspot.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.