Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av.

När läseboken Nils Holgersson skickades ut hade precis de första flygplanen lyft och Sverige stod inför en lika stor omvandling som den vi nu befinner oss i. På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag? Vilka är bildningsbehoven? Var finns kunskapsklyftorna? Vad förklarar skillnaderna i demokratisk delaktighet runt om i landet?

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser. I bästa fall fungerar journalistiken som en process som inspirerar till fortsatta samtal och medvetenhet om dået, nuet och framtiden.

Selma Lagerlöf skrev Nils Holgerssons underbara resa på uppdrag av folkskollärarna, för att göra en ny läsebok för folkskolorna för att öka bildningsnivån bland de barn som hade minst ekonomiska resurser. I en berättelse fylld av fantasi gavs sedan tanken frihet och demokratin luft under vingarna.

De förändringar Sverige går igenom idag, från industri- till kunskapssamhälle, medför både utmaningar och möjligheter. Globalisering, urbanisering och digitalisering skapar klyftor, men även hopp och framtidstro. Detta vill vi belysa på ett rättvisande sätt.

Reportageresan planeras att pågå under tre år.

Alla artiklar om Verkliga Sverige

Blekinge

Dom i PFAS-rättegången: de drabbade ska kompenseras

Blekinge

PFAS-rättegången i Blekinge avslutad nu väntar alla på domen

Blekinge

Novell: Värmeböljan

Blekinge

Det osynliga Blekinge – en resa längs med Ronnebyån

Skåne

Vellinge kommun får rätt att förbjuda tiggeri

Blekinge

Blekinge nästa för reportageserien "Verkliga Sverige"

Skåne

Konsten att fiska i grumliga vatten

Skåne

Hur ser framtiden i Vellinge ut?

Skåne

Höllvikens bibliotek tar sig an det digitala utanförskapet

Skåne

Biodlaren: Om allt går åt pepparn så kommer bina ändå hitta sin plats

Skåne

Ett vardagsrum för Vellingeborna

Skåne

Från folkbildningens pionjärer till skånetrafikens appar

Skåne

Nu börjar Blankspots Sverigeresa

Skåne

Berättelser från Skåne

Skåne

På spaning efter vardagen

2023 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm