Nyheter om ,

Oenighet om socialdemokraternas migrationspolitik

Under socialdemokraternas migrationspolitiska debatt i helgen slog kongressen fast att svensk asylpolitik inte kan skilja sig från de övriga EU ländernas.  Men ombuden var långtifrån eniga om vilken politik som ska föras. Socialdemokratin har länge varit kluven i asylpolitiken. Bland annat finns det en konflikt om en återgång till permanenta uppehållstillstånd och större möjlighet till […]

Under socialdemokraternas migrationspolitiska debatt i helgen slog kongressen fast att svensk asylpolitik inte kan skilja sig från de övriga EU ländernas.  Men ombuden var långtifrån eniga om vilken politik som ska föras.

Socialdemokratin har länge varit kluven i asylpolitiken. Bland annat finns det en konflikt om en återgång till permanenta uppehållstillstånd och större möjlighet till familjeåterförening. Dessa motsättningar visade sig också under helgens kongress i Göteborg. Här fanns både ledamöter som pläderade för en hårdare asylpolitik och de som ville ge amnesti åt folkgruppen Hazarer från Afghanistan.

I slutändan beslutad sig kongressen för att avslå alla förslag som skulle kunna leda till att flyktingströmmarna till Sverige ökar igen. Flera ledande socialdemokrater slog fast att de personer som har fått avslag på sin asylansökan måste åka hem. S-kongressen enades i stället om att verka för att förändra EU:s migrationspolitik, snarare än sin egen.

Blankspot träffade några av ledamöterna i vimlet på Svenska mässan.Jytte Guteland, Stockholms distriktet och ledamot i EU-parlamentet.

Kan Sverige verkligen påverka EUs migrationspolitik?

– Vi har dels en möjlighet att påverka via ministerrådet men även genom Europaparlamentet. Sverige har vunnit stor respekt i EU just för den migrationspolitisk som vi har fört och den roll vi har spelat. Vi har en stor trovärdighet i dessa frågor, säger Jytte Guteland.

Blev du överraskad av omröstningen?

– Nej, men jag vill ge både ris och ros till mitt parti. De riktlinjer vi fick med i det reviderade förslaget är viktiga. Men det hade varit viktigt att få med tydligare riktlinje rörande hur vi ska agera i Sverige rörande vår egen flyktingpolitik. Nu är det ett stort fokus på hur vi ska arbeta med detta på EU-nivå.

Hur påverkar besluten din roll som ledamot i Europaparlamentet?

– Om mitt parti inte står upp för de principer som jag arbetar för så försvagar det såklart mig i min yrkesroll. Men med de beslut som togs i dag så är situationen den omvända. Nu har jag goda förutsättningar att jobba för förändring rörande EU:s migrationspolitik, säger Jytte Guteland.Soraya Zarza Lundberg stod för en stor del av motionerna som avslogs och är uppenbart besviken över kongressens beslut.

– Lojaliteten mot partistyrelsen var stor. Utifrån temagruppens diskussioner hade jag andra förväntningar på ombuden. Att driva permanenta uppehållstillstånd och möjligheten till familjeåterförening i EU är jättebra, men det kommer att ta tid. De som flydde hit under 2015 och som vi öppnade vårt lands famn för behöver vårt stöd här och nu, säger Soraya Zarza Lundberg och tillägger innan hon måste tillbaka till kongressalen för nästa debatt:

– Socialdemokratin ska ge hopp och det är hoppet som driver människan. Jag har själv varit med om och krig och flytt, så jag vet personligen att man är stark så länge man har hopp. Men det ger vi inte till ensamkommande, säger Soraya Zarza Lundberg.

Janette Ohlsson från Bohuslän var inne på en liknande linje.

– Riv upp återvändaravtalet med Afghanistan och ge amnesti åt folkgruppen Hazarer. Vi kan inte skicka tillbaka barn till ett land där det inte finns någon trygghet, säger hon.

**

Övriga artiklar i reportageserien: ”Uppdrag: Afghanistan

Följ reportageserien på Facebook: Gå gärna med i Facebookgruppen ”Uppdrag: Afghanistan” där du kan följa arbetet bakom kulisserna och bidra med kunskap till den pågående reportageserien.