Nyheter om

Saab ljög om mutbrotten

I snart 20 år har flygplanstillverkaren Saab anklagats för att ha betalat mutor vid Jas försäljningen till Sydafrika. Men Saab har konsekvent förnekat all inblandning i de misstänkta brotten. Vi kan nu konstatera att de har ljugit, skriver Nils Resare i en analys.

I dag publicerar TV4 Nyheterna ett dokument om Jas-affären i Sydafrika. Det kommer troligen inte skapa några stora rubriker och ingen åklagare kommer ens överväga att väcka något nytt åtal. Jas affären med Sydafrika är en gång för alla död och begravd i en gigantisk skämskudde som ingen vill ta i med tång.

Ändå är TV4 Nyheternas avslöjande viktigt. Det visar nämligen att Saab har ljugit om sin inblandning i de illegala affärerna i snart 20 år. En namnteckning från Saab direktören Kjell Möller i Linköping, den 10 januari 2003, avslöjar det många länge har misstänkt – de var inblandade.

Fana Hlongwane, tidigare statssekreterare i Sydafrika

Dokumentet kopplar Saab till den sydafrikanske affärsmannen Fana Hlongwane som tidigare var statssekreterare hos Sydafrikas försvarsminister. Hlongwane har pekats ut som en av centralpersonerna i muthärvan i en stor brittisk polisutredning.

Av den anledningen är allt samröre med Hlongwane känsligt. Under senare år har Saab visserligen medgett att vissa mutor har betalats via Hlongwane men de har hävdat att de inte visste om det. Skulden har de konsekvent lagt på sin före detta partner, den brittiska vapentillverkaren BAE.

Senast i ett Ekoinslag från februari 2015 förnekade Saabs presschef Sebastian Carlsson allt samröre med Hlongwane. I inslaget, som jag gjorde tillsammans med Carolina Jemsby, kunde vi avslöja att sydafrikanen hade tre hemliga schweiziska bankkonton där det sammanlagt fanns över 100 miljoner kronor. Kontona öppnades i samband med att Sydafrikas regering stod inför avgörandet om de skulle köpa flera Jasplan från Sverige eller inte.

Sabastian Carlsson, presschef på Saab

I det dokument som TV4 nu publicerar framgår det att Hlongwane fick 180 000 kronor i månaden från Saab för att han skulle vara deras rådgivare. Kontraktet är inte undertecknat av någon brittisk direktör eller ljusskygg sydafrikan, utan av en tvättäkta svensk Saab-direktör i Linköping.

Det nya är alltså inte att mutor har betalats – det har varit känt sedan länge. Avslöjandet handlar om att Saab har ljugit åklagare, media och allmänhet rätt upp i ansiktet.

Rimligtvis borde detta avslöjande förändra statens förhållande till Saab. I över 20 år har företaget haft en uppbackning från regeringen och kungahuset som andra svenska företag bara skulle kunna drömma om. Att ljuga om allvarliga mutbrott borde rimligtvis försvaga möjligheterna till framtida skattefinansierat säljstöd.

Men än så länge fortsätter uppbackningen. Så sent som i förra veckan åkte kungaparet, och en delegation från regeringen, på statsbesök till Indonesien. Som av en händelse sammanföll resan med Saabs försök att sälja 12 stridsflygplan till landet – en affär som just nu är på väg in i ett känsligt skede.

Upplägget, med kungabesök och regeringsdelegationer, har använts i de flesta länder som Saab har försökt sälja Jasplan till genom åren. Det i särklass mest kända exemplet är den så kallade Sydafrikasatsningen 1999 när doktor Alban spelade på en nästan folktom fotbollsarena i Soweto.

Uppenbarligen har regeringen blivit grundlurad av Saab som vid upprepade tillfällen har hävdat att de inte har haft något med korruptionen i Sydafrika att göra. Det naturliga är att regeringen nu tvingar Saab att lägga alla kort på bordet och sedan allvarligt funderar över sin framtida relation till företaget.

Det finns också en hel rad metoder som skulle kunna användas för att Sverige i framtiden ska slippa solkas ner av misstänkta mutaffärer likt den i Sydafrika. Det enklaste, och mest avskräckande, vore att skapa regler om indragna exporttillstånd för vapenföretag som döms för mutbrott i Sverige eller utomlands.

Men en så drastisk åtgärd, som skulle kunna äventyra den framtida vapenexporten, har aldrig varit aktuell. Förtroendet för Saabs affärsmoral tycks sedan lång tid vara grundmurat i den svenska statsapparaten.