Nyheter om ,

Osäkerhet kring flickorna från Iran

Blankspot har i flera tidigare artiklar berättat om flickorna från Iran som flydde till Afghanistan för att undkomma tvångsäktenskap. När Blankspot besökte Kabul i förra veckan var det svårt att få fram någon information om hur flickorna har det och var de befinner sig. Mycket tyder på att historien är påhittad.

Det hela startade tidigt i våras när en man, Mr Mohammad, som tidigare varit ansvarig för en av de organisationer som hjälper återvändande flyktingar i Afghanistan med bland annat boende hörde av sig till personer han tidigare etablerat kontakt med i Sverige och vädjade om hjälp.

Han hade själv blivit kontaktad av sex unga afghanska kvinnor som levde som flyktingar i Iran, sa han. Enligt mannen hade deras familjer bestämt att de skulle giftas bort mot sina vilja, och flickorna bestämde sig då för att fly till Kabul.

Syftet med flykten var inte bara att undvika att bli bortgifta, flickorna ville dessutom visa för andra unga kvinnor att det var möjligt att ta kontrollen över sitt eget liv, berättade de för Blankspot när de senare intervjuades på telefon från Kabul.

Mr Mohammad lovade att hjälpa dem med bostad i Kabul, och ganska snart föddes idén att flickorna skulle öppna en skönhetssalong i den afghanska huvudstaden för att på sikt kunna stå för sin egen försörjning.

Via en svensk kontakt vädjades det till privatpersoner i Sverige att hjälpa till ekonomiskt. Det arrangerades insamlingar till stöd för flickorna, och på ett nystartat konto på Facebook uppdaterades givarna om hur flickorna hade det. 

Det var i alla fall så det verkade. Med tiden började den svenska initiativtagaren bli misstänksam mot vissa uppgifter som Mr M lämnade. Bland annat skulle en av flickorna ha skadats i den omfattande attacken mot en flickskola i Kabul för en dryg månad sedan vilket Blankspot då rapporterade om.

Flickan var illa däran och behövde sjukhusvård, något som kostade mycket pengar, förklarade Mr Mohammad och vädjade på nytt om mer pengar. För att stärka trovärdigheten skickade man senare över bilder från sjukhuset till Sverige. 

När den svenska kontakten granskade bilderna mer ingående såg hon att samma bilder även förekom på andra sociala medier. Förklaringen hon fick när hon ifrågasatte detta var att det varit många medier på plats på sjukhuset för att dokumentera skadorna som eleverna från flickskolan ådragit sig.

Frågetecknen kring hela historien blev allt fler.

Samtidigt, berättar den svenska kvinnan, så ville man ju inte tro att hela historien var uppdiktad. Varför skulle den vara det? Och i valet mellan att fria och fälla så valde kvinnan att följa sin medmänskliga röst – viljan att hjälpa.

När Blankspot besökte Kabul i förra veckan för att reda ut i historien försökte man få kontakt med flickorna för att göra en intervju med dem. Enligt Mr Mohammad var läget då så känsligt att inga intervjuer kunde göras. I samband med sjukhusvistelsen skulle polisen ha uppmärksammat de ensamma flickorna i Kabul, som enligt Mr M befann sig illegalt i Afghanistan. Polisen skulle enligt mannen ha förhört honom, och de sökte nu efter flickorna i syfte att återföra dem till deras föräldrar i Iran.

Att intervjua flickorna var för farligt, enligt Mr Mohammad. Dessutom hade de flytt från Kabul, och precis som Mr M gömde de sig nu på annan ort. Blankspots journalist lyckades dock på omvägar ta reda på Mr Mohammads:s adress, och vid ett oannonserat besök på adressen konfronterades Mr Mohammad.

Blankspot kan konstatera att det med stor sannolikhet rör sig om en uppdiktad berättelse. Exakt var de svenska bidragsgivarnas pengar tagit vägen är oklart, men det faktum att Mr Mohammad kommit med flera påståenden som vid närmare granskning visat sig felaktiga, samt att han hårdnackat – trots löften om att inte röja några uppgifter som kan vara känsliga – vägrar att låta Blankspot träffa flickorna stärker ytterligare uppfattningen att det inte står rätt till. 

På punkt efter punkt har Blankspots journalist nu efter resan till Kabul kunnat visa att Mr M inte är ärlig. Att han trots det osannolika, lyckats lura såväl svenska bidragsgivare som Blankspot, som skrivit om flickornas situation, visar på hur svårt det är att på distans – speciellt i ett land som Afghanistan – verifiera huruvida en uppgift eller en berättelse är sann eller inte. För att kunna göra det behöver man vara på plats och knacka dörr.

Trots upprepade påstötningar, och löften från Mr Mohammad om att Blankspot ska få träffa flickorna, har han i skrivande stund inte återkommit med förslag på tid och plats för denna träff. I ett upprört meddelande till den svenska kvinna som arrangerat insamlingarna i Sverige uttrycker Mr Mohammad istället att Blankspot äventyrat flickornas säkerhet genom att dyka upp oanmälda. 

Han har även lovat att återbetala pengarna som han mottagit från Sverige.

Med anledning av dessa nya fakta har Blankspot beslutat att avpublicera de intervjuer som är gjorda med flickorna. Varför texterna avpublicerar kan man läsa mer om här.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.