Analys om

13 ledamöter tryckte fel i den avgörande omröstningen

Det var inte bara tre svenska ledamöter som tryckte på fel knapp i den avgörande omröstningen. I protokoll som nu offentliggörs är det 13 ledamöter som anmält att de röstat fel. Hade bara tre av dem tryckt som de ville – hade direktivet kunnat se helt annorlunda ut. Så vad hände?

I går berättade vi om hur två Sverigedemokrater som varit emot hela upphovsrättsdirektivet, råkade trycka på fel knapp – och rösta ja till direktivet. Direktivet röstades då igenom utan ändringar, med fem rösters marginal. Rösterna går inte att ändra i efterhand, men det går det att föra till protokollet om man menade att rösta något annat. Listan har nu offentliggjorts – och där framgår att ytterligare 13 ledamöter i parlamentet menade att rösta annorlunda.

Det som det handlar om var alltså möjligheten att ändra i direktivet – och rösta bort till exempel artikel 13 och 11. Den möjligheten förlorades, eftersom följande tryckte på fel knapp:

10 ledamöter menade att rösta ja till att ändra i direktivet (men röstade nej): Gerolf Annemans, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Antanas Guoga, Eva Joly, Jo Leinen, Peter Lundgren, Michèle Rivasi, Kristina Winberg

2 ledamöter menade att rösta nej till att ändra i direktivet (men röstade ja): Marek Plura, Marita Ulvskog.

1 ledamöt menade att avstå (men röstade nej till att ändra direktivet): Daniel Buda.

Det går inte att hitta någon tydlig gemensam nämnare mellan ledamöterna, mer än att det var ovanligt många svenskar bland de feltryckande – och två av dem var svenska Sverigedemokrater.

Hade alla dessa tryckt på rätt knapp hade alltså den slutgiltiga omröstningen blivit 320 för – 308 mot. Och parlamentet hade kunnat rösta in ändringar i direktivet, som att stryka artikel 11 och 13.

Istället förlorade samma sida – med fem rösters marginal. På grund av 13 personers feltryck.

Hur kunde det hända? Flera ledamöter menar att det rådde förvirring. Även under själva röstningen var det tydligt för den som följde röstningen på plats. Men inför den avgörande röstningen om ändringsförslagen stannade ordförande till och med upp och försäkrade sig om att allt var i sin ordning, innan han fortsatte.

Men allt var i sin ordning. Det var några ledamöter som bara inte hade gjort sin läxa.

Det ska tydliggöras att det händer ganska ofta att ledamöter råkar trycka fel. När tidningen ETC granskade de svenska ledamöterna 2016 låg Anna Maria Corazza Bildt (M) i topp med 49 felröstningar, följt av Soraya Post (FI) med 24 felröster.

– Knapparna sitter väldigt nära varandra, sa Soraya Post då, till ETC.

Såhär ser knapparna ut i parlamentet:

Det som snarare är problemet är att hålla koll i den röstlista man har med sig. Röstlistan är en slags guide över vilken ordning man ska trycka på dessa knappar. Ledamöterna röstar många gånger under en dag och har heltidsanställda assistenter – både enskilt och i partigruppen – som hjälper till att ta fram dessa.

Samtliga ledamöter fick inför gårdagen en röstlista inför omröstningen, en ”indicative voting list”. Där fanns hela röstningsförfarandet med. En rad ändringsförslag var framtagna, bland annat att stryka artikel 13 – det visste samtliga ledamöter. Samtliga ledamöter visste också att ett yrkande om att rösta på dessa förslag ska, enligt arbetsordningen, ske muntligt. Det står därför inte som en egen punkt i röstlistan. Alla tjänstemän är medvetna om det och alla grupper ska ha förberett sina ledamöter på det. Det är alltså inget ”kaos” eller udda ingrepp.

I röstningen under tisdagen uppmärksammade alltså ordföranden att något inte hade stod rätt till i salen och stannade upp en stund innan röstningen avslutades. Trots det röstade 13 personer fel.

Det är ovanligt många, åtminstone jämfört med hur många som anmält att de röstat fel under övriga voteringar under dagen. Men igen: Inget i arbetsordningen som var ovanligt.

– Om man missade på grund av ”ordningen ändrades” betyder det mest att man inte har läst på arbetsordningen och förstått att det inte gick att rösta på ändringsförslagen utan att först godkänna den röstningen, förklarar en av ledamöternas assistenter.

Hade dessa personer läst på, gjort sin läxa och varit särskilt noga med sin knapptryckning – hade resultatet kunnat se helt annorlunda ut.

Detta är en text som återpublicerats under creative commons licensen CC-BY av journalisten Emanuel Karlsten. Den publicerades först på hans blogg. Har har crowdfundat till rapportering om upphovsrättsdirektivet, läs gärna hela bevakningen på hans blogg och följ hans uppdateringar på Twitter.