Nyheter om ,

Ingen amnesti för ensamkommande på s-kongressen

Ett kompromissförslag med en ökning av antalet kvotflyktingar och att Sverige ska trycka på i EU för permanenta uppehållstillstånd tystade de interna kritikerna under socialdemokraternas kongress.  De motioner som krävde amnesti för ensamkommande röstades ner. Under söndagen kom ett nytt förslag från partistyrelsen som innehöll texten: ”Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening […]

Ett kompromissförslag med en ökning av antalet kvotflyktingar och att Sverige ska trycka på i EU för permanenta uppehållstillstånd tystade de interna kritikerna under socialdemokraternas kongress.  De motioner som krävde amnesti för ensamkommande röstades ner.

Under söndagen kom ett nytt förslag från partistyrelsen som innehöll texten: ”Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering. Vi kommer i EU att arbeta för en förbättring i dessa avseenden”.

Det fick talare efter talare att gå upp och argumentera för partiledningens linje under den migrationspolitiska debatten. Håkan Andersson från Södra Älvsborg kallade den nuvarande politiken för ”inhuman” men yrkade bifall. Elina Gustavsson, menade att ”utvisningarna till Afghanistan måste upphöra omedelbart,” men yrkade också bifall.

Jonas Gunnarsson, menade att trots denna revidering, så hade partiledningens ordval hösten 2015 skadat frågan.

– Ovarsamheten med språket gjorde ont. Nu är vi tillbaka vid våra principer, jag är inte 100 procent nöjd men vi har tagit många steg framåt.

Ulf Bjereld, från Broderskapsrörelsen mindes med glädje hur landet slöt upp för de nyanlända 2015 och hade förståelse för regerings omläggning av politiken, men menade att situationen i dag var annorlunda med väsentligt färre flyktingar och att den nuvarande situationen med tillfälliga uppehållstillstånd inte bidrog till ”ordning och reda i migrationspolitiken”.

– Om det är någonting som skapat oordning och oreda så är det de tillfälliga uppehållstillstånden, sa han.

Men Ulf Bjereld menade också att partistyrelsens nya förslag var ”värdefullt” då det innehåll kraven på familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd.

– Jag kommer att ta med mig detta i det fortsatta arbetet, för en hållbar solidarisk migrationspolitik, sa Ulf Bjereld.

Få ledamöter  valde att ta strid med partiledningen. De flesta ombud yrkade bifall för partistyrelsens reviderade förslag.

Mot slutet tackade Morgan Johansson för en bra debatt.

– Många har sagt att vi ska minnas 2015 för allt som vi gjorde då, men vi måste också minnas hur situationen var. Och hur det hade kunnat bli – om vi inte hade agerat. Jag var orolig för att vi skulle ha hamnat i en situation med 20 000 människor som sov utomhus under den svenska vintern.

Morgan Johansson berättade för kongressledamöterna att för ett år sedan hade Sverige 149 000 som väntade på beslut, i dag har 67 000 av dessa fått uppehållstillstånd. I dagsläget väntar 70 000  på besked.

– Många har talat om amnesti, jag vill säga så här: alla som kommer till Sverige ska ha rätt till en rättssäker prövning, och vi har enligt UNHCR en av världens mest rättsäkra prövningar. Om man bedöms ha ett skyddsbehov – då får man stanna, men om man inte har det, måste man vara beredd på att resa tillbaka. Om vi upphäver detta, och inför amnesti, då går vi bort från den reglerade flyktingpolitiken. Då är vi snabbt tillbaka till samma situation som rådde 2015.

Enligt Morgan Johansson innehåller frågan en målkonflikt och han menar att ett parti med ”höga ideal”  också måste vara beredda att ”ta ansvar”.

Vägen framåt menar Morgan Johansson ligger på EU-nivån och han jämförde EU med en ö med 500 människor och menade att en sådan ö kan ta emot en ny person om året.

– Men ett enskilt land kan inte klara detta. I de nya skrivningar säger vi att vi ska driva på för permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening inom EU, avslutade Morgan Johansson debatten med att säga.

Under den följande voteringen bifölls partistyrelsens reviderade förslag.

**

Övriga artiklar i reportageserien:Uppdrag: Afghanistan

Följ reportageserien på Facebook: Gå gärna med i Facebookgruppen ”Uppdrag: Afghanistan” där du kan följa arbetet bakom kulisserna och bidra med kunskap till den pågående reportageserien.