Nyheter om ,

Radio Free Europe i blåsväder: Anställde journalister med kopplingar till diktaturen

Efter ett upprop bland journalister om bristande arbetsmiljö på Radio Free Europes azerbajdzjanska redaktion har en våg av obekväma detaljer avslöjats. Redaktionen har avskedat personal till förmån för diktaturvänliga journalister. Nu ifrågasätts det amerikanska mediehusets oberoende.

Efter att den azerbajdzjanska journalisten Turkhan Karimov sades upp från sin tjänst som reporter för Radio Free Europe/Radio Liberty’s (RFE/RL) azerbajdzjanska gren Azadliq Radiuso (Fria Radion), anställdes minst en person som anklagas för att ha spridit azerbajdzjansk regimpropaganda.

Den nya rekryten Mammadsharif Alakhbarov har de senaste 15 åren arbetat som reporter och producent för azerbajdzjanska regimmedier, däribland TV-kanalen CVC. Där har han bland annat varit redaktör för filmer som förskönar kriget i Nagorno-Karabach och hyllar president Ilham Alijev. I sociala medier har han återkommande stått bakom diktaturen.

I samband med uppsägningen av Karimov publicerade fem tidigare journalister personliga berättelser i sociala medier som beskrev en minst sagt problematisk arbetssituation hos mediehuset. Särskilt redaktören för Azadliq Radiuso Ilkin Mammadov pekas ut av journalisterna som ansvarig för den svåra arbetsmiljön.

I inläggen framkommer anklagelser mot redaktörerna om pennalism och auktoritär ledarstil. De anklagar även redaktionen för att tvinga frilansjournalister i Baku att hyra arbetsutrustning för att utföra arbeten och för att göra avdrag eller ge mindre betalt om journalisterna blir stoppade eller gripna av polis, vilket är ett återkommande problem för journalister i Azerbajdzjan.

Reportrar utan gränser svartlistar landet i sitt pressfrihetsindex och rapporterna om journalister som med polisvåld förhindras i sin yrkesutövning är allt annat än ovanliga.

Ravan Seyfulla, en av journalisterna som arbetat för RFE/RL som vi talar med och som deltagit i uppropet, bekräftar att redaktören hotat med avdrag på lönen om han fortsätter att få problem med polisen.

– Vi hade ofta problem med polisen i arbetet. Ilkins reaktion var allt annat än stöttande. I stället för att erbjuda hjälp så skambelagde han mig. Han insinuerade att jag medvetet blev arresterad och varnade för att om incidenterna återupprepade sig skulle jag få en löneminskning, berättar Ravan Seyfulla för Blankspot.

Enligt honom fick inte journalisterna reda på hur mycket arvode de skulle få för uppdragen med hänvisning till säkerhet, men med tiden minskade arvodet för honom successivt.

– Vi fick inte fråga om våra arvoden alls och han (Ilkin) hade kontroll över pengarna med hänvisning till säkerhetsskäl. Med tiden märkte jag att min lön minskade och slutligen fick jag en femtedel, kanske ännu mindre, av vad mina kollegor fick, säger Ravan Seyfulla.

De drabbade journalisterna har också pekat på att tidigare försök att kontakta RFE/RL:s HR-avdelning har varit fruktlösa. Svaren har uteblivit.

Inläggen har i det azerbajdzjanska oberoende journalistsamfundet – som ofta bor utomlands – vållat en våg av liknande berättelser om redaktionen som sträcker sig långt bak i tiden.

Bland andra har den prisbelönta journalisten Arzu Geybulla i ett längre inlägg på Medium ställt sig bakom journalisterna med liknande berättelse.

I inlägget berättar hon om systematiska trakasserier från redaktionen mot journalister och återger utförligt för att frågan inte varit okänd. I ett återgivet brev från henne från 2018 adresserat till ägarna av RFE/RL uppger hon de strukturella utmaningarna på redaktionen.

Illustrationerna delades av Mammadsharif Alakhbarov i sociala medier under och efter kriget i Nagorno-Karabach 2020.

RFE/RL grundades 1949 av den amerikanska staten för att förmedla nyhetsinnehåll i radio på östeuropeiska språk i Europa. Sedan Sovjetunionens fall drivs mediehuset som en fristående organisation, men under insyn och finansiering av den amerikanska staten. Mediehusets årliga budget är över 1,5 miljarder kronor.

I dag finns RFE/RL i 23 länder och på 27 olika språk. RFE/RL anses vara en av de mest framträdande källorna till oberoende nyheter i annars auktoritära länder som Azerbajdzjan.

Sedan 2014, i samband med nedbrytningen av det azerbajdzjanska civilsamhället, bannlystes Azadliq Radiuso från landet efter att en polisraid skett mot kontoret där journalister hängts ut och förhörts. Chefredaktören fängslades. I dag har den azerbajdzjanska redaktionen sitt kontor i RFE/RL:s huvudkontor i Prag, men arbetar fortfarande med journalister på plats i Azerbajdzjan.

I den pressetiska koden som finns på RFE/RL:s hemsida framgår det att de åtar sig uppdraget att vara helt oberoende från de stater de verkar i, liksom att de motarbetar all form av intolerans.

Samtliga tre redaktörer på Azadliq Radiuso är utpekade, men särskilt chefredaktören Ilkin Mammadov som återkommer i allas berättelser.

I ett kort uttalande på Twitter (numera X) den 4 augusti förnekade RFE/RL:s officiella presstjänst anklagelserna.

”RFE/RL är djupt bekymrade över de grundlösa anklagelserna som cirkulerar i sociala medier som ifrågasätter vår journalistik i Azerbajdzjan. RFE/RL är dedikerade till fri och rättvis journalistik.”

Den utpekade nyrekryteringen Mammadsharif Alakhbarov stängde ner sina sociala medier när anklagelserna briserade. Innan dess hade flera inlägg från hans sociala medier läckt där illustrationer bland annat utmålar den armeniska premiärministern Nikol Pasjinjan som en råtta och en person som kissar på den franska senaten.

Den franska senaten fördömde Azerbajdzjan under kriget i Nagorno-Karabach 2020.

Förutom reaktioner från journalister som arbetat för Azadliq Radiuso har även Europarådets medieskyddsorgan tillsammans med det europeiska journalistförbundet EFJ reagerat. De krävde den 8 augusti att få svar från RFE/RL på hur arbetsförhållanden för journalister ser ut.

Den 10 augusti gjorde EFJ ett ytterligare uttalande där de begäde att amerikanska staten gör en oberoende utredning av det inträffade.

Generalsekreteraren Ricardo Gutiérrez säger i pressmeddelandet att anklagelserna inte kan förbises av RFE/RL.

– Sådana fakta och en sådan krissituation kan inte få gå icke-besvarade eller utan reaktion från RFE/RL:s ledning. Det är mediehusets själva trovärdighet som ifrågasätts. Vi begär en fullständig genomlysning av ledningen av radiostationen och återanställning av journalisterna som har blivit felaktigt avstängda eller tvingade att säga upp sig.

**

Vi har försökt att nå journalisterna som gör uttalanden men de hänvisar till sina inlägg i sociala medier. Den senast uppsagda journalisten Turkan Karimov meddelar att han inte kan besvara några frågor för tillfället i och med hans fall kan bli ett arbetsrättsligt ärende.

En person, som vill vara anonym i och med eventuella rättsliga följder, säger att det var satt i system att radera interna arbetskonversationer. Vissa raderades manuellt medan andra hade automatiskt försvinnande meddelanden i meddelandeappar.

Enligt källan menade redaktörerna att anledningen till att radera meddelanden var av säkerhetsskäl. Följden är att endast få av anklagelserna är dokumenterade. Trots kritiken mot redaktören Ilkin Mamamdov är det värt att uppmärksamma att under hans tid som ansvarig har flera betydande granskningar publicerats.

Bland annat har redaktionen avslöjat korruption bland högst uppsatta politiker i Azerbajdzjan. Efter upprepade misslyckade försök att kontakta RFE/RL genom deras presstjänst svarade de slutligen när vi kontaktade redaktören Ilkin Mammadov direkt. Vi erbjöd honom en muntlig intervju, men presstjänsten efterfrågade frågorna på förhand och svarade i skrift.

I mejlet redogjorde vi utförligt för informationen vi tagit del av samt bilade skärmdumparna från Mammadsharif Alakhbarovs sociala medier.

Frågorna vi ställde var hur Ilkin Mammadov generellt ser på anklagelserna, hur RFE/RL resonerar kring anklagelserna om löneavdrag vid polisgripanden, hur Alakhbarovs bakgrund rimmar med RFE/RL:s etiska riktlinjer och om de kommer vidta åtgärder.

I stället för att besvara någon av frågorna lämnade presstjänsten en samlad kommentar.

”RFE/RL känner till de publicerade anklagelserna kopplade till den azerbajdzjanska förgreningen, men kan inte kommentera specifika enskilda personalärenden.

Vi värdesätter den tillit som läsarna i Azerbajdzjan har givit oss i att förmedla icke-censurerade nyheter som reflekterar vår mission och reflekterar våra principer gällande etisk journalistik. Som en del i ledet har vi genomgripande processer på plats för att beskydda våra journalister och journalistik.

Om vi tar emot ytterligare information som kräver vidare utredning, så kommer vi att vidta åtgärder för att göra så.”

Vi har också sökt Mammadsharif Alakhbarov, samt RFE/RL:s VD Jeff Gedmin.

2023-08-14: Efter publicering meddelade RFE/RL:s presstjänst att de initiala förfrågningarna från Blankspot hamnat i deras spammejl.

Toppbild: RFE/RL:s huvudkvarter i Prag. Foto Jan Rambousak/RFE/RL