Blankspot om

Sverige passivt när FN-personal kämpar för pappaledighet

Jämställdhet är ett av FN:s grundläggande mål. Ändå behandlar inte världsorganisationen sin egen personal på ett könsneutralt sätt. Kvinnor, förväntas ta huvudansvaret för barnen och får fyra gånger så lång föräldraledighet som män. Sveriges har hittills inte gjort något för att påverka FN:s regler.  FN:s så kallade kvinnokonvention (CEDAW), som kan liknas vid en mänsklig […]

Jämställdhet är ett av FN:s grundläggande mål. Ändå behandlar inte världsorganisationen sin egen personal på ett könsneutralt sätt. Kvinnor, förväntas ta huvudansvaret för barnen och får fyra gånger så lång föräldraledighet som män. Sveriges har hittills inte gjort något för att påverka FN:s regler.

 FN:s så kallade kvinnokonvention (CEDAW), som kan liknas vid en mänsklig rättighet, har kommit till för att undvika könsdiskriminering och att kvinnor stängs ute från samhällslivet. Motsvarande målsättningar finns för likabehandling av HBQT personer i FN:s regelverk. Konventionerna rör hela jordens befolkning, oavsett lokala lagar och kultur.

Men kritiker menar att FN inte själva lever upp till sina egna grundläggande mål på dessa områden. Inte ens för sin egen personal. När de FN-anställda ska ta ut familjeledighet behandlas de olika beroende på kön, familjesituation och sexuell läggning.

Kvinnor beviljas till exempel 16 veckors föräldraledighet medan män bara får fyra veckor. Även HBQT-personer och adoptivföräldrar likställs i dessa fall med män och får nöja sig med en kortare föräldraledighet.

– FN sänder ett tydligt budskap om att det är kvinnorna som bör ta hand om barnen och en normal familj bildas av ett heterosexuellt par, säger en FN-anställd till Blankspot.

 För närvarande pågår en intern kamp bland FN:s personal för en förändring av föräldraledigheten. En grupp FN-anställda som kallar sig UN-Globe jobbar mot diskrimineringen och arbetar för möjligheter till könsneutral föräldraledighet.

UN- Globe anser inte att heterosexuell tvåsamhet ska vara normen i FN:s föräldrapolitik. Alla föräldrar, oavsett om de är ensamstående eller homosexuella, ska ha samma rättigheter till föräldraledighet, anser de.

En FN-anställd som Blankspot har pratat med anser att världsorganisationens föräldrapolitik speglar en dubbelmoral som finns inom organisationen.

– Å ena sidan värnar organisationen om en global jämställdhet och pratar om männens ansvar vid föräldraskap. Samtidigt utsätts den egna personalen för något som många uppfattar som en gammalmodig, eller konservativ, syn på familjebildning.

Árni Snaearr, pressekreterare på FN:s nordiska informationskontor i Bryssel, hävdar att FN under senare tid har förändrat sin kategorisering av personalen. Sedan den 8 juni förra året får samkönade gifta par samma rättigheter som heterosexuella, förklarar han i ett e-mail.

Anställda inom FN säger till Blankspot att detta är bra men att det knappast gör föräldraledigheten mer jämställd. FN gör fortfarande skillnad på vem som är mamma eller pappa – trots att diskriminering på grund av kön inte ska förekomma.

I Sveriges handlingsplan för en feministisk utrikespolitik står det att utrikesförvaltningen ska vara aktiv och ansvarsutkrävande mot multilaterala organisationer (som FN) och verka för att de “bedriver en aktiv organisations- och personalpolitik som skapar icke diskriminerande organisationsstrukturer och främjar jämställdhet”.

Trotts detta har inte Sverige vidtagit några åtgärder för att förändra FN:s och Världsbankens familjepolitik under senare år, enligt UD.

Blankspot har sökt utrikesminister Margot Wallström för att fråga hur detta rimmar med Sveriges feministiska utrikespolitik, men hon har avböjt att kommentera.