Nyheter om

EU-kommissionen ger grönt ljus för Georgiens kandidatstatus

I Georgien har EU-kommissionens besked om att rekommendera kandidatstatus tagits emot med glädje. Blankspot reder ut vad beskedet innebär.

Under onsdagens presskonferens i Bryssel deklarerade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att kommissionen rekommenderar att Georgien ska få kandidatstatus till EU.

Rekommendationen kom i samband med att EU-kommissionen publicerade sin senaste rapport för utökningen av EU där tio länder ingår. Strax efter att Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 ansökte Georgien tillsammans med Moldavien och Ukraina om kandidatstatus.

Georgiens ansökan kom något senare än de två andra. Det skedde inte förrän stora demonstrationer utbrutit i landets huvudstad Tbilisi mot regeringens bristande fördömanden mot Ryssland för invasionen av Ukraina.

Sommaren 2022 gavs kandidatstatus till Moldavien och Ukraina, men inte Georgien. I stället presenterades ett reformpaket på tolv punkter som Georgien arbetat med sedan dess.

I den nya rapporten från EU-kommissionen understryks att det särskilt är flera fält som Georgien behöver arbeta med. De handlar bland annat om kampen mot desinformation (från Ryssland), bekämpa politisk polarisering, garantera ett fritt rättsväsende, att Georgien följer EU:s utrikespolitik och att arbeta för en avveckling av oligarkstyre.

Den sista hänvisar framför allt till det icke-transparenta styret bakom regeringspartiet Georgisk dröm. Grundaren Bidzina Ivanisjvili gjorde sin förmögenhet i Ryssland under 1990-talet och anses, trots att han dragit sig tillbaka från politiken, ligga bakom många beslut.

Frågan om kandidatstatus har dominerat den inrikespolitiska debatten under flera år. Stödet på 89 % för EU-medlemskap är större än i något annat land i Europa. Motsvarande siffra i Sverige är 64 %.

I georgiska sociala medier mottogs beskedet med glädje. Den EU-vänliga aktiviströrelsen Shame skrev på X:

“Beskedet från EU-kommissionen är ett betydande steg för Georgiens väg mot medlemskap i EU. Alla georgiska medborgares ansträngningar på denna resa är mycket uppskattade. Engagemanget för Georgiens europeiska framtid förblir orubbligt.”

Karta över södra Kaukasien. Karta från researchgate.

Georgien anses under 2000-talet ha genomgått en skyndsam demokratiseringsprocess som de senaste åren avstannat. Armenien anses av många ha passerat Georgien som södra Kaukasien mest demokratiska land efter att den georgiska regeringen försökt att genomföra en rad auktoritära reformer.

Ett georgiskt närmande till Europa innebär dock att EU utökar sitt inflytande i Kaukasien där de geopolitiska stormakterna Iran, Ryssland och Turkiet historiskt konkurrerat om så väl handel som politisk dominans.

Per Ekman, statsvetardoktorand vid Uppsala universitet som bland annat skriver om Georgien i sin avhandling, säger till Blankspot att rekommendationen från EU-kommissionen ska ses som villkorat.

– Om man läser mellan raderna är dock EU-kommissionens rekommendation för Georgien villkorad. I flera uttalanden understryker kommissionen att rekommendationen följer tack vare Georgiens befolkning, som är starkt för ett EU-medlemskap. Underförstått säger EU-kommissionen att det inte är tack vare den georgiska regeringen som man rekommenderar att ge Georgien kandidatstatus, säger Per Ekman.

Han menar att relationen mellan Georgiens regering och EU inte är friktionsfri.

– Den georgiska regeringen har en komplicerad relation med EU. I den senaste av en rad omtalade händelser försökte regeringen exempelvis stoppa den pro-västliga georgiska presidenten Salome Zurabisjvili att resa runt i Europa och kampanja för Georgiens EU-medlemskap.

Han fortsätter.

– Sammanfattningsvis har EU-kommissionen gått en balansgång mellan att å ena sidan visa stöd till den georgiska befolkning och inte alienera Georgien, ett land som befinner sig i ett utsatt geopolitiskt läge med Ryssland som granne. Samtidigt vill EU-kommissionen markera mot den georgiska regeringen som alltså kritiseras på en rad punkter, resonerar Per Ekman.

Vad innebär rekommendationen för Georgien?

– Beskedet är viktigt för Georgien som länge haft EU-medlemskap som ett långsiktigt mål. Rekommendationen är inte minst symboliskt viktig och indikerar att landet har sin framtid i EU. De flesta georgier verkar ha tagit emot beskedet mycket positivt. Samtidigt är det viktigt att inse att Georgien kan ha en lång väg att vandra. Exempelvis fick Serbien kandidatstatus 2012 och Turkiet den dåvarande motsvarigheten redan på 1990-talet. Inget av dessa länder är idag nära EU-medlemskap. Mycket kan således hända på vägen.

Vad betyder beskedet i relation till Ryssland?

– Ryssland är naturligtvis inte positiva till detta och har kontroll över de två georgiska utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien. Tidigare i veckan rapporterades exempelvis att en georgisk man skjutits ihjäl av ryska gränsvakter. Samtidigt tror jag den ryska ledningen inser att den georgiska regeringen inte kan gå emot det starka folkliga stöd som finns i Georgien för EU-medlemskap.

– För ganska exakt tio år sedan pressade Vladimir Putin Ukrainas dåvarande president att avstå från EU-samarbete. Resultatet blev ett folkligt uppror, Euromajdan. Den relativt ryssvänliga ukrainska presidenten flydde landet, och Ukraina fick en mycket mer pro-västlig regering och skrev på EU-avtalen ändå. Moskva kan eventuellt ha lärt sig något av denna erfarenhet.

EU-kommissionens rekommendation går nu vidare till beslut i Europeiska rådet den 14–15 december. Det består av EU:s samtliga medlemsländer. Historiskt har Europeiska rådet följt EU-kommissionens rekommendationer.

Toppbild: Georgiens och EU:s flaggor jämte varandra. Foto från Georgisk dröm