Röster om

Tankar om talibanerna – Dagbok från Kabul v. 12

I veckans dagbok funderar Mohammad över talibanernas historia och de pågående förhandlingarna.

Den här veckan tänkte jag skriva om vilka talibanerna är. Det pratas och rapporteras mycket om talibanerna så det kan vara på sin plats att berätta kort om deras historia. 

Alla sociala grupper, de religiösa, de politiska, de kulturella och till och med terroristerna i landet har sin bakgrund i de sociala förhållanden som råder i Afghanistan.

De har alla utvecklats under tidens gång. 

Talibanerna bildades i södra Afghanistan (Kandahar) under 1990-talet efter att jihadistgrupper i Afghanistan deltagit i inbördeskriget och försökt ta makten i Kabul.

Från 1996 till 2001 använde talibanerna olika typer av våld och grymheter mot olika samhällsklasser, inklusive kvinnor, etniska och religiösa minoriteter och deras motståndare i allmänhet.  Vid den här tiden ansåg talibanerna att amputation, avrättningar och annan slags våld kunde vara verktyg för att säkerställa säkerheten och upprätthålla islamisk lag.  

Efter hand så uppmärksammades gruppen av islamistiska officerare i Pakistans underrättelsetjänst (ISI), och de fick en betydande mängd stöd både ekonomiskt och genom information som de använde för att utvidga territoriet till Kabul och konsolidera makten i Kandahar.  

Trots motstånd från det internationella samfundet kunde talibanerna förstöra statyerna i Bamiyan. De var inte bara Afghanistans mest värdefulla arv utan också en av de mest extraordinära mänskliga strukturerna.  

Talibanerna skyddade även Osama bin Laden och hans terroristorganisation (al-Qaida).

Att vara värdar för en internationell efterlyst terrorist, som anses vara ett allvarligt hot mot internationell säkerhet, var ett tydligt brott mot internationell lag, men vid den tiden brydde sig talibanerna inte om dessa frågor eftersom de var upptagna med annat än att följa internationell rätt; inklusive massakrer i Mazar-e-Sharif och Yakawlang, förstörelse av vingårdar och mord på iranska diplomater.

Men det sägs vara länge sedan nu.

Vardagsliv i Kabul. Foto: Mohammad.

Nu förhandlar gruppen med USA och man måste fråga sig vilken eller vilka faktorer som har lett talibanerna till en sådan 180-graders sväng?

För att hitta svaret på denna fråga måste vi titta på de möjliga mål som USA strävar efter i Afghanistan.  Efter andra världskriget etablerade USA militärbaser i många länder i världen, vars viktigaste mål var att förhindra en eventuell sovjetinvasion och att bekämpa spridningen av kommunismen. 

Men efter Sovjetunionens kollaps fick dessa baser nya mål. I Östasien var huvudsyftet med baserna att skydda regionala allierade som Sydkorea och Japan, säkra internationella handelsvägar och förhindra spridning av kinesiskt inflytande. 

I Mellanöstern handlade det om att tillhandahålla energitrygghet och hjälpa amerikanska allierade i kampen mot terrorism och att förhindra spridning av iranskt inflytande.  

Men i Afghanistan, efter 9/11 och USA:s invasion, upprättade amerikanerna militärbaser i många afghanska städer för att som man sa skydda afghanska styrkor mot terrorism och utländska hot mot Afghanistan. USA kan också använda dessa baser för att stödja sina regionala allierade och förhindra inflytande från länder som Iran, Ryssland och Kina.  

Man har många gånger sett att dessa länder uttryckt sitt motstånd mot de permanenta amerikanska baserna i Afghanistan. 

Vardagsliv i Kabul. Foto: Mohammad.

Även talibanerna har krävt att afghanskt territorium inte ska användas mot något land vilket också visar att gruppen vill spela en roll på den internationella arenan. Talibanerna ser tydligt på maktförhållandena i världen, vilka poler som är inflytelserika på världsarenan, och vilka länder som kan spela en nyckelroll i Afghanistan.

Men talibanerna kommer inte acceptera någon förändring inom landet eller att någon lägger sig i hur de hanterar sina interna motståndare. 

De kommer att fortsätta förlita sig på det nakna våldet vi sett användas med både vägbomber, attacker på skolor och utbildningsinstitutioner. 

Man kan också se att talibanerna blivit mindre förtalade de senaste åren men trots det så följer de inte några internationella värden som mänskliga rättigheter, respekt för andra länders suveränitet, respekt för internationell lag eller liknande. 

För att förstå talibanerna av i dag måste man förstå deras och landets historia.

**

Jag som skriver denna dagbok heter Mohammad och kommer från Afghanistan. I Sverige var jag asylsökandeDet här är min dagbokLäs tidigare inlägg här.

Jag vill prenumerera!

Läs våra köpvillkor vid beställning.