Blankspot om , ,

Vad krävs av medierna nu? Missa inte 9 maj 2017

Blankspot firar två år och uppmärksammar det med en heldag i Stockholm: Medborgare, medieborgarna och demokratin I kölvattnet på populismens frammarsch i stora delar av västvärlden sker en strategisk nedmontering av den fria åsiktsbildningen. Det innebär att medier angrips, existerande politiska strukturer föraktas och civilsamhället motarbetas. Allt detta skapar stora utmaningar som behöver adresseras. Vad […]

Blankspot firar två år och uppmärksammar det med en heldag i Stockholm:

Medborgare, medieborgarna och demokratin

I kölvattnet på populismens frammarsch i stora delar av västvärlden sker en strategisk nedmontering av den fria åsiktsbildningen. Det innebär att medier angrips, existerande politiska strukturer föraktas och civilsamhället motarbetas.

Allt detta skapar stora utmaningar som behöver adresseras. Vad har medierna för roll i demokratin idag och hur ska man förhålla sig till de angrepp som sker? Hur blir medierna fortsatt relevanta och vad är deras roll i relation till de så kallade medieborgarna som själva skapar innehåll.

Välkommen till en spännande och viktig heldag om journalistikens och demokratins framtid. Vi tror att det är en dag som kommer att ge alla deltagare kunskap, inspiration och gemensam handlingskraft.

Programmet pågår till 17.00 och avslutas med mingel.

Ur programmet:

Mecenater är det lösningen för journalistiken?

När mediernas affärsmodell sviktar valde vi att använda crowdfunding för två år sedan. Några av våra viktigaste rådgivare och finansiärer är entreprenörerna Sven Hagströmer och Jonas Nordlander. De berättar om varför de valt att stödja Blankspot och vi kanske berättar om hur det var att pitcha framför dem båda… I panelen: Sven Hagströmer, Jonas Nordlander, Brit Stakston, Nils Resare och Martin Schibbye.

Populistiska rörelser – hur påverkar de agendan och andra partier?

Populister och media vem behöver egentligen vem mest? Och hur påverkas traditionella partier av de populistiska partierna. Denna programpunkt kommer att uppdateras.

Medieborgarna, medierna och filterbubblorna

Det fragmentariserade medielandskapet innebär att medborgarna idag inte längre enbart vänder sig till till traditionella nyhetsmedieföretag. Medier finns tillgängliga dygnet runt och många är själva medieproducenter. Vad innebär det för hur man får kunskap om omvärlden och hur delaktig man blir i samhällsutvecklingen? Varför sådan panik, är den reell eller ännu ett påstående vi inte  underbyggt tillräckligt? I panelen Torbjörn Sjöström, Novus och Karin Linder, Biblioteksföreningen och Per Grankvist, aktuell med essän”En värld av Filterbubblor”.

Hur återfår medierna förtroendet?

Frågan om hur medier bör jobba för att återfå förtroendet har varit extra aktuellt under det senaste året med Trumps direkta angrepp mot medier. När misstron mot de traditionella medierna växer måste medierna  bli ännu bättre på att förklara vad de gör och varför. Både TU och Utgivarna har initierat två olika kampanjer som bidrar till att förklara mer av hur journalistik görs. Vi får veta mer om dessa båda kampanjer i två enskilda samtal med Jeanette Gustafsdotter, TU och Sofia Wadensjö-Karén, Utgivarna.

Den tysta majoriteten – varför hörs de inte mer?

Mediebilden av ett svartvitt samhälle präglat av maktlöshet och polarisering är stark. Detta följer den populistiska agendan men vad händer runt om i landet bortom medias sökarljus och populistisk retorik? I detta samtal vill vi lyfta fram civilsamhällets roll i den utveckling och den press demokratin utsätts för just nu. Det finns många runt om i landet som kämpar för människors lika värde dagligen. Är de klassiska folkrörelserna en av de mest underskattade krafterna i den samhällsutveckling som sker? Hur kan den tysta majoriteten som dagligen löser många av de problem som beskrivs som olösliga synas mer? I panelen bland annat Erik Wagner Idealistas, Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan och Edna Aline Eriksson, grundare MR-stiftelsen.

Journalistik skapad med hjälp av 6 000 experter

Nätverket Vi står inte ut berättar om sitt arbete och varför de valde att samla in pengar till journalistik om Afghanistan. Martin Schibbye ger en unik inblick i  dialogjournalistikens möjligheter och fallgropar. Vad har Blankspot lärt sig av att under två års tid ta fram journalistik tillsammans med läsarna i slutna Facebook-grupper? Är läsarnas kunskap

den största otappade resursen inom svensk journalistik och hur går man från att vara en innehållsproducent till en samtalsledare med sin publik?

Tankar om vår mediala nutid

Vad innebär den total transparensen, globaliseringen och demokratiseringen av teknologi som förvandlar vårt samhälle till ett ‘jagsamhälle’ där mina intressen, mina vänner, mina verktyg och mina filter helt styr min mediakonsumtion för medierna. Finns det plats för medier så som vi känner dem idag? Key-note speaker: Johan Ronnestam.

Kommer medierna klara trollandet under valrörelsen 2018?

Internationell utblick mot Kenya med hjälp av entrepenören Mark Kamau som ligger bakom några av Kenyas hetaste start-ups.

Avslutning:

Blankspot framåt – vad händer. Vi tar tillfället i akt och ger lite inblickar i vad som kokar i våra grytor. Här möter vi grundarna Brit Stakston, Nils Resare och Martin Schibbye samt bjuder upp några av delägarna på scenen som får berätta om sitt engagemang.

Anmälan:

Eventet sker på Scalateatern i centrala Stockholm, 5 minuters promenad från centralstationen.

För anmälan och mer information om talarna besök eventsidan. OBS! Du som prenumererar på Blankspot får 50 % rabatt på biljettpriset, rabattkod finns i mail som skickats ut i dagarna.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.