Del tre: Tusentals dödsfall i Qatar har tvingat Nepals politiker att agera

Många av arbetarna som förlorat sina liv eller skadats i Qatar är migrantarbetare från Nepal. Möt dödens byråkrater och diplomaterna i Nepal som arbetar med att ge familjerna kompensation och förbättra villkoren.