Engagemanget finner andra vägar

Mindre kraft – men större räckvidd – när aktivismen blev helt digital.

I Sverige har den grundlagsskyddade mötes- och demonstrationsfriheten kraftigt inskränkts i samband med pandemilagstiftningen.

Ida Östensson arbetar med organisationerna Make Equal och Child 10. Make Equal arbetar för att det ska finnas mer jämställda inkluderande organisationer och arbetsplatser. Child 10 arbetar med att eliminera människohandel för sexuella ändamål och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn.

Ida Östensson

Make Equal och Child 10

»Det har hänt så mycket under just den tiden som covid stängt ner samhället som jag vet skulle lett till stora folkliga protester.«

Lyssna på intervjun

Hon ser både problem och möjligheter med den begränsade mötesfriheten. 

– Det har varit både positivt och negativt ur påverkanssynpunkt. Vi har inte kunnat arrangera stora folkbildande konferenser eller kunnat kraftsamla med andra organisationer på samma sätt som innan.Det är tyvärr inte samma sak att ses över videolänk. Mycket av energin och kraften försvinner ofta när det fysiska mötet försvinner.

–  Däremot har vi mycket lättare kunnat nå beslutsfattare, både för offentliga samtal och för möten där vi kan lyfta fram våra politiska krav och förslag. När vi tittar på siffror kring hur många som sett samtalen i efterhand blir det tydligt att vi aldrig skulle nått så många med enbart ett fysiskt samtal. 

Hade inte pandemin existerat tror hon också vi hade fått se stora demonstrationer under året.

– Det har hänt så mycket under just den tiden som covid stängt ner samhället som jag vet skulle lett till stora folkliga protester. Nu har det i stället fått bli digitala manifestationer, vilket kanske är bättre med tanke på geografisk inkludering och för att nå fler – men det har som sagt oftast inte samma kraft. 

 

Demokrati och auktoritarianism

Pandemin har förändrat människors möjligheter till politisk delaktighet.

Finns det något som varit svårt med att allt opinionsarbete sker digitalt?

– Det känns som att både folk i allmänhet och makthavare har börjar bli mätta på digitala offentliga samtal nu. I början var de hur hungriga som helst och kunde ställa upp med en dags varsel då de hade mycket mer tid helt plötsligt och ville fortsätta att synas. 

En annan faktor var att under en period bleknade alla andra frågor.

– Det var nästan omöjligt att komma ut med något i medierna i början av covid eller när pandemin ökade. Det har varit mycket svårare med saker som inte på ytan är lika mycket av frågor om ”liv och död”. 

Något Ida Östensson tar med sig är att hon hoppas att de kan fortsätta med digitala utbildningar även efter coronapandemin, då det visat sig fungera bra. 

– Make Equal som jobbar med utbildningar hade först ett totalt dödläge när coronan började. Allt ställdes in. Men bara efter någon månad var vi tillbaka på samma ställe som innan coronan. Verksamheterna vi ville nå förstod att de inte kunde stänga dörren för kunskap bara för att vi inte kunde komma dit fysiskt.

Foto: Holger.Ellgaard, inga demonstrationer på Sergels Torg i Stockholm, september 2020.

2023 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm