om

verkställighetsrapport

Kriminalvårdens verkställighetsrapport från utvisningen den 30 maj