om

TOPP_Kap6_150605_peru_2219_2

Miljöfara. Oron är stor för att gruvbrytningen ska orsaka nya miljöolyckor och utsläpp av farliga kemikalier.