Blankspot om

Välkommen till nya blankspot.se!

Nu ännu snyggare och snabbare. Men framförallt med stora förändringar under ytan som hjälper oss fokusera på det som spelar roll - journalistiken.

Under den gångna veckan har vi rullat ut en uppdatering av formen och den bakomliggande tekniken på blankspot.se. De märkbara förändringarna är visserligen väsentliga, men också subtila, så kanske har du inte ens märkt det? 

Förhoppningen är att både läsare och skribenter på blankspot.se ska känna sig hemma i den nya sajten och kunna fortsätta använda den som vanligt, för att sedan med tiden upptäcka och utforska de många små förbättringarna som uppdateringen innehåller.

I korthet har uppdateringen handlat om att åstadkomma följande:

Först och främst har vi valt att byta teknikinfrastruktur till en som är bättre dimensionerad för våra behov. Detta innebär att vi nu kan ägna mer tid åt journalistik och mindre åt it-administration, samtidigt om vi ökar prestandan och minskar kostnaderna. Mycket nöjda med det!

Blankspots AD och webbutvecklare Jonatan Fried höll i november 2019 en gästföreläsning på Södertörns högskola där många av tankarna bakom designuppdateringen diskuterades. Föreläsningen kan ses i sin helhet på SH Play.

Vad gäller mobilanpassningen är det för oss en fråga om att kontinuerlig utvärdera och omvärdera hur mycket fokus som bör läggas på olika plattformar. En webbplats som ska funka både i en dator och en telefon riskerar per definition att bli en sorts amfibiefordon, som förvisso både rullar och flyter, men inte är särskilt bra på något av det. Vi tycker att vi har hittat en avvägning som är rätt i stunden, men kommer att fortsätta omprioritera utifrån hur omvärlden förändras. 

Vi har även rullat ut en hel del prestandaförbättringar som kommer att märkas av både mobila och stationära användare i form av kortare laddningstider. Sajten är helt enkelt snabbare nu.

Beslutet att sätta fler verktyg och större kreativa möjligheter i händerna på våra redaktörer är en konsekvens av vårt behov av att vara snabbrörliga i kommunikationen. En stor del av verksamheten är antingen projektbaserad, eller pågår inom kortlivade bevakningsområden. För att webbplatsen ska kunna hänga med, och uppfylla kommunikationsbehoven, krävs att mer görs med redaktionella verktyg, och mindre görs med kod och programmering. 

Detta är inget vi är klara med. Vi har inte tagit fram ett omfattande designsystem med tillhörande verktyg. Istället börjar vi smått och utforskar tillsammans, för att hitta vilka avvägningar och avgränsningar som är rätt för oss. Det känns både roligt och rätt!

Genom att sätta allt detta på plats har vi nu en stabil grund på vilken vi kan fortsätta utveckla sajtens form och funktion för att på bästa sätt stödja skapandet och användandet av vårt högklassiga journalistiska innehåll.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.