Blankspot om

Wallström försöker vinna Saudiarabiens röst till säkerhetsrådet

Trots det senaste årets diplomatiska dispyter med Saudiarabien hoppas Sverige få den inflytelserika gulfstatens röst vid omröstningen till FN:s säkerhetsråd i juni. Det visar en hemlig lista från regeringskansliet över de länder som ska prioriteras under vårens kampanj för en plats i säkerhetsrådet. Inför omröstningen till FN:s säkerhetsråd i juni har UD sammanställt en lista […]

Trots det senaste årets diplomatiska dispyter med Saudiarabien hoppas Sverige få den inflytelserika gulfstatens röst vid omröstningen till FN:s säkerhetsråd i juni. Det visar en hemlig lista från regeringskansliet över de länder som ska prioriteras under vårens kampanj för en plats i säkerhetsrådet.

Inför omröstningen till FN:s säkerhetsråd i juni har UD sammanställt en lista över de 28 länder som ska prioriteras i Sveriges kampanj. Listan har skickats ut till ett begränsat antal tjänstemän och politiker som aktivt arbetar med kampanjen.

Överst på listan står sex stycken arabländer varav ett är Saudiarabien. Uppenbarligen hoppas regeringen att den över ett år långa diplomatiska konflikten med landet nu är överspelad och att gulfstaten faktiskt ska prioritera Sverige framför Nederänderna och Italien.

Men frågan är hur realistiskt det är att Saudiarabien, och de andra arabstaterna på listan, kommer att välja Sverige som sin kandidat till FN:s säkerhetsråd. Ann-Marie Ekengren, professor i Statskunskap och specialist på svensk utrikespolitik, ser inga förutsättningar för att det ska lyckas men förstår samtidigt att ambitionen finns.

– Jag tror att det blir en svår aktör att vinna. Men det är klart att Saudiarabien har ett stort inflytande över de andra arabstaterna och över en del afrikanska stater, säger hon.

Ett av Sveriges trumfkort för att vinna arabländernas röster är erkännandet av Palestina. Varken Italien eller Nederländerna har detta på sin utrikespolitiska agenda. Men Ann-Marie Ekengren är tveksam till att det kommer att räcka för att vinna arabstaternas gillande.

– Jag tror att den frågan är olika viktig för olika arabstater, säger hon.

På den hemliga listan finns även flera stater som befinner sig i konflikt, har stora korruptionsproblem och begår allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Här finns till exempel Kongo Kinshasa, Centralafrikanska republiken och Burundi.

Ann-Marie Ekengren anser att demokratiproblemen i många av FN:s medlemsstater är ett dilemma för Sverige. I kampanjen försöker Sverige just att framstå som en förebild när det gäller demokrati, antikorruption och mänskliga rättigheter. Därför måste man undvika att öppet kritisera några länder för övergrepp vilket till exempel Margot Wallström gjorde när hon tog upp piskstraffet mot den saudiske bloggaren Raif Badawi.

– Sverige är nog lite klämda mellan att locka röster i kampanjen och samtidigt stå upp för sina ideal, säger hon.

I kampanjen lanserar sig Sverige som en “oberoende röst” som står utanför stormaktspolitiken och Nato. Förhoppningen är att detta ska locka röster från länder i Afrika och Latinamerika. Men enligt Ann-Marie Ekengren finns det forskning som tydligt visar att Sverige inte har någon egen linje i utrikespolitiken. I FN sammanhang agerar vi numera precis som vilken EU-medlem som helst och det också så vi uppfattas av de flesta stater.

– När Sverige satt i säkerhetsrådet på 1990-talet följde vi helt den europeiska linjen. Samma sak visar de granskningar som har gjorts av hur vi röstar i FN:s generalförsamling, säger hon.

Ann-Marie Ekengren planerar att inleda ett forskningsprojekt om varför så många stater lägger så mycket resurser på att bli icke permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd. Uppenbarligen är det något som lockar trots att de icke permanenta medlemmarna har betydligt mindre inflytande än de permanenta.

Än så länge saknas det forskning på området men hon tror att det även finns andra vinster med att sitta i säkerhetsrådet än de uppenbara – att få möjlighet att påverka säkerhetspolitiken.

– Jag tror att man kan bilda nätverk som gör att man kommer i kontakt med aktörer som man annars inte skulle komma i kontakt med. Man kan bevisas sin kompetens mer generellt och visa att man är en pålitlig aktör och att man kan vara drivande i olika frågor, säger hon.

 

 

Se hela listan på prioriterade länder

Blankspots medlemmar kan ta del av hela UD:s lista över prioriterade länder i den medlemsexklusiva Facebookgruppen #blankspot7. I gruppen finns det också möjlighet att följa och delta i den fortsatta granskningen av Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd.

För att kunna gå med i gruppen så bli först medlem i Blank Spot Project. 

 

Läs mer om hur Sverige jobbar för en plats i säkerhetsrådet och om Nils Resares pågående granskning.