Analys om ,

Domen mot Wallin ingen backlash för "#metoo"

Kampen mot sexövergrepp är större än ett enskilt fall. Och den måste föras på ett rättssäkert vis.

Jag kan andas lite lättare av att Cissi Wallin döms för förtal. Inte för att jag vill ta ställning för eller emot någon av parterna utan för det helt orimliga att vi ska låta rättssystemet ersättas av digitala folkdomstolar.

Cissi Wallins kamp mot Fredrik Virtanens är inte synonymt med Metoo trots att hennes outande av honom var en av de starkaste svenska tändgnistorna. Vi kan inte låta deras fall symbolisera allt det som Metoo är och åstadkommit.

Det är inte en backlash för Metoo.

Den fortsatta kampen mot sexövergrepp och att förövare fälls i domstol måste fortsätta. Förtalsmålet mellan Walin och Virtanen får inte frånta Metoo all den kraft och pågående förändring som finns men utan en fällande dom i detta fall hade förtalslagstiftningen kunnat läggas ner.

Sexismen i alla branscher måste stoppas och vi måste fortsätta stödja en utveckling som vill motverka alla otidsenliga könsnormer som helt uppenbart fortsatt att existera i bransch efter bransch årtionden efter att de borde upphört.

Det starka fokuset på Wallin och Virtanen riskerar mer att förstöra allt som Metoo verkligen betytt än att stärka utvecklingen. Tingsrättens dom där Wallin döms för grovt förtal får inte leda till en sanning om att vi inte lever i en rättsstat.

För det gör vi.

Hur är det möjligt att man tänker så kortsiktigt och låter sig dras med i något som ytterst är mellan dem båda och bara dem båda samt rättssystemet?

Hade det varit en rättssäker och positiv utveckling att fria Wallin från förtal när det inte finns en dömd våldtäktsman? Ser man inte vilka dörrar till internetavgrunden som i så fall hade öppnats? Vi måste ha robusta rättssystem som skyddar oss alla för förtal online för det slagfältet utnyttjas redan på ett sätt som tystar människor och brännmärker dem för evigt. Och detta står inte i konflikt med rätten att berätta för sin närmaste krets, polisanmäla och driva sin kamp.

Förtalslagstiftningen behövs nu mer än någonsin när var och en av oss är en knapptryckning bort från digitala angrepp mot det vi upplever som orättvist. Parallella digitala rättssystem är oerhört skrämmande.

Det är oansvarigt att nu mitt i denna otroliga förändringsprocess skrika allt högra om hur rättsosäkert Sverige är.

Rättssystemet har sagt sitt. I såväl våldtäktsanmälan som förtalsmålet. Den polisanmälan som gjordes valde polisen att lägga ner efter en utredning. Det är hårt att säga det men Cissi Wallins och Fredrik Virtanens fall är nu deras ensak. Cissi Wallin gjorde ett smart och modigt val när hon valde att berätta om sina erfarenheter när Metoo briserade. Hon förstod också hur media hungrade efter ett svenskt Weinstenfall och klev ut i offentligheten med sin berättelse. Om det hade stannat där undrar jag om Virtanen polisanmält för förtal. Wallin har de senaste två åren fortsatt att uppmärksamma det mesta Virtanen gjort och med vilka han interagerat. Något som också alla hennes följare involverats i. Domen som föll igår koncentrerar sig på de inlägg i sociala medier runt tiden för avslöjandet. De anses publicerade men eftersom domen är villkorlig innebär det att om den typen av inlägg görs igen där Virtanen pekas ut som våldtäktsman kan de ligga till grund för ett nytt åtal. Och det är de här dimensionerna av digital förföljelse som det måste finnas skydd för.

Vi har ett väl fungerande svenskt rättssystem men det är inte alltid perfekt.

Det går av naturliga skäl aldrig att bygga rättssystem som är 100 procent vattentäta. Det hör just ihop med det faktum att vi är människor och därmed komplexa. Men steg för steg har det byggts och utvecklats i samklang med tiden för att skydda och hjälpa människor mot varandra och för att skipa rättvisa. Det är inte perfekt men det är det absolut bästa vi har att förhålla oss till. Tack och lov har vi kommit bort från ett pöbelvälde, religiösa doktriner eller att den som äger mest mark bestämmer över straffsatser.

Allt krut måste just därför läggas på att ständigt förbättra det rådande rättssystemet.

Metoo har på ett brutalt sätt tydliggjort att i frågan om sexbrott så har vågskålen oftare varit till förövarens fördel än offrets. Detta måste förändras, förbättras och anpassas efter tidens normer och värderingar.

Inget av det som skett i förtalsmålet mellan Virtanen och Wallin får stoppa det.

Vi är inte tystade.

Tvärtom.

Och kvinnor är inte rättslösa. De enda som vinner på att denna sanning får ett fäste är förövaren.

Förloraren är alla de som inte har en flock av hundratusentals följare. 

Foto: Wikipedia Commons/ Frankie Fouganthin och Nordiske Mediedager / Carl-Fredrik Hammersland