Analys om , , ,

Fem skäl till att Tiktok inte kommer att säljas

Vem vill köpa Tiktok? Brit Stakston följer upp förra veckans analys om Tiktok som fenomen för att titta närmare på vem som kan tänkas köpa – om nu affären ens går i lås.

Den digitala maktkampen mellan USA och Kina trappas upp. Deadline närmar sig för den verkställande ordern av Trump med ett krav på att Tiktok måste hitta en amerikansk köpare för sin verksamhet i USA. Det officiella skälet är den påstått osäkra datahanteringen av användarnas data som vi skrev om förra veckan.

Tiktok ägs av Bytedance och som ett kinesiskt företag lyder de under den kinesiska säkerhetslagstiftningen och förväntas bistå den kinesiska regeringen vid behov. Att de också gjort så finns det dock ännu inga bevis för. Men de rykten som spridit sig om Tiktok och säkerhetshanteringen är problematiskt för Bytdedance. I Australien och Storbritannien tittar man just nu närmare på Tiktok för att överväga om appen ska bannlysas eller begränsas på något sätt.

De kommande dagarna tror många analytiker att det kommer florera en mängd rykten om bolag som uppvaktats eller säger sig vara intresserade av ett köp. Det är ovanligt för den här typen av affärer och ett tydligt tecken på att dessa rykten är en del av en strategi för att öka intresset för Tiktok och pressen på Bytedance.

Hittills ryktas det om att Netflix uppvaktats men tackat nej, Twitter lär vara aktuella men har ej återkommit med mer detaljer, i veckan uppgavs även Oracle vara intresserade och Microsoft har redan bekräftat att de vill köpa, ett bud som förstärktes igår av nyheten om att detaljhandelskedjan Walmart går in i Microsofts bud på Tiktok.

Av de här företagen är kanske Oracle den minst naturliga köparen. De är ett av världens största mjukvaruföretag som erbjuder affärssystem. De är ett renodlat B2B-företag som inte har någon erfarenhet varken från att driva sociala medieföretag eller konsumentnära produkter men anses kunna bidra med värdefulla politiska kontakter. Larry Ellis som är en av grundarna, ordförande och huvudägare, är republikan och har tidigare samlat in medel till Donald Trumps kampanj, skriver Wall Street Journal.

Microsoft är visserligen till stora delar också en B2B-aktör, men äger sociala medieplattformen LinkedIn och Xbox inom videospel. Tillsammans med Walmart kan de också få med ehandelskompetensen.

Vad bolaget ska värderas till figurerar det en del olika siffror för. Bytedance själva menar att Tiktoks amerikanska verksamhet är värd mer än 50 miljarder dollar. Andra anser att värdet är lägre och den siffra som ofta nämnts de senaste dagarna är 20-30 miljarder dollar. Helt klart är att Tiktok utsätts för en prispress när den amerikanska regeringen ställer hårda krav på en försäljning.

Köpet kommer inte ge tillgång till hela företaget utan till en slags regional version som består av cirka 30 procent av bolagets tillgångar, säger Russell Brandom från The Verge.

Det rör sig om Tiktoks data och användare från marknaderna i Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA. Det ryktas också om att Tiktoks europeiska del är ute till försäljning.

Det köparen får tillgång till är Tiktoks tillämpning av deras AI. Tack vare de enorma datamängderna sitter de på unika insikter om användarbeteenden och preferenser i denna nya app som är byggd för kortvideoformatet. Köpet kan också ge tillgång till tekniska talanger och all den kunskap som finns inom företaget.

Men kommer den här cirkusen ens leda till att Tiktok säljs?

Det finns fem saker som lika gärna skulle kunna tala mot en försäljning om vi lämnar det faktum att det finns en presidentorder åt sidan så länge.

Det första skälet vore att Bytedance inte vill sälja. De tvingas till det och är troligen inte alls intresserade av att ge USA tillgång till deras AI-tillämpning. I den kamp som pågår mellan de här båda it-supermakterna ligger Kina långt före vad gäller AI och dess tillämpningsområden.

För det andra vill grundaren (eller Kina) acceptera denna form av utpressning och detaljingripande från den amerikanske presidenten?

Grundaren av Bytedance, Yiming Zhang, är en beundrad superentrepenör i Kina som med det gigantiska bolaget byggt ett av Kinas mest framgångsrika internationella techföretag.

I podden The information berättar journalisten Yunan Zhang om det goda rykte som Tiktoks grundare, Yiming Zhang, har i Kina. Zhang talar sällan med medier och håller oftast håller en låg profil men skrev redan 2014 skrev i en bloggpost om att den ”gyllene eran kommer för kinesiska techföretag”

– Han är den nya generationens kinesiska entreprenörer som haft globala ambitioner i fokus från första början. Det är det första kinesiska företaget som byggt en kinesisk global populär produkt och som utmanar Facebook och Snap i deras populärkulturella dominans, säger journalisten Yunan Zhang.

Hon berättar också om de blandade reaktionerna som finns i Kina inför Yiming Zhangs beslut att eventuellt sälja delar av Tiktok till Microsoft där många är upprörda.

– Många tycker att den amerikanska regeringen och Trumps administration mobbar Bytedance eftersom det inte finns bevis för deras anklagelser plus alla de ansträngningar de gjort för att möta kritiken, till exempel att de har flyttat dataservrar och öppnat för externa granskningar, säger Yunan Zhang.

Yiming Zhang anklagas nu online för att sälja ut sig och ge vika för påtryckningar. Det sprids en video på Weibo, kinesiska motsvarigheten till Twitter, med över en halv miljon delningar där han anklagas för att sakna ryggrad.

– Det har blivit en känslig fråga och det finns en växande kritik online som kan växa till en PR-kris för Bytedance. Man ska inte glömma att den kinesiska marknaden fortfarande är den största för Tiktok, säger Yunan Chang och menar att även om en bojkott inte är aktuellt ännu så följer användarna noga vad som händer.

Frågan är om inte Yiming Zhangs egen globala ambition och användarnas uppskattning för de globala aspekterna av appen kommer att få en stor betydelse i slutändan.

Det tredje skälet knyter an till detta med de globala dimensionerna och dagens besked om att den nya VD:n Kevin Mayer avgått efter knappt tre månader på sitt jobb. Han som rekryterades från Disney och nyligen lovat att anställa 10 000 medarbetare på Tiktok för att kunna hantera all den data som flyttats till USA.

– De senaste veckorna, då den politiska miljön i hög grad har förändrats, har jag reflekterat mycket över vad strukturförändringarna i företaget kommer att kräva, och vad de innebär för den globala roll jag åtog mig, skriver Mayer i ett brev till de anställda, där han meddelar sin avgång enligt TT.

Nyckelorden långsiktigt finns i referens till den ”globala roll” han åtagit sig och som ju ytterst handlar om hur han ansett att appen fungerar allra bäst. Det uppdrag som Kevin Mayer åtog sig ser han inte nu som möjligt att utföra i en roll som ansvarig för en engelskspråkig version av Tiktok.

Hans avgång kan dock lika gärna vara det mest tydliga tecknet på att en affär med Microsoft och Walmart är nära tillhands.

Ett fjärde skäl som kan påverka möjligheterna till försäljning är det faktum att Tiktok i veckan lämnat in en stämningsansökan mot den amerikanska regeringens för den exekutiva order som Trump undertecknat mot appen. De menar att de inte hörts eller kunnat försvara sig och att de vidtagit extraordinära åtgärder för att skydda integriteten och säkerheten för Tiktoks användare.

Här skulle ju detaljingripandet från en president kunna adresseras och ringas in.

Ett femte skäl skulle kunna handla om att lägga allt detta åt sidan och fokusera på hur den här typen av globala marknadsplatser med tillgång till global användardata bättre kan regleras långsiktigt för att skydda användarna.

Ingen tror på att denna omsorg om användarnas datasäkerhet från den amerikanske presidenten är genuin. Inget av grundproblemet, förutom kopplingen till det kinesiska kommunistiska partiet, garanteras av nya ägarkonstellationer.

– Alla delar, handlar och samlar lika mycket data, säger professor Sandra Wachter specialiserad på data-etik, AI och internetreglering från Oxford Internet Institute. Hon menar att internationella ramverk vore mer användbara för att kontrollera datan.

– GDPR var ett första bra steg som man kan inspireras av och försöka tillämpa. Det behövs en global standard, säger Sandra Wachter.

Och kanske är det vi kan hoppas på av cirkusen runt Tiktok. Ett säkerställande av att utvecklingen fokuserar på att skydda användare. Det vore mer värdefullt för internetutvecklingen och användarna istället för att hindra utvecklingen gömda bakom hot om säkerhetshål när det egentligen handlar om protektionism.

Idag är det allmänt känt vad all insamlad data möjliggör. Ett engelskspråkigt Tiktok löser inte dessa problem.

Oavsett hur det blir kommer Tiktokanvändarna att reagera. Den globala basen av användare är en stor del av Tiktoks kärna och ett regionalt uppdelat Tiktok är inte vad användarna vill ha.

Läs mer:

The Wall Street Journal – General Atlantic, Sequoia Capital Are Key Drivers in Oracle Bid for TikTok

The Information – podcastavsnittet Tik talk

The Guardian – TikTok chief executive Kevin Mayer resigns after Trump’s call to sell US assets

Reuters: Walmart partners with Microsoft for TikTok bid