om

Tiina och Latifa

Latifa Al Makotum och Tiina Jauhianien på privat bild inifrån Dubai. Bild: Detained in Dubai