Blankspot om

Vad kostar vår journalistik?

Skriver detaljerat hos Dagens Media om Blank Spot Projects ekonomi och affärsmodellen framöver. Vi redovisar som du kanske redan sett vid varje reportage vad just det aktuella reportaget kostar. I presentationen här nedan finns hela projektets intäkter och kostnader hittills. Blank Spot Project. from Blank Spot Project Vårt löfte var en sajt och två reportage […]

Skriver detaljerat hos Dagens Media om Blank Spot Projects ekonomi och affärsmodellen framöver. Vi redovisar som du kanske redan sett vid varje reportage vad just det aktuella reportaget kostar. I presentationen här nedan finns hela projektets intäkter och kostnader hittills.

Blank Spot Project. from Blank Spot Project

Vårt löfte var en sajt och två reportage

Vid målgång i mars lovade vi  att den idé  som många människor hade stöttat, om medborgarfinansierad utrikesjournalistik, skulle visas upp i en sajt och två reportage. Tidsramen satt vi till sex månader. Vi har nu visat för er som bidragit hur vår idé ser ut och hoppas förstås att ni tycker den matchar den journalistik vi levererat. Vi hoppas också att sajtens avslöjanden och innovativa berättarform ska attrahera ytterligare nya läsare. Du som gillar Blank Spot har en viktig uppgift i att berätta vidare om sajten och det vi vill uppnå. Här är länken till betalsidan, från 70 kronor per månad.

Vi är glada att redan i den här mindre skalan ha kunnat testa vår affärsmodell. Vi ser tre intäktsströmmar.

  1. Läsarintäkter (från 70 kr/månad eller 599 kr/år för privatpersoner, 10 000 kronor för föreningar)
  2. Vidareförsäljning av kunskap och innehåll
  3. Bidrag från mecenater eller fonder.

Fördelningen tänker vi oss i framtiden ska vara att den övervägande  delen ska vara 70 % läsarfinansierad, 10 % vidareförsäljning, 20 % stöd. Vi tänker oss 10 000 betalande läsare om tre år. Läs gärna mer här i ytterligare en text om affärsmodellen och vägen framåt.

Budgetutfall mars – september

budgetutfall blank spot project

Intäkter

Intäkterna uppgår till 2 miljoner under projektets första fas. Vi landade på 1.3 miljoner av 2 500 personer som bidragit med allt ifrån 10 kronor till 10 000 kronor i fas 1. Sedan dess har cirka 150 personer bidragit med ytterligare cirka 90 000 kronor. Vi har delat med oss av vår kunskap om bland annat crowdfunding och även säkerhet för journalister vilket gett oss intäkter på cirka 140 00 kronor. Finansmannen Sven Hagströmer har gett oss ett bidrag för fem år. Han ger oss totalt 1 750 000 kronor och det pytsas ut under de kommande åren. Bidraget för 2015 är på 500 000 kronor.

Vi gick från en idé i februari till detta. De ökade intäkterna har gett oss möjlighet att i slutändan publicera minst sju långa reportage.

Kostnader

På kostnadssidan har drygt 1 miljon kronor gått till reportagekostnader i form av lön och frilansarvoden. Här återfinns de kostnader som redovisats under varje reportage samt också redaktionens, korrläsarens och andra reportagerelaterade sådana.

Nils Resare som redaktör och Martin Schibbye som chefredaktör har varit halvtidsanställda (med halvtidslön på 20 000 kronor). Budgeten har inte möjliggjort att de kunnat få ekonomisk ersättning för heltid.

En annan större kostnadspost på 760 000 kronor är medel som gått till att bygga plattformen och marknadsföring runt projektet. Detta innefattar webben, digitala strategier, SEO, betallösningar och säkerhetsfrågor. Jag har under dessa sex månader fakturerat 93 000 för mitt arbete med digitala strategier och affärsplaner för Blank  Spot Project.

Övriga kostnader är för medlemshantering, redovisning samt hyreskostnader. Blank Spot Project har betalat 3 330 kronor i hyra per månad för tillgång till kontor i en lokal där månadshyran är på 40 000 kronor.

Alla har hjälpt till

Varje redovisning av projekt har en sista avslutande gemensam text. Den fokuserar på all den hjälp Blank Spot Project har fått från så många håll och kanter:

Värt att nämna är att Blank Spot Project under dessa första sex månader haft förmånen att få en hel del minskade utgifter tack vare viljan att stödja projektet. Vi har därför fått rabatterade försäkringar från Gefvert och teamet har utan avgift fått använda Bambusers livesändningsapp Iris. 23 video har gett oss tillgång till sin videoplattform utan ersättning. Journalisterna i teamen har också fått digitala utbildningar kostnadsfritt. Många fler har dessutom bidragit ideellt i realiserandet av Blank Spot Projects reportage. Ni vet vilka ni är. Ingen nämnd ingen glömd.Alla inblandade byråer (For Sure, Carnaby Solutions, We Stream U, Communication Karlstrom AB) har tagit halva priset mot ordinarie timpris. Så många andra har också jobbat helt ideellt för att de vill att vi ska lyckas. Varje bidrag, vare sig det handlat om kunskap eller monetär rabatt, har gett oss möjlighet att få verksamheten att sätta sig.

Kostnad per år för Blank Spot Project

Men vad kommer Blank Spot Project att kosta, vad är det för budget vi talar om på årsbasis?

Över tid är det ohållbart att Blank Spot Project överlever och skapas av att folk arbetar med lägre ersättning eller helt utan ersättning. Det är inte bra varken för de inblandande personerna eller Blank Spot Projects framtid. Den produkt vi vill göra behöver fokus och arbetsro för att utvecklas optimalt och inte medarbetare som sliter med andra saker samtidigt. Att Nils och Martin inte tagit ersättning för heltid trots att de arbetat mer än det var förstås en budgetfråga under uppbyggnadsfasen, det utrymmet fanns inte. Den arbetsinsats de gjort trots detta är ju möjlig att göra under en period i viljan att säkra Blank Spot Projects framtid. Man måste testa och våga för att se om det håller. En vardag som vi delar med alla entreprenörer som vill se sin idé flyga.

Men budgeten framöver bygger självklart på att alla inblandade ska få ersättning för nedlagd arbetstid. Vi vill bygga en redaktion som får betalt heltid. De reportrar som anlitas ska också arbeta heltid och kunna ha fokus på Blank Spot Project och inte behöva jaga andra uppdrag under tiden de är ute på fält.Även redaktionen kommer att arbeta ute i fält.

Vi behöver också läggar mer krut på att utveckla läsarrelationen. Det är centralt för en digital folkrörelse för journalistik. Här har vi under de första sex månaderna inte kunnat arbeta på det sätt vi vill.

Så vi summerar det hela som att de första sex månaderna visade att 5 miljoner per år ett minimum för att kunna bedriva verksamheten. Då skulle Blank Spot kunna agera kontinuerligt, växa stegvis och kunna leverera journalistik och därmed visa vad det hela handlar om. Men vårt mål redan nu är en omsättning på minst 10-12 miljoner. Detta för att kunna åstadkomma mer och för att bli en medieaktör som omvärlden och våra läsare/medlemmar kan räkna med. Vi söker arbetsro och resurser för att kunna agera och undvika att fastna i en aura av  en sekt eller ett ideellt projekt helt beroende av enskilda eldsjälar.

De berättelser vi vill berätta från världens vita fläckar förtjänar att få höras och de kräver kontinuitet samt uthållighet.

Sprid gärna vår film om vad Blank Spot Project är eller de trailers vi gjort för varje reportage.

Vill du stödja Blank Spot Project kan du göra det här.