Blankspot om

Tack till alla Blankspottare som under tre år stöttat, läst och lärt oss massor

Nu är det exakt tre år sedan vi drog igång vår omtalade crowdfundingkampanj. Vi gick i mål och finns kvar än idag. Det är värt att fira och som vi firade det igår!

Vi hade den stora äran att inom ramen för vårt skolprojekt göra ett återbesök på Liljaskolan i Vännäs. Där hade elever och lärare arrangerat en hel Blankspotdag. Den bestod föreläsningar för klasser och lärare som ej deltagit i projektet, panelsamtal med elever som arbetat med oss och en återträff med hela klassen som följt arbetet för att prata detaljer.

Avslutningsvis fick vi möjligheten att ta del av elevernas utställning om de vita fläckar de själva identifierat. Eleverna hade ägnat delar av de senaste månaderna åt att inte bara följa Martin Schibbye ut i fält och arbeta med MIK-modulerna som alla skolor gör utan de lät sig inspireras och och letade efter vita fläckar i sin näromgivning. Och igår var det dags för resten av skolan och oss att ta del av deras resultat.

Den processen summerar exakt vad vi hoppats åstadkomma med vår journalistik. Väcka lusten för nya perspektiv och områden utanför den egna vardagen, engagera och skapa lust att bidra själv.

Journalistik som en process.

Det finns många att tacka för att vi finns här tre år senare. Först och främst våra backare som varit med från första början och ni andra läsare som med tiden blivit prenumeranter.  Ett extra stort tack till våra dryga 150 delägare och till finansmannen Sven Hagströmer och entreprenörerna Filip Engelbert och Jonas Nordlander, här ett samtal med dem från Blankspotdagen. Dessutom har Postkodlotteriets Kulturfond möjliggjort vårt unika skolprojekt vars syfte är att öka mediekunnigheten och förståelsen för demokratiutvecklingen i världen genom att följa en journalist i fält och arbeta med ett antal MIK-moduler.

För många i branschen var vi ett stort hopp när vi drog igång. Äntligen någon som prövade något nytt i tider då affärsmodellerna fallerade. Och det är ett ansvar vi känner än idag att fortsätta leva upp till den inspiration vi gav då till en bransch som till så stora delar tappat självförtroendet.

Just detta har ju ändrat sig radikalt sedan dess, men vi visade ändå på alternativ och vill fortfarande göra det.

Men vi har också varit transparenta med att vår finansieringsmodell innebär både möjligheter och utmaningar.  Utan stöd, ingen journalistik – så enkel är ju ekvationen för oss.

Vad vi åstadkommit rent journalistiskt upplevs bäst genom att scrolla igenom sajten. Det finns hundratals artiklar och reportage som väl fyller vår ursprungliga ambition med att belysa Sveriges och världens vita fläckar. Reportage från Afghanistan, Burma, Burundi, Etiopien, Filippinerna, Nepal, Peru, Sverige, Thailand, Transnistrien, USA, Gambia, TogoEritrea, NepalTunisien, Uzbekistan med mera.

Vi har under åren satsat allt mer på rörligt material, utvecklat sajten, lanserat Presspodden, genomfört en demokratidag, föreläst om nya medier och sjösatt ett skol- och utbildningsmaterial. vi vill utveckla efter de 20 pilotskolor som hittills deltagit.

Under åren som gått ökade vi också trafiken till sajten och engagemanget på vår Facebooksida och övriga kanaler växte.

Vi har också publicerat en bok med reportage från vår ett år långa bevakning av utvisningarna till Afghanistan och i den även inkluderat en beskrivning av vår metod med att arbeta med deltagande journalistik.

I skrivande stund pågår reportageserien “Verkliga Sverige” som just i dag gör ett nedslag i Vellinge vid sidan av fortsatt bevakning av pågående och nya reportage från övriga världen.

Nu kör vi ännu ett år.

Och utan allt det engagemang som finns i våra stängda Facebookgrupper för varje tema vi arbetar med hade vi varit så väldigt mycket mindre kloka.

Tillsammans med er läsare berättar vi berättelser vi tror behövs.

Från Sverige och världen. Tack!