Nyheter om

Krisen i Venezuela driver flyktingar in i prostitution

Mer än 1,9 miljoner människor har flytt den oljerika nationen sedan 2015 på grund av politiskt förtryck och ekonomisk kris. Nu kommer rapporter från Colombia som visar att en alarmerande stor andel av de prostituerade i gränsområdet är kvinnor som flytt Venezuela.

Ett blått, genomskinligt skynke hänger från fyra hörn på taket i Alegrias rum. Solljuset tränger sig vagt genom den rosa gardinen som täcker fönstren.

– Jag känner att det jag studerat för var förgäves. Jag har ägnat så mycket tid åt det och nu kan jag inte utöva mitt yrke.

I Calamar Guaviare, en ort i södra delen av Colombia, befinner sig runt sextio venezolanska kvinnor, som flytt från sitt hemland i hopp om ett bättre liv.

Alegria berättar för AFP att hon har lämnat sin familj eftersom lönen i landet inte var tillräcklig för att kunna försörja dem alla. När hon märkte hur svårt det var att hitta jobb, utan colombianskt medborgarskap, blev prostitution vägen ut ur arbetslösheten.

Alegria är utbildad lärare i geografi och historia. I Venezuela låg hennes lön på mindre än en dollar i månaden. Det var knappt så hon kunde köpa ett paket pasta.

Den ekonomiska krisen i Venezuela uppstod mellan 2013 och 2014. Genom åren har det enligt ESSARP visat sig att det även är en konstitutionell, politisk och social kris som startade under president Hugo Chavez och fortsatte med nuvarande presidenten Nicolas Maduro.

En rapport från universitetet UNCA i Venezuela visar att år 2014 var det 51 procent som inte vara fattiga. År 2017 låg siffran på 13 procent. De som levde i extrem fattigdom gick under samma period från 23,6 procent till 61,2 procent.

Alegria berättar att hon en bra kväll kan tjäna mellan trettio och hundra dollar.

Om situationen i Venezuela fortsätter att förvärras så ser inte utsikterna för att kunna återvända ljusa ut. En gång i tiden ett av de mest välmående länderna i Sydamerika brottas med hyperinflation och fallande oljepriser.