Nyheter om

WHO varnar: “Afghanistans hälsovårdssystem kan kollapsa”

Landets vårdpersonal tvingas att välja vem som ska få leva, och vem som ska dö. Om inte brådskande åtgärder vidtas kommer vårdsystemet att rasa samman. Det säger WHO efter ett besök i Kabul.

“Afghanistans hälsovårdssystem är på randen av kollaps. Om inte brådskande åtgärder vidtas står landet inför en överhängande humanitär katastrof”.

Det larmar “World Health Organization” (WHO) efter att generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, och regiondirektören Ahmed Al-Mandhari besökt Afghanistans huvudstad i veckan.

Målet med besöket var att träffa talibanledningen, FN och WHO:s partners, vårdpersonal samt patienter för att diskutera hälsofrågor i landet.

I samband med besöket publicerade WHO en redogörelse där organisationen lyfte de många problemen som landet står inför gällande hälsovårdssystemet. 

Bland annat har nedskärningar av bistånd till landets största hälsoprojekt “Sehatmandi” lett till att många hälsoinrättningar har fått stänga, eller saknar finansiering för medicinsk utrustning och löner för vårdpersonal. 

Resultatet är en minskad tillgänglighet av grundläggande sjukvård, och dagligen måste vårdpersonalen ta de svåra besluten om vilka patienter som ska få leva.

Sehatmandi-projektet påbörjades 2018 och har finansierats av bland annat EU, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) och Världsbanken. 

Projektets huvudsakliga mål har varit att att ge befolkningen tillgång till hälsotjänster för ett överkomligt pris, och sammanlagt har Sehatmandi finansierat 2309 vårdinrättningar med en sammanlagd personalstyrka på över 20 000 personer. 

Bara under 2020 var det 30 miljoner människor i Afghanistan som gynnades av projektet.

I samband med att en finansieringspaus som trädde i kraft i slutet av augusti 2021 kan nu uppemot 90 procent av projektets vårdinrättningar behöva stängas.

I en redogörelse som publicerades i början av månaden av WHO:s regionkontor i östra medelhavet berättar regiondirektören Ahmed Al-Mandhari vikten av att projektet fortsätter.

“Det är de fattigaste av de fattiga som kommer att lida om den här kritiska livlinan skärs. Vi vet att de som finansierar befinner sig under komplexa begränsningar, och vi uppskattar att de arbetar hårt för att hitta lösningar. Ansträngningar för att identifiera en flexibel finansieringsmekanism för fortsättningen av Sehatmandi-projektet måste brådskande fortsätta,” skriver han.

När WHO besökte landet i veckan var det endast 17 procent av alla hälsofaciliteter inom Sehatmandi-projektet som var fullt fungerande och utrustade. 

Afghanistan är även i sin tredje våg av Covid-19 som hitintills har skördat minst 7 000 liv, men mörkertalet antas vara mycket större. 

Även om 2,2 miljoner människor har vaccinerats sig påvisar statistiken en minskning i vaccinationsgraden under september månad, och i dagsläget har redan nio av de 37 COVID-19 sjukhusen stängt. 

Samtidigt är det 1,8 miljoner doser av vaccinet som förblir oanvända. 

“Det krävs snabba åtgärder för att använda dessa doser under de kommande veckorna, och arbeta för att nå målet att vaccinera minst 20% av befolkningen vid slutet av året, baserat på nationella mål” skriver WHO i sin redogörelse.

Afghanistan är även ett av två länder i världen där sjukdomen polio fortfarande är endemisk, vilket innebär att sjukdomen är aktiv inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. I år har smittspridningen varit extremt låg och i sin redogörelse skriver WHO att de är redo att påbörja en landsomfattande poliovaccinering.

“Eftersom tillgången till samhället inte längre hindras är WHO och deras partners redo att påbörja en nationella dörr-till-dörr poliovaccinationskampanj, som inkludera mässling och COVID-vaccination” skriver de.

Organisationen lyfter även problematiken kring kvinnors tillgång till utbildning och vård. I takt med att en allt större del av den kvinnliga vårdpersonalen får sluta tvekar fler kvinnliga patienter att söka vård vilket kan leda till livshotande konsekvenser.

Redan i maj i år flaggade organisationen “Human Rights Watch” (HRW) för hur minskningen av biståndet till sjukvården hade påverkat landets kvinnor. Bland annat får allt fler kämpa för att få den mest grundläggande informationen om bland annat hälsofrågor och familjeplanering, samt tillgång till prenatal och postnatal vård vilket leder till att många mödrar och deras barn avlider.

I samband med WHO:s redogörelse gick Martin Griffiths, FN:s generalsekreterare för humanitära frågor och koordinator vid nödhjälp, ut och sa att FN:s centrala räddningsfond (UNCERF) kommer att tilldela WHO och FN:s barnfond (UNICEF) 45 miljoner dollar för att kunna fortsätta arbetet i Afghanistan.

Toppbild: Wikimedia commons