Nyheter om

Flera av Blankspots Eritrea-bilder är nu fria att använda

Tövädret på hornet gör att många hittar till våra artiklar och reportage från Eritrea. Efter att 100 000 personer sett Martin Schibbys bilder från den senaste Eritrea-resan så vill vi berätta mer om varför vi nu fritt delar med oss av ännu fler bilder från en av världens vita fläckar.

Vi har tidigare skrivit om varför vi inte tror på betalväggar här på blankspot.se I korthet eftersom vi vill att vår journalistik ska ha möjligheten att nå så många som möjligt och för att våra supportrar inte betalar för en vägg, utan för att vi ska kunna göra journalistik från Sveriges och världens vita fläckar.

De människor vi möter och som delar med sig av sina berättelser kommer också att utgå ifrån att deras ord och röster når ut till så många som möjligt och inte hamnar bakom en betalvägg för en exklusiv grupp privilegierade mediekonsumenter.

Nu tar vi ett steg till och prövar att låta privatpersoner och andra medier översätta och återpublicera våra reportage och bilder.

Vi har nu i en pilotsatsning under juli laddat upp reportagebilderna från den senaste Eritrea-resan till både Google-maps där de redan setts av över 200 000 personer och till wikimedia commons bildarkiv.

Över 15 000 personer har sett Blankspots bild från den katolska katedralen i Asmara. En av flera som laddats upp i vårt pilotprojekt med att CC-licensiera vår journalistik.

Om man söker på Eritreas huvudstad Asmara kan man se bilder på stadens landmärken såsom Fiat Tagliero-byggnaden och den stora katolska katedralen. Men även från platser som hamnstaden Massawa, gruvan Bisha och gränsen till Eritrea finns det nu bilder för världen att ta del av.

Med den dramatiska utvecklingen på hornet hoppas vi att de ska komma till användning.

Utan några som helst jämförelser så har även den amerikanska rymdstyrelsen NASA för länge sedan valt att låta nästan alla bilder de tar av rymden vara fritt tillgängliga och delbara för medborgare, mediehus och andra kommersiella aktörer. ”Det som finansieras av allmänheten ska också komma allmänheten till del”, resonerar NASA vilket också lett till att vår bild av rymden är NASA:s.

Det finns också andra exempel att inspireras av.  Genom att göra filmer från Tahirtorget fria så bildsatte Al-Jazeera den arabiska våren.

Genom att vårt material är fritt för andra att publicera och dela kommer vi att på samma sätt kunna öka genomslaget för våra reportage, bilder och granskningar.

Att jobba med CC-licenser och lägga bilderna sökbara som CC-bilder hos Google och Wikimedia innebär inte att upphovsrätten försvinner. Bara att den regleras.

Det handlar inte heller om pengar. Varken om att tjäna pengar eller att ge bort något gratis. Det handlar kort och gott om att ge berättelserna största möjlighet att nå ut.

Bakgrunden till CC-licenserna är det förändrade medielandskapet.

Om man backar bandet så hade vi för 20 år sedan en situation då det enda sättet att få tag i en bild var att kopiera från ett negativ.

Med internet förändrades allt och med de sociala medierna förändrades allt igen. Framför allt förutsättningarna för distribution. Ur detta föddes idén med licenser som ett sätt att hantera den nya situationen.

I Wikimedias bildarkiv kan man nu hitta bilder från Blankspots senaste resa till Eritrea. Vid varje bild finns också en text om att den togs i samband med en reportageresa och en länk till det översatta reportaget som också är publicerat med en CC-licens.

Vi kommer att utvärdera denna pilotsatsning och lära av den. Det ska bli spännande att se vad som händer när vi i handling också efter publiceringar bejakar nätets öppenhet och delningskultur.

Alla fotografer som framöver kan tänkas ingå i denna pilot kommer att få bra betalt för sitt jobb men därefter tillhör bilderna den allmänhet som finansierat dem.

En snabb sökning bland licensfria bilder visar att det är ytterst få mediehus som finns där med sitt material. Om man nu söker bilder från Eritrea så kommer flera av våra upp. Vilket också leder till att fler hittar och läser våra reportage som vi också översätter till engelska och tigrinja.

Sammantaget tror vi att detta arbetssätt stärker vår ambition: att täcka världens och Sveriges vita fläckar.

Se ett urval av bilderna vi släppt fria här.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.